De dividendbelasting is aangepast. Het kabinet heeft voor dit 'box 2-inkomen' twee belastingschijven geïntroduceerd. In een stelsel met twee schijven betaal je minder voor inkomsten tot € 67.000 en meer voor alles daarboven. Het is een goed idee fiscaal voordelig te gaan handelen in box 2.

In het kort

 • Introductie van twee belastingschijven in box 2: tot € 67.000 (24,5%) en daarboven (31%).
 • Doel: tegengaan van oppotten in bv’s en gelijkere belasting tussen verschillende inkomens.
 • Box 2 tarief was in 2023 26,9%; in 2024 variëren ze tussen 24,5% en 31% afhankelijk van het inkomen.

Inhoudsopgave

Snel inzicht in de belangrijkste ondernemerszaken: met de Top 3 Scans van De Zaak: de AOV Scan, de Aftrekposten Scan en de Pensioen Scan

Twee tariefschijven

In box 2 heb je te maken met belasting over aanmerkelijk belang. In box 2 was je als DGA of aandeelhouder met een belang van minimaal 5% gewend aan een tarief van 26,9% over aanmerkelijk belang. Dat is veranderd. Er zijn vanaf 2024 twee tariefschijven: tot € 67.000 betaal je 24,5% belasting (eerste tariefschijf) en 33% voor alles daarboven (tweede tariefschijf).

Heb je een fiscaal partner? Dan gaat het om het verzamelinkomen in box 2. Tot een bedrag van € 134.000 betaal je dan 24,5% aan belasting en boven de € 134.000 betaal je 33%.

De introductie van twee schijven in box 2 komt voort uit het Belastingplan 2023.

Waarom zijn er twee tariefschijven geïntroduceerd in box 2?

Het kabinet probeert op deze manier het te lang oppotten van belastbaar inkomen in een bv tegen te gaan. Door het lagere tarief moet gestimuleerd worden om de winst vaker in delen uit te keren. De maatregel is ook een poging om de inkomens van ondernemers, zelfstandigen en werknemers gelijker te belasten.

Om diezelfde reden schafte het kabinet de doelmatigheidsmarge al af per 2023. Dat is het percentage waarmee de DGA zijn salaris mag verminderen ten opzichte van het salaris van iemand met het vergelijkbaarste dienstverband.

Betaal je als ondernemer altijd belasting in box 2?

Als ondernemer hoef je niet altijd belasting af te dragen in box 2. Je moet alleen belasting betalen in box 2 als je voordeel hebt gehaald uit een aanmerkelijk belang in een onderneming. Wat betekent dat precies? Dat lees je verderop in dit artikel.

Wanneer heb je een aanmerkelijk belang?

Als je alleen of samen met je fiscaal partner minimaal 5% bezit over:

 • de aandelen, winstbewijzen, genotsrechten of opties op aandelen uit een bv
 • of lidmaatschapsrechten hebt in een coöperatie of een vereniging op coöperatieve grondslag.


Niet alleen je fiscale partner, maar ook familieleden die meer dan 5% van de aandelen, winstbewijzen, genotsrechten, opties of stemrecht hebben in dezelfde vennootschap of coöperatie kunnen een aanmerkelijk belang hebben. Het gaat om familieleden in de rechte lijn van jezelf en je fiscale partner, dus ouders, kinderen en kleinkinderen. Én familieleden van hun fiscale partners. 

Bij je berekening van het aanmerkelijk belang ben je als ondernemer verantwoordelijk om het aanmerkelijk belang van je minderjarige kinderen aan te geven tot hun 18e jaar.

Wat is voordeel uit aanmerkelijk belang?

Dit is bijvoorbeeld het geval als je dividend hebt ontvangen of verkoopwinst hebt van aandelen in een bedrijf. Het belang en het voordeel moeten wel aan specifieke voorwaarden voldoen.

 • Vervreemdingsvoordelen, zoals verkoopwinst op aandelen, is zo’n voordeel van aanmerkelijk belang en wordt belast in box 2.
 • Dividend dat wordt uitgekeerd aan aandeelhouders is het belastbaar inkomen uit aanmerkelijk belang en wordt als voordeel belast in box 2.


Let op:
In sommige gevallen kan de al betaalde vennootschapsbelasting worden verrekend met de verschuldigde belasting in box 2. Dat is het geval wanneer een vennootschap al vennootschapsbelasting heeft betaald over de winst waaruit dividend voortkomt.

Aanmerkelijk belang geldt voor meerdere rechtsvormen

Je krijgt te maken met de belasting over aanmerkelijk belang als je eigenaar of mede-eigenaar (voor minstens 5%) bent van een bedrijf met een van de volgende rechtsvormen:

 1. Buitenlandse of binnenlandse besloten vennootschap (bv)
 2. Naamloze Vennootschap (nv)
 3. Commanditaire vennootschap (cv)


Lenen van eigen vennootschap beperkt

Sinds dit jaar heet meer dan € 700.000 lenen bij de eigen vennootschap ‘excessief’. Alles boven dat bedrag wordt aangemerkt als fictief regulier voordeel en belast tegen het tarief van box 2.

