Categorieën

In samenwerking met
De Meern, 25 april 2024 - Maar liefst 41% van investeerders heeft ooit spijt gehad van hun beleggingen of investeringen. Dat blijkt uit onderzoek* onder vermogende Nederlanders. Vooral een tegenvallend rendement maakt dat investeerders achteraf negatief terugkijken op een investering.

Inhoudsopgave

Snel inzicht in de belangrijkste ondernemerszaken: met de Top 3 Scans van De Zaak: de AOV Scan, de Aftrekposten Scan en de Pensioen Scan

Tegenvallend rendement

De redenen voor spijt zijn divers. Van de groep investeerders die ooit spijt heeft gehad geeft 72% aan dat dit voortkwam uit een tegenvallend rendement. Ruim een derde (36%) had spijt omdat ze in een verkeerd project of doel hadden geïnvesteerd en 16% gaf aan dat het veel stress opleverde. Slechts een zeer klein percentage van de respondenten (1%) noemde ethische of morele redenen als oorzaak van spijt van investeringen. Dit suggereert dat, hoewel ethisch beleggen steeds populairder wordt, het zelden de doorslaggevende factor is bij investeringsbeslissingen, vooral niet als het rendement in het gedrang komt.

Tweederde kiest investeringsdoel zelf

“Dat er zoveel investeerders spijt hebben van hun investeringen lijkt samen te hangen met dat zij zelf overwegen waarin ze willen investeren of beleggen”, licht Dirkjan Vis, oprichter van Investeerders.nl toe. “Uit ons onderzoek blijkt dat ruim twee derde (64%) van de investeerders zelf beslist waarin zij investeren of beleggen. Van die groep heeft maar liefst 53% ooit spijt gehad van een investering. Slechts 14% heeft een adviseur in de arm genomen en van die groep heeft zo’n 28% ooit spijt gehad van een investering. Je vooraf goed inlezen, voorbereiden of advies inwinnen kan dus veel geld, stress en spijt besparen.”

Divers portfolio, traditionele activa populair

Meer dan de helft (60%) van de investeerders gaat uit van een rendement van 6% of minder. Om het gewenste rendement te bereiken diversifiëren de meeste investeerders hun investeringen over verschillende activaklassen. Aandelen zijn de populairste keuze: 50% van de ondervraagden investeert in aandelen. Beleggen in fondsen volgt op de tweede plaats met 35%, en obligaties met 21%. Verder zijn ook ETF’s, eigen vastgoed, zakelijke leningen (crowdfunding), opties, crypto en andere activa zoals goud en oldtimers vertegenwoordigd in de portefeuilles van de respondenten, zij het in mindere mate.

Eigen vastgoed vs. hypotheken financieren

Eigen vastgoed, zoals verhuurbare woningen of kantoorpanden, zijn al jaren een populaire investeringsvorm onder vermogende beleggers, maar lijken nu wel wat op hun retour. Deze plek lijkt te worden ingenomen door het financieren van zakelijke hypotheken. Volgens Folkert Eggink, Algemeen Directeur bij Mogelijk Vastgoedfinancieringen, een platform dat zelf zakelijke hypotheken en hypothekenfondsen aanbiedt, een logische ontwikkeling. “Wie belegt in een hypothekenfonds ontvangt een aantrekkelijk rendement over een langere periode. Een terugkerend rendement van bijvoorbeeld 6,25% op een gespreide portefeuille aan zakelijke hypotheken geeft de belegger rust, zeker ten opzichte van fluctuerende aandelen of de onrust van het hebben van eigen vastgoed.  Daarnaast bieden hypothekenfondsen de juiste mix van spreiding en zekerheden, zoals het recht van eerste hypotheek. Dit valt bij veel beleggers in de smaak.”  

Duurzaamheid onbelangrijk

Wanneer gevraagd welke factoren investeerders overwegen bij het kiezen van een investeringsdoel, bleek rendement de belangrijkste factor voor hen, gevolgd door financieel risico en spreiding. Gemak en gunfactor spelen een iets grotere rol dan duurzaamheid, dat als minst belangrijk wordt beschouwd bij het maken van investeringsbeslissingen. 

* Het onderzoek is uitgevoerd in februari 2024 door Multiscope in opdracht van Investeerders.nl i.s.m Mogelijk Vastgoedfinancieringen onder 551 vermogende Nederlanders die meer dan 100.000 euro per jaar verdienen of meer dan 100.000 euro vrij vermogen hebben. Op het moment van ondervraging investeerden of belegden 395 ondervraagden actief, en hadden 465 ondervraagden ooit geïnvesteerd of belegd. 

*Bron: www.investeerders.nl

Is jouw pensioenpot al gevuld een zorgeloze oude dag? Check binnen 2 minuten welke pensioenopties voor jou (fiscaal) het beste zijn. Start de gratis Pensioen Scan van De Zaak.

Dit artikel is een ingezonden bericht en valt buiten de verantwoordelijkheid van de redactie.

Lees ook…
Niemand houdt je tegen om op elk moment je baan op te zeggen of de zaak te sluiten. Maar het is natuurlijk wel belangrijk dat er nog genoeg binnenkomt…
PERSBERICHT TEAMLEADER: Ondanks de groeiende noodzaak om de efficiëntie en winstgevendheid van hun bedrijf te vergroten, heeft de helft van de…
i.s.m.
AMSTERDAM – 17 oktober – Het in het Verenigd Koninkrijk gevestigde betalingsbedrijf myPOS introduceert Tap to Pay op iPhone voor bedrijven in…