Ontvang vrijblijvend tot 4 prijsopgaves van factoring partijen

100% vrijblijvend | Gericht op ZZP & MKB

Binnen 24 uur reactie

Gespecialiseerd in zzp & mkb

Zorgvuldig uitgekozen partners

Binnen 24 uur je facturen betaald

Voorkom liquiditeitsproblemen

''Toegankelijk doelmatig bedrijf met ondersteunend faciliterend karakter op zakelijk gebied voor de ZZP-er. Ik ben content!''

We gaan zorgvuldig met de gegevens om.

Privacy statement

Clamar management, zorg & ICT

100% kosteloos & vrijblijvend 

Factoring

20 juni 2020 in FINANCIERING

Met factoring kan je makkelijker en sneller ondernemen, investeren en groeien.

Waarom gebruik maken van factoring? Krijg continuïteit in jouw cashflow en groei sneller!

Factoring is dé financiële uitkomst voor zowel grote als kleine ondernemingen. Je verhoogt hiermee direct jouw liquiditeit, brengt continuïteit in jouw cashflow en kan op die manier sneller groeien. Het is dus begrijpelijk dat je overweegt om gebruik te maken van factoring. Maar voor welke factormaatschappij moet je dan precies kiezen? Er zijn heel wat maatschappijen die factoring als dienst aanbieden. Om precies de aanbieder te kiezen die het beste bij jouw soort bedrijf past, is het verstandig om verschillende factormaatschappijen met elkaar te vergelijken.

Weet wat je wilt bereiken met factoring

Het is handig om al van tevoren te bedenken wat je precies met factoring wilt bereiken. Maar, het is ook belangrijk dat je weet welke andere services het factoringbedrijf aanbiedt én wat dit inhoudt. Daarom verstuurt Mijn Zaak 4 offertes die dieper op de verschillende diensten en de daarbij horende kosten ingaan. Door factoring te vergelijken, ben je verzekerd van een goede keuze.

Traditionele factoring

Bij Traditionele Factoring wordt er, in tegenstelling tot bij American Factoring, een groot deel van jouw factuur voorgefinancierd. Dit brengt het voordeel met zich mee dat de kosten hiervan relatief veel lager liggen dan wanneer je ervoor zou kiezen om je vorderingen te verkopen. Dit gebeurd wel bij American Factoring. Dit houdt wel in dat je jouw hele debiteurenbestand over moet dragen aan de betreffende factormaatschappij.


Traditional Factoring wordt vooral toegepast door grotere bedrijven omdat dit vooral voordelig is als de omzet hoog is. Bij een hoge omzet moet je denken aan een omzet hoger dan 2,5 miljoen euro. Voor ZZP’ers en MKB’ers is American Factoring vaak voordeliger.

Het voordeel van traditionele factoring

Voordelen van Traditionele Factoring is dat het goedkoper is dan American Factoring, mits je een hoge omzet draait. Daarnaast zijn de mogelijkheden tot klant acceptatie vele malen groter. De traditionele variant van Factoring brengt ook nadelen met zich mee. Hierbij kan je denken aan dat je een lang traject af moet leggen voordat je in aanmerking komt voor Traditionele Factoring. Het is dus wel het investeren waard, maar kost wat tijd voordat je ook van deze voordelen kunt genieten.

Meer zekerheid met factoring

Daarnaast brengt het minder risico’s voor jouw bedrijf met zich mee. Factoring biedt dus vaak meer voordelen dan een kredietverzekering. Er zijn nog wel verschillende vormen van factoring waar je rekening mee kunt houden. American factoring is veruit de meest gebruikte vorm van factoring. Bij deze vorm van factoring kom je snel en makkelijk in aanmerking voor factoring. Verder is er geen sprake van langdurige contracten of een minimumomzet. Bij American Factoring krijgt je het hele factuur bedrag over gemaakt. Een andere vorm is traditionele factoring. Hierbij liggen de kosten relatief een stuk lager. Bij deze vorm moet je wel jouw hele debiteurenbestand overdragen. Deze laatste vorm wordt het meest gebruikt bij grote bedrijven. American Factoring is meer in trek bij de kleinere bedrijven.


