Je komt er niet onderuit: inkomstenbelasting. Maar hoeveel moet je precies betalen? Dat wordt berekend via drie belastingschijven. Omdat de bedragen en percentages elk jaar veranderen, hebben we hier de tarieven en belastingschijven voor 2022 op een rijt gezet.

Inhoudsopgave

Hoe werkt de inkomstenbelasting in Nederland?

De Belastingdienst gebruikt belastingschijven om te bepalen hoeveel belasting je moet betalen. Je belastbaar inkomen wordt verdeeld in verschillende delen (de belastingschijven) waarover je een bepaald percentage belasting betaalt.

Omdat we in Nederland een progressief belastingstelsel hebben, lopen de tarieven op en ga je meer belasting betalen als je inkomen hoger is.

Wat zijn de belastingschijven en tarieven voor 2022?

Je kunt 3 verschillende soorten inkomens hebben: 1. een inkomen uit werk en woning (box 1) 2. een belastbaar inkomen uit aanmerkelijk belang, bijvoorbeeld aandelen (box 2) of 3. beleggingen en spaartegoeden (box 3).

Belastingschijven en tarieven box 1

In box 1 wordt het inkomen uit werk en woning belast. Ook winst uit onderneming en je inkomsten als freelancer vallen hieronder. In box 1 zijn er twee belastingschijven. Tot 2020 waren dit er 4, maar sindsdien is de overheid bezig het belastingstelsel te versimpelen en zijn er nog twee belastingschijven.

Tarieven en Belastingschijven 2022 Box 1

Schijf
Inkomen
Percentage
1
tot € 69.399
37,07%
2
vanaf € 69.399
49,50%

Rekenvoorbeeld
Suzie is ZZP’er en heeft – na aftrek van de aftrekposten waar ze recht op heeft zoals de mkb-winstvrijstelling) een belastbaar inkomen van € 45.000. Haar hele inkomen valt in schijf 1 en ze betaalt daarom het belastingtarief van 37,07%.

Schijf Belastbaar inkomen Percentage te betalen
1 € 45.000 37.07% € 16681,50

Mark, een andere ondernemer, heeft in 2022 een belastbaar inkomen van € 85.000. Over het 1e deel van zijn inkomen (tot € 69.399) betaalt Mark het lage tarief van 37.07 %. Omdat het resterende deel van € 15.601 (€ 85.000 – € 69.399) in de 2e schijf valt, betaalt Mark daarover het tarief van 49,50%.

Schijf
Belastbaar inkomen
Percentage
Te betalen
1
€ 69.399
37,07%
€ 16681,50
2
€ 15.601
49,50%
€ 7722,50

Belastingschijven 2022 AOW leeftijd

Voor iedereen die vóor 2022 de AOW-gerechtigde leeftijd heeft bereikt, gelden andere tarieven en schijven.

Tarieven en Belastingschijven 2022 Box 1 (geboren voor 1 januari 1946)

Schijf
Inkomen
Percentage
1
tot € 36.410
19,17 %
2
vanaf € 36.410 tot € 69.399
37,07 %
3
vanaf € 69.399
49,50%

Tarieven en Belastingschijven 2022 Box 1 (geboren op of na 1 januari 1946)

Schijf
Inkomen
Percentage
1
tot € 35.473
19,17 %
2
€ 35.473 tot € 69.399
37,07% (ongewijzigd)
3
vanaf € 69.399
49,50%

Rekenvoorbeeld
Zou Mark uit het vorige rekenvoorbeeld AOW-gerechtigd zijn en op of na 1 januari 1946 zijn geboren dan verandert het rekenvoorbeeld. Over het 1e deel van zijn inkomen (tot € 35.473) betaalt Mark nu het lage tarief van 19.17 %. Over het gedeelte dat in de 2e schijf valt (€ 33.926) 37,07 % en het deel dat overblijft (€ 85.000 – € 69.399 = € 15.601) wordt belast met 49,50 %

Schijf
Belastbaar inkomen
Percentage
Te betalen
1
€ 35.473
19,17 %
€ 6800,17
2
€ 33.926
37,07 %
€ 12576,37
3
€ 15.601
49,50 %
€ 7722,50

In de loop van 2022 de AOW leeftijd bereikt? Dan is het percentage van de eerste schijf afhankelijk van in welke maand je geboren bent. Op de site van de Belastingdienst staat het hele overzicht van belastingtarieven voor AOW’ers.

Belastingschijven en tarieven box 2 en box 3

Voor de inkomens die vallen in box 2 en box 3 ziet de wereld er iets anders uit. Hier gelden geen belastingschijven, maar wordt met vaste tarieven gerekend. Over je inkomsten uit box 2 betaal je 26,90 % en in box 3 is het percentage 31 %. In box 3 werkt de fiscus met een forfaitair rendement. Dit houdt in dat de Belastingdienst niet de echte winst belast, maar een aanname doet over de waarde en het rendement van je beleggingen op 1 januari van het fiscale jaar.

Heffingskortingen en aftrekposten

Met aftrekposten als mkb-winstvrijstelling en zelfstandigenaftrek en heffingskortingen betaal je minder belasting. Sowieso heeft iedereen recht op de algemene heffingskorting.

Verder zijn er verschillende heffingskortingen en aftrekposten die je, afhankelijk van je persoonlijke situatie en inkomen, mag toepassen:

Heffingskortingen

 • Algemene heffingskorting

 • Arbeidskorting

 • Inkomensafhankelijke combinatiekorting

 • Heffingskortingen voor AOW-gerechtigden

 • Jonggehandicaptenkorting

 • Levensloopverlofkorting

 • Heffingskorting voor groene beleggingen

Aftrekposten:

 • Ondernemersaftrek

 • Hypotheekrente

 • Specifieke zorgkosten

 • Giften

 • Studiekosten

 • Partneralimentatie

 • Reiskosten

 • Lijfrente

Jeroen Homan

Jeroen Homan

Ik help ondernemers, bedrijven en organisaties met het vertellen van verhalen. Door middel van eenvoudige maar effectieve teksten. Teksten die goed vindbaar zijn, lekker lezen en die als het even kan inspireren en aanzetten tot actie.
De Zaak Magazine is terug
Ter ere van ons 30 jarig jubileum brengen we het vertrouwde De Zaak Magazine weer tot leven, mits 2000 ondernemers zich aanmelden. Doe jij ook mee?
Indeed
Nieuw personeel werven?
Talent is schaarser dan ooit, het aanbod in vacatures verschuift en werving en selectie vindt steeds vaker op afstand plaats. Lees deze 5 redenen waarom werkgevers waardevolle kandidaten verliezen tijdens het recruitmentproces én tips hoe je dit kunt voorkomen.
Lees ook…
De WBSO (Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk) is een fiscale regeling waarmee de overheid innovatie aanmoedigt. Wat de WBSO precies is, wanneer…
Denk je erover om een bestelauto te kopen? Dan is het goed om te weten dat rijden met een grijs kenteken fiscale voordelen heeft. Wel stelt de…
Je bent ondernemer en de zaken gaan lekker, maar je zit soms met wat vragen. Vragen waar je graag een antwoord op hebt omdat die antwoorden…