Een directeur-grootaandeelhouder (dga) moet voor werkzaamheden in de eigen bv een jaarsalaris in de aangifte loonheffing opnemen. Dat salaris moet gebruikelijk zijn voor de werkzaamheden die je doet. Dit wordt ook wel gebruikelijk loon dga genoemd. Het minimumbedrag stijgt in 2023 naar € 51.000. Maar waarom is het gebruikelijke loon eigenlijk ingesteld? En hoe ga je slim om met je dga-salaris?

Snel inzicht in de belangrijkste ondernemerszaken: met de Top 3 Scans 2023 van De Zaak: de AOV Scan, de Aftrekposten Scan en de Pensioen Scan

Inhoudsopgave

Waarom is het gebruikelijk loon dga ingesteld?

Een dga is directeur-grootaandeelhouder van zijn eigen bv en tegelijk ook werknemer daarvan. Om te voorkomen dat je jezelf maar een schijntje als salaris zou uitkeren, is er een regeling voor gebruikelijk loon opgenomen in de wet. Hierdoor moet je als dga in de loonaangifte een salaris opgeven dat gebruikelijk is voor je functie en werkzaamheden.

Je kunt als directeur-grootaandeelhouder – iemand een aanmerkelijk belang van meer dan 5 procent van de aandelen in een bv – door deze regeling niet zomaar afstand kan doen van salaris of jezelf een lager loon geven dan redelijk is in de branche.

De Belastingdienst wil op die manier voorkomen dat je als dga geen loon aan jezelf betaalt, maar alleen (fiscaal lage belast) dividend uitkeert. Het is belangrijk om als dga de regeling nauwkeurig toe te passen. De bewijslast dat je loon marktconform is, ligt namelijk bij jou.

Hoe kun je gebruikelijk loon dga vaststellen?

Je kunt je gebruikelijk loon als dga op verschillende manieren vaststellen. Uit deze 3 opties, kies je het hoogste bedrag:

  • Het normbedrag van minimaal € 51.000.
  • 100 procent van het loon van iemand met een vergelijkbare functie in de bv.
  • Het loon van de werknemer met het hoogste salaris in je bedrijf.

Stijging minimum dga salaris in 2023

Deze wettelijke ondergrens – het normbedrag gebruikelijk loon – is in 2023 gestegen naar € 51.000. Vorig jaar bedroeg dit nog € 48.000. Een flinke verhoging dus.

Dat is niet voor iedere dga goed nieuws, omdat dat in deze tijden van inflatie een extra lastenverzwaring voor je bedrijf betekent. In 2019, 2020 en 2021 bleef het minimumsalaris nog stabiel op € 46.000. Ook je partner moet een salaris opgeven dat gebruikelijk is voor haar of zijn werkzaamheden in de bv.

Stijging doelmatigheidsmarge in 2023

Het loon van de dga moet vanaf 2023 minimaal 100 procent zijn van het loon van iemand van het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking in zaak. Dit wordt ook wel de doelmatigheidsmarge genoemd en bedroeg in 2022 nog 75 procent.

Daarnaast moet je loon minimaal even hoog zijn als de meestverdienende werknemer en hoger of gelijk zijn aan de wettelijke ondergrens.

Hoe werkt het dga salaris van een startende ondernemer?

Tot 1 januari 2023 konden dga’s van start-ups drie jaar lang het wettelijke toegestane minimumloon krijgen in plaats van een marktconform salaris. Met deze regeling hoopte de overheid steun te bieden aan innovatieve startende ondernemers die nog maar weinig winst maken.

Deze uitzonderingsregeling is in 2023 verdwenen, omdat er nauwelijks gebruik van werd gemaakt. Wel bestaat er overgangsrecht, zodat de start-up de volle drie jaar kan volmaken. Een dga die de regeling in 2022 heeft toegepast, kan dat dus ook nog in 2023 en 2024 doen.

Hoe ga je slim om met dga-salaris?

Het gebruikelijk loon is geen in beton gegoten wet. In specifieke gevallen is het mogelijk om jezelf (tijdelijk) een lager gebruikelijk loon uit te keren.

Heb je vragen over hoe je binnen jouw onderneming het best kan omgaan met het dga-salaris? Win dan advies in bij een belastingadviseur. Of neem contact op met onze fiscale helpdesk.

Is jouw pensioenpot al gevuld een zorgeloze oude dag? Check binnen 2 minuten welke pensioenopties voor jou (fiscaal) het beste zijn. Start de gratis Pensioen Scan van De Zaak.

Peter Westhof

Peter Westhof

Ik schrijf als journalist veel over ondernemerszaken en voor De Zaak specifiek over energie voor ondernemers. Ook heb ik veel ondernemers geïnterviewd. Ondernemers willen vooral graag ondernemen, zo heb ik gemerkt. Het is buitengewoon handig en waardevol voor hen als een site als De Zaak op een begrijpelijke manier bepaalde ingewikkelde onderwerpen uitlegt. Daar draag ik graag aan bij.
Lees ook…
Voor directeur-grootaandeelhouders is het niet meer mogelijk om geld te lenen uit de eigen bv of nv zonder daar direct belasting over te betalen. De…
Je bent ondernemer en geeft graag iets terug aan de maatschappij. Of je wil jaarlijks een bedrag schenken aan een goed doel. Of nog een andere…
Veel Nederlanders moeten jaarlijks verplicht aangifte doen over de inkomsten bij de Belastingdienst. Maar hoe zit dat als ondernemer? Wanneer doe je…
Inkomensafhankelijke combinatiekorting (IACK) is een korting op de belasting die het voor ouders aantrekkelijk maakt om werk en zorg voor kinderen tot…
Je komt er niet onderuit: inkomstenbelasting betalen. Maar hoeveel moet je precies betalen? Dat wordt berekend via 3 belastingschijven. Omdat de…
Vanaf 1 januari 2023 treden weer een flink aantal nieuwe wetten en nieuwe regels in werking waarmee zelfstandig ondernemers te maken krijgen. We zetten…