Nu je meer weet over het verschil tussen een kredietverzekering en de verschillende vormen van factoring hopen we dat je een stukje verder bent in een keus maken.

Factoring tegen gunstige voorwaarden en prijzen

De 6 meeste gestelde vragen over factoring

1.Wat houdt factoring precies in?

Bij factoring hoef je voortaan niet meer te wachten op onbetaalde facturen. Hoe, hoor ik je vragen? Door factoring. Factoringbedrijven zijn gespecialiseerd in debiteuren financiering. Het werkt als volgt: een ondernemer draagt zowel de facturatie als het debiteurenrisico over aan een factoringmaatschappij. In ruil voor een vast te stellen vergoeding ontvangt de ondernemer meteen het geld, zonder wachttijd! Zo kan de ondernemer direct door met ondernemen.

Een factoringorganisatie neemt het debiteurenbeheer van een ander bedrijf over. Dit kan beperkt zijn, in de vorm van enkel de financiering. De opdrachtgever kan er echter ook voor kiezen om zowel het debiteurenbeheer als het incasso uit te bedesteden. Hierbij wordt dan dus de gehele debiteurenadministratie overgenomen door het factoringbedrijf. Het bedrijf dat de debiteurenportefeuille overdraagt aan een factoringbedrijf ontvangt vaak bevoorschotting. Dit is een percentage van de omzet en valt ongeveer tussen de 80 en 90 procent. Wanneer een debiteur is overgegaan tot betaling ontvangt de ondernemer vaak nog een restbedrag.


Vaak geeft een factoringorganisatie bepaalde limieten af waarin de onderneming kan leveren. Vaak kunnen ook buitenlandse debiteuren in de dekking worden meegenomen. Dit maakt de normen een stuk ruimer dan bij bancaire financieringen.


Een factoringbedrijf doet nog meer. Ook het beheer van de debiteuren portefeuille kan overgedragen worden. Zeker voor verschillende nog groeiende bedrijven kan dit een uitkomst zijn. De omvang van de financiering groeit immers mee met de omvang van de debiteurenportefeuille.


2. Wat zijn de voordelen van factoring?

“Om in aanmerking te komen voor factoring heb je als bedrijf aan bepaalde voorwaarden te voldoen. Wat deze voorwaarden precies zijn hangt af van de factormaatschappij. Factoring is bijna altijd mogelijk wanneer je achteraf goederen of diensten factureert. Ook als je achteraf op uurbasis factureert is factoring vaak mogelijk. Echter, wanneer je vooraf factureert of werk met termijn- of deelfacturen is factoring meestal geen geschikte methode. Andere aspecten waar factoringorganisaties rekening mee houden zijn de minimale omzetvereisten en concentratiegraden. Dit kan je berekenen door het minimale te vermenigvuldigen met het aantal facturen per maand. In sommige gevallen is factoring mogelijk wanneer je facturen naar consumenten wilt uitbesteden. In vrijwel alle gevallen is factoring mogelijk wanneer het gaat om facturen naar zakelijke klanten. Dit wordt respectievelijk B2C en B2B genoemd.”


3. Welk percentage draag ik af?

Er kan geen simpel antwoord worden gegeven op de vraag hoe hoog het percentage van factoring is. De factormaatschappij berekent dit aan de hand van het geschatte risico van wanbetaling. Zij doen dit aan de hand van gegevens die alleen zij in handen hebben. Met deze gegevens kan de kredietwaardigheid en dus ook het betalingsrisico worden geschat. Sommige factormaatschappijen zijn gelieerd aan banken. Zij beschikken vaak over een eigen ratingsysteem dat aangeeft in hoeverre een betreffend bedrijf kredietwaardig is. Het af te dragen percentage ligt dus volledig aan de factoringmaatschappij waar je mee te maken hebt. Daarnaast heeft de kredietwaardigheid van jouw klant hier invloed op.


