Thuiswerken lijkt de nieuwe norm. Niet alleen werkgevers geven vaker aan een kleinere kantoorruimte te gaan huren, ook ongeveer een kwart van de werknemers geeft aan liever vanuit huis te werken na corona. Een nieuwe werksituatie waar veel werkgevers zich nog goed op voorbereid hebben. Heb jij bijvoorbeeld al een thuiswerkovereenkomst geregeld?

Inhoudsopgave

Een thuiswerkovereenkomst is een aanvulling op het huidige arbeidscontract waarin je bepaalt wat jij van je werknemers verwacht en wat zij van jou kunnen verwachten. Deze aanvulling vervangt dus niet het huidige arbeidscontract maar vult hem aan.

Stel via MijnZaak eenvoudig een Thuiswerkovereenkomst op.

Wat is een thuiswerkenovereenkomst?

Als je werknemers structureel of regelmatig thuis gaan werken, is het verstandig om duidelijke afspraken te maken over de verwachtingen. Bij voorkeur leg je deze afspraken vervolgens vast in een thuiswerkovereenkomst om onduidelijkheden of verwarring te voorkomen.

Voor wie is een thuiswerkovereenkomst relevant?

Allereerst is het belangrijk om te weten dat je als werkgever niet verplicht bent om een thuiswerkovereenkomst aan te gaan met je personeel. Echter is deze aanvulling wel interessant voor werkgevers met personeel dat structureel thuis werkt of gaat werken. Uiteraard is het mogelijk om afspraken over het thuiswerken mondeling te bespreken, echter zijn deze afspraken veel lastiger om te bewijzen mocht er verwarring ontstaan.

Voordelen van een schriftelijke thuiswerkovereenkomst:

  1. Alle afspraken over het thuiswerken zijn vastgelegd
  2. De verantwoordelijkheden & aansprakelijkheid van jou en je werknemer zijn vastgelegd
  3. Je hebt een juridische ondersteuning bij een arbeidsconflict over thuiswerken

Wat zet je in een thuiswerkovereenkomst?

In een thuiswerkovereenkomst benoem je alle verplichtingen en afspraken omtrent het thuiswerken. Denk aan zaken al werktijden en pauzen, maar ook over eventuele vergoedingen en aansprakelijkheid. Wie is er bijvoorbeeld verantwoordelijk voor apparatuur? En ontvangt je werknemer misschien een koffievergoeding? Hieronder een overzicht met de belangrijkste bepalingen:

  • Welke dagen de werknemer thuiswerkt;
  • Welke apparatuur beschikbaar wordt gesteld (laptop, beeldscherm e.d.);
  • Eventuele vergoeding voor de inrichting van de werkplek;
  • Afspraken over bereikbaarheid, vergaderingen e.d.;
  • Toestemming van de werknemer tot betreding van de woning voor een inspectie;
  • Afspraak over controle en inspectie.

Wat is er belangrijk bij een thuiswerkovereenkomst?

Na het opstellen van een thuiswerkovereenkomst, moet je ook zeker weten dat de afspraken en verplichtingen van de werkgever en werknemer worden nagekomen. Je kunt dit met de hand doen maar je kunt het ook online ondertekenen.

Zorg verder dat alle bepalingen rechtsgeldig zijn, door het document te laten checken door een jurist of maak je thuiswerkovereenkomst via MijnZaak. Let op: Controleer altijd vooraf of in een toepasselijke cao afspraken staan over flexibel werken.

.
Beleggen in vastgoed is een langetermijnbelegging. Benieuwd wat jouw opties zijn? Lees meer in de brochure. Prognose gemiddeld jaarrendement over 7 jaar: 8,1%.

MijnZaak, partner van De Zaak

Bij MijnZaak zijn we er van overtuigd dat ondernemers zich moeten kunnen focussen op hun onderneming voor een maximale impact op de wereld om hen heen. Maar, in een steeds veranderd ondernemersklimaat, is het moeilijk om alle "randzaken" op orde te hebben. Gelukkig sta je er vanaf nu niet meer alleen voor, maar kan jij rekenen op de experts van MijnZaak. Zo concentreer jij je op de hoofdzaken, wij helpen je met de rest.

Bekijk alle artikelen van MijnZaak>

Share on print
Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
.
Beleggen in vastgoed is een langetermijnbelegging. Benieuwd wat jouw opties zijn? Lees meer in de brochure. Prognose gemiddeld jaarrendement over 7 jaar: 8,1%.