Categorieën

In januari stuurt de Belastingdienst ondernemers weer de voorlopige aanslagen over 2024. In dit artikel lees je wat die voorlopige aanslag inhoudt, waarop die is gebaseerd, wat er verandert in 2024 en wat je ermee moet doen.

In het kort

  • De Belastingdienst stuurt in januari voorlopige aanslagen voor 2024 naar ondernemers.
  • Ondernemers kunnen de voorlopige aanslag aanpassen als ze verwachten meer of minder te verdienen.
  • Het aanvragen en wijzigen van voorlopige aanslagen is mogelijk, en het kan hoge belastingrente voorkomen.

Inhoudsopgave

Snel inzicht in de belangrijkste ondernemerszaken: met de Top 3 Scans van De Zaak: de AOV Scan, de Aftrekposten Scan en de Pensioen Scan

Voorlopige aanslag inkomstenbelasting

Als ondernemer doe je ieder jaar aangifte inkomstenbelasting. Vervolgens moet je de inkomstenbelasting betalen aan de Belastingdienst, of krijg je juist geld terug. Als het gaat om grote bedragen is het handig als je dit verdeeld over de maanden van het jaar kunt betalen. Zo hoef je niet ineens een groot bedrag te betalen. Daarvoor is de voorlopige aanslag bedoeld. Als je een voorlopige aanslag krijgt, betaal je de inkomstenbelasting en bijdrage Zorgverzekeringswet verspreid over het jaar.

De Belastingdienst schat op basis van je aangifte inkomstenbelasting hoeveel belasting je moet betalen in het volgende jaar. Daarvan ontvang je in januari een voorlopige aanslag. Je kunt de aanslag in elf gelijke termijnen betalen. De eerste betaling moet uiterlijk 28 februari van dat jaar op de rekening van de Belastingdienst staan. Hiervoor kun je een automatische incasso instellen. Het hele bedrag in één keer betalen mag ook.

Inschatting

Als je voor het eerst aangifte inkomstenbelasting hebt gedaan als ondernemer, kan de Belastingdienst een inschatting maken van hoeveel je in het jaar daarop gaat omzetten en hoeveel belasting je daarover moet betalen. Veel ondernemers schrikken als ze de voorlopige aanslag voor het eerst ontvangen. Vooral omdat de betalingstermijnen gelijk kunnen lopen met die van de definitieve aanslag over een eerder jaar. Dat is een tegenvaller als je er geen rekening mee hebt gehouden. 

Als je meer of juist minder denkt te verdienen in het jaar ervoor, kun je de voorlopige aanslag aanpassen via Mijn Belastingdienst. Zo voorkom je dat je volgend jaar een groot bedrag moet bij- of terugbetalen. Geef het ook door als er andere dingen in je leven veranderen, zoals wanneer je gaat samenwonen of scheiden. Dit soort gebeurtenissen hebben invloed op je heffingskortingen en daardoor op hoeveel belasting je moet betalen. Je kunt je voorlopige aanslag inkomstenbelasting elk moment van het jaar wijzigen.

Aanvragen

Heb je geen voorlopige aanslag gekregen? Dan kun je die aanvragen, heb je een voorlopige aanslag aangevraagd, dan kun je alvast kunt beginnen met het betalen van de inkomstenbelasting en bijdrage Zorgverzekeringswet.

Nog geen (maandelijkse) voorlopige aanslag? Vraag die dan aan en voorkom belastingrente

Voor de (definitieve) aanslag inkomstenbelasting 2023, die wordt opgelegd naar aanleiding van jouw ingediende aangifte inkomstenbelasting 2023, rekent de Belastingdienst vanaf 1 juli 2024 een rente van 4%. Een behoorlijk percentage, zeker in vergelijking met de huidige rente van spaarrekeningen. 

Heb je nog geen maandelijkse voorlopige aanslag inkomstenbelasting, maar verwacht je dat je een bedrag moet betalen? Vraag dan voor 1 mei 2024 een voorlopige aanslag bij de Belastingdienst aan, of laat jouw adviseur dat doen, en bespaar hoge belastingrente. Heb je wel een voorlopige aanslag, maar is het bedrag van de aanslag te laag? Dien dan een verzoek tot verhoging van de aanslag in. 
 Laat ook jouw voorlopige aanslag aanpassen als je een hoger bedrag moet betalen dan je verwacht.

Sparen bij de Belastingdienst is al een tijdje niet meer mogelijk. Heb je een bedrag van de Belastingdienst tegoed, bijvoorbeeld omdat je voorlopige aanslag te hoog is, dan krijg je over het algemeen geen rente vergoed. Is je voorlopige aanslag te hoog, verzoek dan om een nieuwe lagere voorlopige aanslag, wellicht resulterend in een voorlopige teruggave.

Betaal op tijd!

Per 1 januari 2024 gaat er een nieuw systeem gelden voor de belastingrente. Hierdoor stijgt de belastingrente voor de VPB, de IB en andere belastingen flink. Hoe voorkom je het betalen van deze belastingrente?