4. Hoe schakel ik een factoring maatschappij in?

Een factoringmaatschappij zal eerst nagaan welke afnemers zij geschikt vinden. Dit is begrijpelijk: wanneer bedrijven bijna allemaal failliet zijn, zal dit weinig opleveren voor een factoringbedrijf. Om het risico zo klein mogelijk te houden zullen zij de kredietwaardigheid van potentiële afnemers analyseren. Zo kiezen zij de afnemers waar zij mee in zee gaan.


Daarnaast mogen betalingstermijnen niet langer zijn dan 180 dagen en is factoring op particulieren niet mogelijk. De debiteurenportefeuille zal gespreid moeten zijn.


Ook zal de factoringmaatschappij een bepaald geldlimiet vaststellen. Dit limiet is bedoeld om de hoogte van het voor te schieten bedrag vast te stellen. Dit voorgeschoten bedrag zorgt er bij ondernemers voor dat zij zich geen zorgen hoeven te maken om de financiële situatie van het bedrijf.


Als laatst zien we vaak dat factoringmaatschappijen de voorkeur geven aan veel debiteuren met lage facturen dan weinig debiteuren met hele hoge facturen. Dit laatste brengt een hoger risico met zich mee. Het kan zijn, dat als dit risico te hoog wordt geschat, de factoringmaatschappij geen samenwerking wil aangaan.


5. Wat zijn de voor en nadelen van factoring?

Uit de voorgaande tekst heb je misschien al wat voor- en nadelen kunnen halen. Om het zo overzichtelijk mogelijk te maken vind je hieronder een duidelijke indeling van voor- en nadelen.


Voordelen:

– Een factoringsbedrijf kan in veel gevallen jouw facturen langer en hoger financieren dan banken;

– Door de directe beschikbaarheid van liquide middelen kan jouw bedrijf sneller groeien en meer investeren;

– Jouw leveranciers kunnen steller betaald worden;

– Je kan je voortaan weer concentreren op echt ondernemen: je laat de administratie over aan de factormaatschappij!


Nadelen:

Er dienen twee betalingen te worden gedaan: rente en factorfee. Deze laatste kan verschillende vormen aannemen. Zo kan een factormaatschappij vragen om een vast bedrag per jaar of factuur. Daarnaast kan een factorfee ook een vast percentage van de omzet zijn. Factoring is vaak een flinke handeling. Uit de praktijk blijkt echter dat vrijwel iedereen hier snel aan went. Daarnaast blijkt de klanttevredenheid er op vooruit te gaan.


6. Wat is het verschil tussen factoring en incasso?

In sommige opzichten lijken factoring en incasso inderdaad wel op elkaar. Echter, wanneer we deze twee goed vergelijken zal je al snel belangrijke verschillen tegenkomen. Waar bijvoorbeeld incassomaatschappijen vooral worden ingeschakeld nadat je zelf verschillende pogingen heeft ondernomen om jouw geld te krijgen, biedt factoring hier een structurele oplossing. Daarnaast betaal je bij factoring meestal een bepaald percentage over, bijvoorbeeld facturen. Bij incassobureau’s zal je ook minnelijke incassokosten moeten betalen. Soms worden er ook nog dossierkosten in rekening gebracht.


Vaak komen incassobureaus ook niet ten goede aan de klantrelaties. De benadering van deze maatschappijen missen een vriendelijke toon, die wel bij factoringmaatschappijen aanwezig is. Factoring leidt in dit opzicht dus tot meer klantenbehoud. Benieuwd naar een incassobureau inschakelen?

Factoring tegen gunstige voorwaarden en prijzen