Categorieën

Ben jij een directeur-grootaandeelhouder of heb je minstens 5 procent aandelen in een bv of nv? Dan krijg je te maken met nieuwe belastingregels in box 2. Vanaf 2024 gelden er namelijk twee tariefschijven voor de dividendbelasting. Dit moet ondernemers aanmoedigen om vaker winst uit te keren. Ontdek hoe je fiscaal voordelig kunt omgaan met deze nieuwe belastingtarieven en wat dit voor jouw financiële planning betekent.

In het kort

 • Introductie van twee belastingschijven in box 2: tot € 67.000 (24,5%) en daarboven (31%).
 • Doel: tegengaan van oppotten in bv’s en gelijkere belasting tussen verschillende inkomens.
 • Box 2 tarief was in 2023 26,9%; in 2024 variëren ze tussen 24,5% en 31% afhankelijk van het inkomen.

Inhoudsopgave

Snel inzicht in de belangrijkste ondernemerszaken: met de Top 3 Scans van De Zaak: de AOV Scan, de Aftrekposten Scan en de Pensioen Scan

Dividendbelasting 2024: twee tarieven

In box 2 heb je te maken met belasting over aanmerkelijk belang. Als directeur-grootaandeelhouder of aandeelhouder met een belang van minimaal 5 procent in een bv of nv was je de afgelopen jaren gewend aan één tarief van 26,9 procent. Vanaf 2024 komen er twee tariefschijven: tot € 67.000 betaal je over je jaarlijks dividend 24,5 procent belasting (eerste tariefschijf) en voor alles daarboven 33 procent (tweede tariefschijf).

Heb je een fiscale partner? Dan gaat het om het verzamelinkomen in box 2. Tot een bedrag van € 134.000 betaal je dan 24,5% aan belasting en boven de € 134.000 betaal je 33%.

Waarom worden er twee tariefschijven geïntroduceerd in box 2?

Het kabinet probeert op deze manier het eindeloos oppotten van belastbaar inkomen in een bv tegen te gaan. Door het lage tarief moeten ondernemers gestimuleerd worden om de winst vaker in delen uit te keren.

De maatregel is ook een poging om de inkomens van ondernemers, zelfstandigen en werknemers gelijker te belasten. Om diezelfde reden schafte het kabinet de doelmatigheidsmarge al af per 2023. Dat is het percentage waarmee een dga zijn gebruikelijk loon mag verminderen ten opzichte van het salaris van iemand met vergelijkbaar dienstverband in het bedrijf.

Betaal je als ondernemer altijd belasting in box 2?

Als ondernemer hoef je niet altijd belasting af te dragen in box 2. Je moet alleen belasting betalen in box 2 als je voordeel hebt gehaald uit een aanmerkelijk belang in een onderneming.

Wanneer heb je een aanmerkelijk belang?

Als je alleen of samen met je fiscaal partner minimaal 5 procent bezit van:

 • de aandelen, winstbewijzen, genotsrechten of opties op aandelen van een vennootschap.
 • lidmaatschapsrechten hebt in een coöperatie of een vereniging op coöperatieve grondslag.


Niet alleen je fiscale partner, maar ook familieleden die meer dan 5 procent van de aandelen, winstbewijzen, genotsrechten, opties of stemrecht hebben in dezelfde vennootschap of coöperatie kunnen een aanmerkelijk belang hebben. Het gaat om familieleden in de rechte lijn van jezelf en je fiscale partner, dus ouders, kinderen en kleinkinderen. En de familieleden van hun fiscale partners. 

Bij je berekening van het aanmerkelijk belang ben je als ondernemer verantwoordelijk om het aanmerkelijk belang van je minderjarige kinderen aan te geven tot hun 18e jaar.

Wat is voordeel uit aanmerkelijk belang?

Dit is bijvoorbeeld het geval als je dividend hebt ontvangen of verkoopwinst hebt van aandelen in een bedrijf. Het belang en het voordeel moeten wel aan specifieke voorwaarden voldoen.

 • Vervreemdingsvoordelen, zoals verkoopwinst op aandelen, is zo’n voordeel van aanmerkelijk belang en wordt belast in box 2.
 • Dividend dat wordt uitgekeerd aan aandeelhouders wordt als voordeel belast in box 2.


Aanmerkelijk belang geldt voor meerdere rechtsvormen

Je krijgt te maken met de belasting over aanmerkelijk belang als je eigenaar of mede-eigenaar (voor minstens 5 procent) bent van een bedrijf met een van de volgende rechtsvormen:

 1. buitenlandse of binnenlandse besloten vennootschap (bv)
 2. naamloze nennootschap (nv)
 3. commanditaire vennootschap (cv)


Lenen van eigen vennootschap beperkt

Sinds 2023 heet meer dan € 700.000 lenen bij de eigen vennootschap ‘excessief lenen‘. Alles boven dat bedrag wordt aangemerkt als fictief regulier voordeel en belast tegen het tarief van box 2.

Bovenmatig lenen bij de eigen vennootschap moet volgens het kabinet ontmoedigd worden. In de praktijk leenden veel aandeelhouders met een aanmerkelijk belang namelijk grote bedragen en haalden daarmee fiscaal voordeel.

