Een ondernemer die te laat betaalt, is naast het factuurbedrag vaak ook wettelijke handelsrente verschuldigd. Geldt die rente ook voor kosten die worden gemaakt om de vordering betaald te krijgen?

Inhoudsopgave

Wettelijke rente en wettelijke handelsrente

Indien de niet-betalende klant een consument is, geldt de ‘gewone’ wettelijke rente. Bij transacties tussen ondernemers geldt de – hogere – wettelijke handelsrente.

Geldt die wettelijke handelsrente ook voor de kosten die de schuldeiser maakt om een vordering betaald te krijgen, zoals buitengerechtelijke incassokosten? Volgens de Hoge Raad niet. Buitengerechtelijke kosten worden namelijk als vermogensschade gezien, terwijl wettelijke handelsrente uitsluitend betrekking heeft op verplichtingen tot betaling uit handelsovereenkomsten. Een verplichting tot vergoeding van schade, zoals buitengerechtelijke kosten, kan niet daartoe worden gerekend.

Dat betekent dat over de wegens buitengerechtelijke incassokosten toegewezen bedragen, de ‘gewone’ wettelijke rente verschuldigd is.

Bron: Flynth

Lees ook:

Wanneer kunt u wettelijke rente berekenen? »
Actuele percentage wettelijke rente (niet-)handelstransacties »
9 tips om uw factuur sneller betaald te krijgen »

Lees ook…
Je hebt hard voor je klant gewerkt, maar de factuur is nog steeds niet betaald. Wat de reden ook is, blijf positief en gebruik deze tips om je facturen…
Je kunt wettelijke rente in rekening brengen als een klant niet op tijd betaalt. Dat geldt als dit een zakelijke klant is, maar ook als het een…
Een vordering is simpelweg een te innen schuld. Het zijn bedragen op de balans van je bedrijf waarvan je verwacht dat je ze van een persoon of bedrijf…
Het is de schrik van veel ondernemers: facturen die veel te laat of zelfs helemaal niet betaald worden. Toch komt het regelmatig voor – zeker in…