Je komt er niet onderuit: inkomstenbelasting betalen. Maar hoeveel moet je precies betalen? Dat wordt berekend via 3 belastingschijven. Omdat de bedragen en percentages elk jaar veranderen, hebben we hier de tarieven en belastingschijven voor 2023 op een rijtje gezet.

Inhoudsopgave

Hoe werkt de inkomstenbelasting in Nederland?

De Belastingdienst gebruikt belastingschijven om te bepalen hoeveel belasting je moet betalen. Je belastbaar inkomen wordt verdeeld in verschillende delen (de belastingschijven) waarover je een bepaald percentage belasting betaalt.

Omdat we in Nederland een progressief belastingstelsel hebben, lopen de tarieven op en ga je meer belasting betalen naarmate je inkomen hoger is.

Wat zijn de belastingschijven en tarieven voor 2023?

Je kunt 3 verschillende soorten inkomens hebben:

 1. een inkomen uit werk en woning (box 1)
 2. een belastbaar inkomen uit aanmerkelijk belang, bijvoorbeeld aandelen (box 2)
 3. beleggingen en spaartegoeden (box 3).

Belastingschijven en tarieven box 1

In box 1 wordt het inkomen uit werk en woning belast. Ook winst uit onderneming en je inkomsten als freelancer vallen hieronder.

In box 1 zijn er 2 belastingschijven. Tot 2020 waren dit er 4, maar sindsdien is de overheid bezig het belastingstelsel te versimpelen en zijn er 2 belastingschijven overgebleven.

Tarieven en Belastingschijven 2023 Box 1

SchijfInkomenPercentage
1tot € 73.03136,93%
2vanaf € 73.03149,50%

Rekenvoorbeeld

Suzie is zzp’er en heeft – na aftrek van de aftrekposten als de mkb-winstvrijstelling een belastbaar inkomen van € 45.000. Haar hele inkomen valt in schijf 1 en ze betaalt daarom het belastingtarief van 36,93 procent.

Mark, een andere ondernemer, heeft in 2023 een belastbaar inkomen van € 85.000. Over het 1e deel van zijn inkomen (tot € 73.031) betaalt Mark het lage tarief van 36,93 procent. Omdat het resterende deel van € 11.969 (€ 85.000 – € 73.031) in de tweede schijf valt, betaalt Mark daarover het tarief van 49,50 procent.

Schijf Belastbaar inkomenPercentageTe betalen
1€ 73.03136,93%€ 26.970,35
2€ 11.96949,50%€ 5924,66

Belastingschijven 2023 AOW leeftijd

Voor iedereen die voor 2023 de AOW-gerechtigde leeftijd heeft bereikt, gelden andere tarieven en schijven.

Tarieven en Belastingschijven 2023 Box 1 (geboren voor 1 januari 1946)

SchijfInkomenPercentage
1tot € 38.70319,03 %
2vanaf € 38.703 tot € 73.03136,93 %
3vanaf € 73.03149,50%

Tarieven en Belastingschijven 2023 Box 1 (geboren op of na 1 januari 1946)

SchijfInkomen Percentage
1tot € 37.14919,03 %
2€ 37.149 tot € 73.03136,93%
3vanaf € 73.03149,50%

Rekenvoorbeeld

Zou Mark uit het vorige rekenvoorbeeld AOW-gerechtigd zijn en op of na 1 januari 1946 zijn geboren, dan verandert het rekenvoorbeeld. Over het 1e deel van zijn inkomen (tot € 37.149) betaalt Mark nu het lage tarief van 19,03 procent. Over het gedeelte dat in de tweede schijf valt (€ 35.882) 36,93 procent en het deel dat overblijft (€ 85.000 – € 73.031 = € 11.969) wordt belast met 49,50 procent.

Schijf Belastbaar inkomenPercentageTe betalen
1€ 37.14919,03 %€ 7069,46
2€ 35.88236,93 %€ 13.251,22
3€ 11.969 49,50 %€ 5924,66

In de loop van 2023 de AOW-leeftijd bereikt? Dan is het percentage van de eerste schijf afhankelijk van in welke maand je geboren bent. Op de site van de Belastingdienst staat het hele overzicht van belastingtarieven voor AOW’ers.

Belastingschijven en tarieven box 2 en box 3

Voor de inkomens die vallen in box 2 en box 3 ziet de wereld er iets anders uit. Hier gelden geen belastingschijven, maar wordt met vaste tarieven gerekend.

Over je inkomsten uit box 2 betaal je 26,90 procent. In 2024 wordt in box 2 een tweeschijvenstelsel geïntroduceerd.

In box 3 werkt de fiscus met een forfaitair rendement. In 2023 gelden er 3 percentages: voor spaargeld, overige bezittingen en schulden.

De forfaits voor spaargeld en schulden zijn gebaseerd op de gemiddelde spaarrente en hypotheekrente in 2023 en worden aan het begin 2024 bekend. Het verondersteld rendement op overige bezittingen is voor 2023 vastgesteld op 6,17 procent. Daarnaast wordt de hoogte van het heffingsvrije vermogen aangepast naar € 57.000 (was € 50.650). In box 3 is het percentage 32 procent (31% in 2022).

De Zaak Op Orde Nieuwsbrief

Een must voor slimme ondernemers die een succesvol bedrijf willen runnen.

Heffingskortingen en aftrekposten

Met aftrekposten als mkb-winstvrijstelling en zelfstandigenaftrek en heffingskortingen betaal je als ondernemer minder belasting. Iedereen heeft recht op de algemene heffingskorting. Daarnaast zijn er verschillende heffingskortingen en aftrekposten die je – afhankelijk van je persoonlijke situatie en inkomen – mag toepassen:

Heffingskortingen

 • Algemene heffingskorting
 • Arbeidskorting
 • Inkomensafhankelijke combinatiekorting
 • Heffingskortingen voor AOW-gerechtigden
 • Jonggehandicaptenkorting
 • Levensloopverlofkorting
 • Heffingskorting voor groene beleggingen

Aftrekposten:

 • Ondernemersaftrek
 • Hypotheekrente
 • Specifieke zorgkosten
 • Giften
 • Studiekosten
 • Partneralimentatie
 • Reiskosten
 • Lijfrente
Jeroen Homan

Jeroen Homan

Ik help ondernemers, bedrijven en organisaties met het vertellen van verhalen. Door middel van eenvoudige maar effectieve teksten. Teksten die goed vindbaar zijn, lekker lezen en die als het even kan inspireren en aanzetten tot actie.
Lees ook…
De kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA) is een aftrekpost bij de Belastingdienst voor kleine investeringen in bedrijfsmiddelen. Investeer je als…
Wil je je bedrijf omzetten in een BV, overdragen of wil je er helemaal mee stoppen? Dan is het verstandig om dat vooraf goed te…
Met een btw-suppletie corrigeer je te veel of te weinig betaalde omzetbelasting. Dat kan digitaal met een speciaal formulier van de Belastingdienst….
Weinig of geen aanvullend pensioen opgebouwd? Je bent niet de enige ondernemer. Gelukkig kun je fiscaalvriendelijk je pensioenpot spekken via de…
Aan het eind van jaar krijgen veel werknemers een bonus in de vorm van een kerstpakket. Het kerstpakket is belastbaar loon voor de werknemer, tenzij…
Tijdens het intensieve proces van een bedrijfsovername zie je als ondernemer makkelijk belangrijke zaken over het hoofd. In dit artikel zetten we 6…