Categorieën

De helft van alle bedrijven ziet dat facturen steeds later worden betaald. Voor een deel komt dat door financiële problemen, maar veel bedrijven betalen hun facturen juist heel bewust te laat. Dit blijkt uit onderzoek van GGN en Motivaction.

Inhoudsopgave

Snel inzicht in de belangrijkste ondernemerszaken: met de Top 3 Scans van De Zaak: de AOV Scan, de Aftrekposten Scan en de Pensioen Scan

Facturen worden laat betaald

Eén op de acht bedrijven betaalt zijn rekeningen steeds later. Een kwart kan niet anders omdat ze in zwaar weer verkeren. Dit blijkt uit het onderzoek ‘Zo betaalt Nederland’ van kredietmanagementorganisatie GGN, uitgevoerd door onderzoeksbureau Motivaction.

Ruim een derde van de bedrijven betaalt echter bewust te laat, omdat de eigen organisatie een andere betalingstermijn hanteert en nog eens een derde doet dit om zo de liquide middelen op peil te houden (30%).

Volgens het onderzoek gaat het hierbij vooral om bedrijven die aan andere bedrijven leveren (45%). Bedrijven die aan consumenten leveren, hebben minder last van slechte betalers (27%).

Een groot deel van de bedrijven die bewust later betalen, verwachten trouwens niet dat hun klanten dit ook doen.

Zo wordt uw factuur wel betaald

Vooral kleinere bedrijven zijn de dupe van slechte betalers, vanwege het ontbreken van een flinke buffer. Er zijn gelukkig wel manieren om het betalen te stimuleren, bijvoorbeeld door de manier van factureren of aanmanen te veranderen.

Twee handige tips die voortkomen uit het onderzoek:

1. Digitale facturen worden sneller betaald (79%) dan facturen die u per post stuurt (69%).
2. Als er dan toch een aanmaning de deur uit moet, werkt een telefoontje beter dan een schriftelijke herinnering. De bedrijven die telefonisch herinnerden aan de openstaande factuur, gaven aan dat zij na het eerste belletje 60% tot 100% van de openstaande bedragen inden.

Lees ook:

Zo ziet een goede (elektronische) factuur eruit »
Voorbeeld van een factuur »
9 tips om uw factuur sneller betaald te krijgen »

Is jouw pensioenpot al gevuld een zorgeloze oude dag? Check binnen 2 minuten welke pensioenopties voor jou (fiscaal) het beste zijn. Start de gratis Pensioen Scan van De Zaak.

Lees ook…
Als ondernemer kun je te maken krijgen met klanten die niet betalen. Het inschakelen van een deurwaarder is dan soms een noodzakelijke stap om…