De rentepercentages worden voortaan eenmaal per jaar vastgesteld, gebaseerd op de laatst gepubliceerde ECB-rente voor 31 oktober van dat jaar. De rentes treden dan per 1 januari van het daaropvolgende jaar (dus nu per 1 januari 2024) in werking. 

Voor de IB en andere belastingen (behalve voor de toeslagen, blijft 4%) wordt de rente 7,5% (nu 6%). 

Belastingrente voor de IB voorkomen

Belastingplichtigen die vóór 1 mei aangifte IB doen, betalen in principe geen belastingrente. Op tijd de aangifte indienen is dus de belangrijkste manier om de betaling van belastingrente te voorkomen.

Betalingskorting bij voorlopige aanslag

Mag je jouw aanslag inkomstenbelasting in termijnen betalen, maar betaal je het volledige bedrag – minus de betalingskorting – vóór de uiterste betaaldatum van de 1e betaaltermijn? Dan kun je betalingskorting krijgen.

Je kunt betalingskorting krijgen voor de voorlopige aanslag inkomstenbelasting die je krijgt in het jaar waar de aanslag over gaat. Op jouw aanslag zie je of je betalingskorting kunt krijgen en hoeveel.

Heb je voor de belasting van het lopende jaar een voorlopige aanslag ontvangen?
En staat er op jouw voorlopige aanslag ook: ‘Betalingskorting bij betaling ineens’, met een bedrag?
En wil je het hele bedrag – in één keer – betalen vóór de uiterste betaaldatum van de 1e betaaltermijn?
Trek dan zelf het bedrag van de betalingskorting af van het hele belastingbedrag.

Voorlopige aanslag vennootschapsbelasting

De meeste ondernemingen die vennootschapsbelasting moeten betalen, ontvangen aan het begin van het jaar een voorlopige aanslag. Het bedrag van deze aanslag is een voorlopige berekening op basis van gegevens van vorige jaren. Later volgt altijd een definitieve berekening.

Nieuwsbrief De Zaak

De Zaak Op Orde Nieuwsbrief

Een must voor slimme ondernemers die een succesvol bedrijf willen runnen.

Voorlopige aanslag aanvragen

Heb je geen voorlopige aanslag vennootschapsbelasting ontvangen, maar verwacht je dat je wel belasting moet betalen? Vraag dan direct een voorlopige aanslag aan.

Voorlopige aanslag wijzigen

Heb je een voorlopige aanslag ontvangen? Dan moet je deze aanslag zelf goed controleren en eventueel wijzigen. Verwacht je een hogere of lagere belastbare winst dan het bedrag dat op jouw aanslag staat? Vraag dan een wijziging van je voorlopige aanslag aan.

Je kunt wijzigingen aan de belastingdienst doorgeven zolang je nog geen aangifte hebt gedaan. De belastingdienst kan maximaal 3 keer een verhoging van je voorlopige aanslag over 1 jaar verwerken.

Voorkom belastingrente voor de VPB

Een belastingplichtige voor de VPB moet de aangifte VPB van het voorgaande kalenderjaar vóór 1 juni hebben ingediend bij de Belastingdienst.

Voorkom belastingrente door:

  • Voor 1 mei volgend op het belastingjaar bij de Belastingdienst om een voorlopige aanslag vragen.
  • Of vóór 1 juni van het jaar volgend op het boekjaar de aangifte VPB indienen. Let op: de fiscus moet de aangifte dan wel volgen, anders betaal je alsnog de rente.


Is jouw pensioenpot al gevuld een zorgeloze oude dag? Check binnen 2 minuten welke pensioenopties voor jou (fiscaal) het beste zijn. Start de gratis Pensioen Scan van De Zaak.

Picture of Bob van der Burg

Bob van der Burg

Bob van der Burg is econoom, ondernemer en schrijver.
Lees ook…
Ben je ondernemer met een eenmanszaak? Of overweeg je er een te starten? Dan is kennis over belastingen essentieel. Dit artikel biedt je uitleg over…
Internationaal zakendoen opent deuren naar onbegrensde mogelijkheden, maar brengt ook nieuwe uitdagingen met zich mee. In dit artikel duiken we in de…
Btw-nummer, btw-identificatienummer, burgerservicenummer en RSIN. Wat is dat? Lees meer over deze nummers, bekijk een voorbeeld en ontdek hoe je een…
De btw-tarieven verschillen flink in Europa. Het standaardtarief varieert Wist je dat de btw-tarieven in Europa flink verschillen? Zo is het…
De vermogensbelasting ligt al jaren onder vuur. Veel mensen betalen meer belasting dan ze aan rendement ontvangen over hun spaargeld en beleggingen….
In box 2 gaat het over belasting over aanmerkelijk belang. In 2023 is het tarief 26,90%. Vanaf 2024 zijn er twee tariefschijven: tot € 67.000 betaal…