Categorieën

Klanten die hun rekeningen op tijd betalen moet u koesteren. Maar wat kunt u doen als een klant niet wil betalen? Vijf antwoorden op veelgestelde vragen.

Inhoudsopgave

Snel inzicht in de belangrijkste ondernemerszaken: met de Top 3 Scans van De Zaak: de AOV Scan, de Aftrekposten Scan en de Pensioen Scan

1. Mijn klant betaalt niet, ondanks twee herinneringen. Wat kan ik doen?

Probeer er achter te komen waarom hij niet betaalt. Bel hem en vraag of er een probleem is. Is hij ontevreden over een dienst? Zoek samen naar een oplossing.

Wil hij gewoon niet betalen? Stuur dan een sommatiebrief met een laatste betalingstermijn. Dit geldt meteen als ingebrekestelling. Geef duidelijk aan dat u de zaak uit handen geeft als er niet wordt betaald en de klant dan voor alle kosten opdraait.

2. Wanneer neem ik een incassobureau, deurwaarder of advocaat in de arm?

Stap voor kleinere vorderingen naar een incassobureau. Is er een vonnis van de rechter? Dan komt de deurwaarder in beeld. Schakel bij een grote of betwiste vordering een advocaat in. Deze heeft u sowieso nodig als u moet procederen en het om meer dan € 5.000,- gaat.

3. Een klant van mijn administratiekantoor weigert te betalen. Kan ik zijn boekhouding vasthouden?

Volgens het retentierecht mag u een goed vasthouden zolang de tegenpartij niet aan zijn verplichting voldoet. Alle stukken die u ontvangt, zoals kasstukken en bankafschriften, blijven echter eigendom van de klant. Die mag u niet vasthouden. De stukken die zijn opgesteld door de boekhouder, zoals bijvoorbeeld een jaarrekening, vallen wel onder het retentierecht. Die hoeft u dus niet af te geven als er niet wordt betaald.

4. Hoe stel ik een goede betalingsregeling op?

Zet de betalingsregeling op papier en laat de klant voor akkoord tekenen; de vordering kan dan achteraf niet worden betwist. Geef aan dat de regeling vervalt als de klant zich er niet aan houdt en dat u dan alles in één keer zult innen. Laat de klant het afweten, stuur hem dan een sommatie waarin u hem wijst op de consequenties.

5. Een klant dreigt failliet te gaan, maar is mij nog een flink bedrag schuldig. Kan ik beslag laten leggen?

Ja, maar een vordering kunt u alleen innen na een uitspraak van de rechter. Dat kan lang duren en mogelijk is uw klant dan al failliet, waarna eventuele beslagen worden opgeheven. U kunt beter zo snel mogelijk schikken. Lukt dat niet en heeft u een forse vordering, vraag dan zelf het faillissement aan. Deze aanvraag wordt dan ingezet als incassomiddel. De bedoeling is dat de debiteur onder druk daarvan alsnog betaalt.

Gerelateerd lezen:

• Zo helpt een overbruggingsfinanciering jou met een zakelijke hypotheek
• Zo bepaal je jouw uurtarief
• Wettelijke rente (niet-)handelstransacties
• Welke pensioenmogelijkheden zijn er?

Is jouw pensioenpot al gevuld een zorgeloze oude dag? Check binnen 2 minuten welke pensioenopties voor jou (fiscaal) het beste zijn. Start de gratis Pensioen Scan van De Zaak.

Lees ook…
Als ondernemer kun je te maken krijgen met klanten die niet betalen. Het inschakelen van een deurwaarder is dan soms een noodzakelijke stap om…