Gelijke behandeling

Een ander doel van de maatregel die sinds dit jaar van kracht is, is dat de dga gelijk behandeld wordt als de IB-ondernemer (bijvoorbeeld een eenmanszaak of vof). Deze zelfstandigen hebben namelijk geen mogelijkheid om winst op te potten in de eigen onderneming.

De wet Excessief Lenen geldt niet alleen voor leningen aan de dga en zijn of haar fiscale partner, maar ook voor leningen aan hun bloed- en aanverwanten, ook al hebben die geen aanmerkelijk belang.

Uitzondering: Voor financieringen van de eigen woning wordt een uitzondering gemaakt. Daar geldt de ‘knip’ van € 700.000 dus niet.

Nieuwsbrief De Zaak

De Zaak Op Orde Nieuwsbrief

Een must voor slimme ondernemers die een succesvol bedrijf willen runnen.

Hoe bereken je de belasting uit box 2?

Hoe bereken je de belasting in box 2 over jouw aanmerkelijk belang?

 1. Ga eerst na hoeveel winst je hebt ontvangen uit aanmerkelijk belang.
 2. Geef bij je aangifte inkomstenbelasting onder ‘reguliere voordelen’ het bruto dividend aan.
 3. Kijk wat het belastingtarief is in box 2 voor het jaar waarover je aangifte doet. Eventueel ingehouden dividendbelasting wordt hiermee verrekend. Je geeft dit aan onder ‘te verrekenen ingehouden dividendbelasting’.


Box 2 tarief 2023

 • Je hebt in 2023 bijvoorbeeld € 20.000 bruto dividend ontvangen. Dat is je voordeel uit aanmerkelijk belang.
 • Het belastingtarief in box 2 voor 2023 is 26,90%
 • Je betaalt dan € 5380 aan belasting in box 2.


Box 2 tarief 2024

 • Stel je hebt je aandelen verkocht tegen een waarde van € 100.000
 • Dan betaal je over € 67.000 24,5% (per persoon)
 • En over de overige € 33.000 33% (per persoon)

 

Wat te doen met voordelen uit aanmerkelijk belang in 2024?

 • Het huidige tarief in box 2 bedraagt 26,9% voor het gehele bedrag aan belastbaar inkomen uit aanmerkelijk belang.
 • Voor een inkomen tot en met € 67.000 betekent dit dus vanaf 2024 een tariefsverlaging van 2,4%. Over het inkomen dat uitgaat boven de € 67.000 geldt een tariefstijging van 6,1%.
 • Welk belastingtarief voor jou beter uitpakt, hangt af van de hoogte van het aanmerkelijk belang.
 • Stel dat je dividend over 2023 € 250.000 bedraagt, dan betaal je nu in 2023 26,9% = € 67.250.
 • In 2024 wordt dat: € 67.000 x 24,5% = € 16.415 + € 183.000 x 33% = € 60.390= € 76. 805.

 

Klaar voor de nieuwe dividendregels?

De veranderingen in de dividendbelasting heeft stevige fiscale gevolgen en het is essentieel om goed voorbereid te zijn. Zorg ervoor dat je financiële planning up-to-date is en pas je strategie aan om optimaal gebruik te maken van de nieuwe tariefschijven. Raadpleeg een fiscalist om te bepalen wat het beste is voor jouw specifieke situatie en voorkom verrassingen bij je belastingaangifte in 2024.

Meer over bedrijfsbelasting:

Is jouw pensioenpot al gevuld een zorgeloze oude dag? Check binnen 2 minuten welke pensioenopties voor jou (fiscaal) het beste zijn. Start de gratis Pensioen Scan van De Zaak.

Picture of Jean-Paul Taffijn

Jean-Paul Taffijn

Jean-Paul Taffijn werkte jarenlang in de journalistiek, voordat hij besloot zijn blik te verbreden. Zijn ervaring gebruikt hij voor het maken van producties die informatie op een aantrekkelijke manier presenteren. De menselijke kant is wat hij zoekt in zijn teksten.
Lees ook…
Heb je een inkomen en woon je in Nederland? Dan betaal je inkomstenbelasting. Voor 2024 vind je hier de tarieven. In dit artikel praten we je bij over…
Internationaal zakendoen opent deuren naar onbegrensde mogelijkheden, maar brengt ook nieuwe uitdagingen met zich mee. In dit artikel duiken we in de…
Ben je ondernemer met een eenmanszaak? Of overweeg je er een te starten? Dan is kennis over belastingen essentieel. Dit artikel biedt je uitleg over…
Als je een eigen bv hebt en daar werkt, moet je als directeur-grootaandeelhouder (dga) een ‘gebruikelijk loon’ aan jezelf uitkeren. Dit standaard…
Sta jij als ondernemer op het punt om je belastingaangifte te doen? En wil je onnodige extra kosten voorkomen? Lees verder en ontdek hoe je slim omgaat…
Voor directeur-grootaandeelhouders is het niet meer mogelijk om geld te lenen uit de eigen bv of nv zonder daar direct belasting over te betalen. De…