Categorie - Bedrijf beëindigen

Het gaat al een tijd niet goed met je bedrijf. Eigenlijk wil je er niet aan, maar elke dag dat je blijft ondernemen kost je geld. Openstaande facturen…
Denk je aan stoppen? Net als bij het opstarten van een bedrijf komt er bij de beëindiging heel wat kijken. Wij zetten de belangrijkste zaken op…
Het is de nachtmerrie voor elke ondernemer: failliet gaan. Wanneer vraag je een faillissement aan, wat gebeurt er precies als je failliet gaat en hoe…
Besluit je te stoppen met je bedrijf? Wanneer verkoop of overname geen optie is en er geen sprake is van een faillissement, ga je over tot liquidatie…
Of het nu gaat om bedrijfsbeëindiging, een overname in een distressed situatie of een vrijwillige fusie; de juiste waardering van assets blijkt vaak…
Een failliete ondernemer beschikt soms over een bedrijf dat nog wel levensvatbaar is en dus nog een kans op voortbestaan heeft. Dat noemen we een een…
Een ondernemer die zijn schulden niet langer kan betalen, kan surseance van betaling aanvragen. Hoe werkt dat precies? Een…
Heb je praktische vragen over je bedrijfsvoering of zoek je hulp bij zakelijke problemen? Dan kun je als ondernemer kosteloos aankloppen bij…
Als u met uw bedrijf stopt houdt u – even uitgaande van het gunstige geval – stakingswinst over. Deze kunt u omzetten in een lijfrente. Maar daar zijn…