Het versturen van een persbericht is een veel gebruikte én effectieve manier om in de publiciteit te komen. Het schrijven van een persbericht gaat een stuk eenvoudiger als u een vaste indeling hanteert. Hieronder ziet u uit welke elementen een persbericht bestaat.

Inhoudsopgave

Snel inzicht in de belangrijkste ondernemerszaken: met de Top 3 Scans van De Zaak: de AOV Scan, de Aftrekposten Scan en de Pensioen Scan

Naam en logo van de afzender

Plaats bovenaan het persbericht uw logo, telefoonnummer, e-mailadres en internetgegevens.

Aanduiding persbericht

De tekst ‘persbericht’ plaatst u met opvallende letters boven de tekst.

Embargo

In spaarzame gevallen verstuurt u een bericht onder embargo. Zet dan duidelijk boven de pagina ‘onder embargo’ met vermelding van het gewenste tijdstip van publicatie. Het bericht mag dan pas geplaatst worden na de vermelde datum en tijdstip.

Datum

Geef aan wanneer u het bericht heeft verzonden. De journalist kan zo vaststellen of het bericht nog actueel is.

De kop

Geef zo exact en pakkend mogelijk aan waar uw bericht over gaat. Zorg voor een wervende, uitdagende en korte kop zonder overbodige lidwoorden. Zorg dat de ‘Wie-vraag’ beantwoord is.

De lead

Begin uw persbericht met een lead. Dit is een inleiding van enkele regels waarin de kern van de boodschap staat. Geef in de lead antwoord op de volgende vragen: Wie doet Wat, Waar en Wanneer?

De body

In de body staat de meer gedetailleerde informatie. De eerste alinea van de body geeft antwoord op de vragen: Waarom en Hoe? Plaats de meest belangrijke informatie aan het begin en de minst belangrijke informatie aan het eind van het persbericht.

Tussenkoppen

De tussenkoppen geven de redactie snel inzicht in de inhoud van het bericht.

Paginanummering

Door de paginanummering laat u de redactie zien dat er nog meer pagina’s volgen. Het voorkomt dat er informatie zoek raakt.

Afsluitteken

Een afsluitteken – zoals een stippellijn – geeft het einde van het persbericht aan. Hiermee maakt u de redactie duidelijk wat voor publicatie bestemd is, en welke informatie uitsluitend voor de redactie bedoeld is.

Noot voor de redactie

Na de tekst van uw persbericht vermeldt u de naam, het e-mailadres en het telefoonnummer van de contactpersoon waar een journalist voor extra informatie terecht kan. Neem bij voorkeur een 06-nummer op, zodat de contactpersoon ook buiten kantooruren bereikbaar is.

Bijlage

Geef aan welke bijlagen u meestuurt. Dit is bijvoorbeeld een passende foto: beeldmateriaal trekt de aandacht en vergroot de kans dat uw bericht wordt geplaatst.

Is jouw pensioenpot al gevuld een zorgeloze oude dag? Check binnen 2 minuten welke pensioenopties voor jou (fiscaal) het beste zijn. Start de gratis Pensioen Scan van De Zaak.

Lees ook…