Bovenmatig lenen bij de eigen vennootschap moet volgens het kabinet ontmoedigd worden. In de praktijk leenden veel aandeelhouders met een aanmerkelijk belang namelijk grote bedragen en haalden daarmee fiscaal voordeel.

Gelijke behandeling

Een ander doel van de maatregel die sinds dit jaar van kracht is, is dat de DGA gelijk behandeld wordt als de IB-ondernemer. Die laatste heeft namelijk geen mogelijkheid om winst op te potten in de eigen onderneming.

De wet Excessief Lenen geldt niet alleen voor leningen aan de DGA en zijn of haar fiscale partner, maar ook voor leningen aan hun bloed- en aanverwanten, ook al hebben die geen aanmerkelijk belang.

Uitzondering: Voor financieringen van de eigen woning wordt een uitzondering gemaakt. Daar geldt de ‘knip’ van € 700.000 dus niet.

Hoe bereken je de belasting uit box 2?

Hoe bereken je de belasting in box 2 over jouw aanmerkelijk belang?

 1. Ga eerst na hoeveel winst je hebt ontvangen uit aanmerkelijk belang.
 2. Geef bij je aangifte inkomstenbelasting onder ‘reguliere voordelen’ het bruto dividend aan.
 3. Kijk wat het belastingtarief is in box 2 voor het jaar waarover je aangifte doet. Eventueel ingehouden dividendbelasting wordt hiermee verrekend. Je geeft dit aan onder ‘te verrekenen ingehouden dividendbelasting’.


Box 2 tarief 2024

Stel je hebt je aandelen verkocht tegen een waarde van € 100.000. Dan betaal je over € 67.000 24,5% (per persoon). En over de overige € 33.000 33% (per persoon).

Wat te doen met voordelen uit aanmerkelijk belang in 2024?

Het huidige tarief in box 2 bedraagt 26,9% voor het gehele bedrag aan belastbaar inkomen uit aanmerkelijk belang. Voor een inkomen tot en met € 67.000 betekent dit dus vanaf 2024 een tariefsverlaging van 2,4%. Over het inkomen dat uitgaat boven de € 67.000 geldt een tariefstijging van 6,1%. Welk belastingtarief voor jou beter uitpakt, hangt af van de hoogte van het aanmerkelijk belang.

Stel dat je dividend over 2024 € 250.000 bedraagt, dan betaal je  € 67.000 x 24,5% = € 16.415 + € 183.000 x 33% = € 60.390= € 76. 805.

Controle Belastingdienst

Gratis whitepaper: Belastingdienst Controle, wat nu?!

Hoe vaak gebeurt het, hoe verkom je het en stappenplan als het tóch gebeurt.

Veelgestelde vragen Dividendbelasting 2024

Hoeveel dividendbelasting 2024?

 • Tot € 67.000 = 24,5%
 • Alles boven € 67.000 = 33%


Wat is het nieuwe gecombineerde toptarief voor de dga in box in 2024?

Het gecombineerde toptarief in box 2 ligt nu op bijna 51%.

Meer over bedrijfsbelasting:

Is jouw pensioenpot al gevuld een zorgeloze oude dag? Check binnen 2 minuten welke pensioenopties voor jou (fiscaal) het beste zijn. Start de gratis Pensioen Scan van De Zaak.

Jean-Paul Taffijn

Jean-Paul Taffijn

Jean-Paul Taffijn werkte jarenlang in de journalistiek, voordat hij besloot zijn blik te verbreden. Zijn ervaring gebruikt hij voor het maken van producties die informatie op een aantrekkelijke manier presenteren. De menselijke kant is wat hij zoekt in zijn teksten.
Lees ook…
Inkomensafhankelijke combinatiekorting (IACK) is een korting op de belasting die het voor ouders aantrekkelijk maakt om werk en zorg voor kinderen tot…
Voor directeur-grootaandeelhouders is het niet meer mogelijk om geld te lenen uit de eigen bv of nv zonder daar direct belasting over te betalen. De…
Ook als ondernemer kom je er niet onderuit: inkomstenbelasting betalen. Maar hoeveel moet je precies betalen? Dat wordt berekend via drie…
Meewerkende kinderen in de zaak lonen! Zij zijn niet alleen een welkome hulp, maar hun bijdrage levert ook fiscale voordelen op voor de zaak. Als er…
Ontvang je rente, royalty’s of dividend uit een ander land? Dan wordt daarover vaak bronbelasting ingehouden. Maar soms moet je ook bronbelasting…
2024 brengt nogal wat veranderingen in de wereld van belastingen. Van wijzigingen in box 1 tot nieuwe regels voor directeuren-grootaandeelhouders en…