Categorieën

U overweegt een incassobureau in de arm te nemen. Hoe weet u zeker dat u met een bonafide partij in zee gaat? Let op het Incasso-keurmerk.

Inhoudsopgave

Snel inzicht in de belangrijkste ondernemerszaken: met de Top 3 Scans van De Zaak: de AOV Scan, de Aftrekposten Scan en de Pensioen Scan

Gedragscode voor incassobureaus

Incasso behoort tot de vrije beroepen, dus kan in principe iedereen een incassobureau beginnen. In de praktijk bestaan daardoor flinke verschillen tussen de werkwijze en kwaliteit van incassobureaus. Het Incasso-Keurmerk moet een einde maken aan het slechte imago van de incassobureaus en de onduidelijkheid over hun dienstverlening”, aldus de Nederlandse Vereniging van Incasso-ondernemingen (NVIO).

Belangrijkste criteria

Het keurmerk is ontwikkeld in nauwe samenwerking met het Keurmerkinstituut. Naast de gedragscode van NVI-leden is hierbij rekening gehouden met de wensen van onder meer de Stichting Ombudsman en de Consumentenbond. De belangrijkste criteria voor het keurmerk luiden als volgt:

  • Incassobureaus moeten transparante afspraken maken met hun klanten. De opdracht moet van tevoren duidelijk omschreven en afgebakend zijn (wat is het tarief, waarvoor wordt een machtiging afgegeven?).
  • Standaard incassokosten voor debiteuren. De staffels voor de incassokosten zijn in redelijke verhouding tot het te innen bedrag, waardoor onaanvaardbare toeslagen worden voorkomen.
  • Beveiliging van derdengeld dat voor de schuldeiser is bestemd (in het geval van een faillissement of vlucht van het incassobureau). Geïnde bedragen worden ondergebracht bij een stichting derdengeld, zodat incassobureaus er nooit direct over kunnen beschikken.
  • Schuldenaren krijgen niet meer te maken met ontoelaatbare incassopraktijken, zoals invallen, bedreigingen, ontvoeringen en martelingen. Volgens de gedragsregels mogen incassobureaus alleen dreigen met maatregelen die ook met recht te verdedigen zijn.
  • Incasso-ondernemingen moeten voldoende financieel onafhankelijk zijn.

Kaf van koren scheiden

Incassobureaus die voldoen aan de eisen mogen het keurmerk voeren in hun communicatieuitingen, zoals bijvoorbeeld briefpapier en folders. Opdrachtgevers en debiteuren kunnen zo direct zien dat ze te maken hebben met een incasso-onderneming die werkt volgens de kwaliteitseisen. Bureaus die het keurmerk eenmaal hebben behaald, worden ieder jaar getoetst om het te kunnen behouden.

Is jouw pensioenpot al gevuld een zorgeloze oude dag? Check binnen 2 minuten welke pensioenopties voor jou (fiscaal) het beste zijn. Start de gratis Pensioen Scan van De Zaak.

Lees ook…
Als ondernemer kun je te maken krijgen met klanten die niet betalen. Het inschakelen van een deurwaarder is dan soms een noodzakelijke stap om…