Categorieën

Als ondernemer kun je niet meer om duurzaamheid heen. Of het nu komt door je eigen groene ambities, de verwachtingen van je klanten of omdat regelgeving het vereist of gaat vereisen. Maar wat houdt duurzaam ondernemen nu eigenlijk in? Welke voordelen heeft het voor je bedrijf? Van welke subsidies kun je gebruikmaken? En hoe kun je er concreet mee aan de slag?

In het kort

 • Duurzaam ondernemen betekent rekening houden met mens en milieu, en draagt bij aan klimaatneutraliteit en een toekomstbestendige economie.
 • Voordelen voor je bedrijf zijn kostenreductie, een positief bedrijfsimago, voldoen aan toekomstige regelgeving, het aantrekken van nieuwe klanten en aantrekkelijker zijn als werkgever.
 • Subsidies voor verduurzaming omvatten onder andere de Milieu-investeringsaftrek (MIA), de Borgstelling MKB-kredieten (BMKB-Groen) en de Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing (ISDE).

Inhoudsopgave

Snel inzicht in de belangrijkste ondernemerszaken: met de Top 3 Scans van De Zaak: de AOV Scan, de Aftrekposten Scan en de Pensioen Scan

Duurzaamheid is allang geen ver-van-ons-bed-show meer voor ondernemers. Kijk alleen maar naar de klimaatscenario’s van het KNMI uit 2023. Het wordt warmer, natter, droger, het weer wordt extremer en de zeespiegel stijgt. Dat heeft grote gevolgen voor bedrijven in heel veel sectoren. De landbouw krijgt te maken met verdroging. Stedelijke gebieden gaan vaker zuchten onder hittestress en het overstromingsgevaar neemt toe.

Het is dan ook niet gek dat duurzaamheid in toenemende mate een onderdeel vormt van het beleid van overheden. Nederland heeft vier duurzame doelen geformuleerd voor de periode 2030-2050. Die doelen vormen de basis van wet- en regelgeving op het gebied van onder andere klimaatneutraliteit, grondstoffengebruik en arbeidsparticipatie.

Daarnaast is er de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD), die grote bedrijven vanaf 2024 verplicht hun impact op mens en klimaat te rapporteren. De regels gelden in de meeste gevallen (nog) niet direct voor het mkb. Maar grote ondernemingen die er wel onder vallen, hebben verwachtingen richting hun partners – en dat zijn vaak mkb-ondernemers.

Het lijkt een kwestie van tijd voordat de overheid met meer duurzaamheidseisen komt. Bedrijven worden vaak als medeveroorzakers van problemen gezien, vooral in sectoren zoals de industrie, logistiek en landbouw. Tegelijkertijd kan ondernemend Nederland ook bijdragen aan oplossingen en vergroening, zodat onze economie toekomstbestendig wordt.

Uit onderzoek van het CBS blijkt dat maar liefst 82 procent van de Nederlandse ondernemingen in 2023 stappen heeft gezet om hun bedrijfsvoering duurzamer te maken. Investeringen in duurzame energie, de circulaire economie en vermindering van CO2-uitstoot zijn daarbij het vaakst gekozen.

Wat is duurzaam ondernemen?

Duurzaam ondernemen wil zeggen dat je rekening houdt met de effecten van je bedrijfsvoering op mens, milieu en maatschappij. Uitgangspunt is een gezonde balans tussen de drie P’s:

 • people: de werknemers en alle mensen in de productieketen
 • planet: natuur en klimaat
 • profit: winst maken


Duurzaam ondernemen vs. maatschappelijk verantwoord ondernemen

De termen duurzaam ondernemen en maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) worden door elkaar gebruikt en betekenen in de praktijk vaak hetzelfde. Duurzaam ondernemen legt meer nadruk op milieu en klimaat, terwijl MVO ook raakt aan de sociaal-ethische kant van de bedrijfsvoering.

18 ideeën voor duurzamer ondernemen

Duurzaam ondernemen en maatschappelijke verantwoordelijkheid zijn containerbegrippen waar van van alles onder valt. Hier zijn 18 ideeën om je bedrijf te verduurzamen:

 1. Verduurzaam je bedrijfspand: investeer bijvoorbeeld in goede isolatie.
 2. Waterbesparing: gebruik waterbesparende toiletten en kranen.
 3. Energiezuinige apparaten: kies bij aankoop of vervanging voor energiezuinige varianten.
 4. Bewegingssensoren: installeer sensoren voor verlichting in ruimtes waar niet altijd mensen zijn, zoals toiletten en de kantine.
 5. Groene stroom: sluit een contract af voor groene stroom of wek zelf elektriciteit op met zonnepanelen op het dak van je bedrijfspand.
 6. Afval scheiden: maak een actieplan afvalscheiding en recycling binnen je bedrijf.
 7. Duurzame producten: zoek naar groene alternatieven voor materialen en grondstoffen die je gebruikt.
 8. Hybride werken stimuleren: laat medewerkers thuiswerken om reiskilometers te verminderen.
 9. Vrijwilligersdag organiseren: steek met je team de handen uit de mouwen voor een lokaal goed doel.
 10. Elektrisch rijden: stap over op elektrische voertuigen om het gebruik van fossiele brandstoffen te verminderen.
 11. Duurzaam reizen: geef je personeel een ov-kaart of een fiets van de zaak.
 12. Vaker vegetarisch: bied meer vegetarische opties aan tijdens de lunch en borrels.
 13. Vermijd wegwerpplastic: verminder het gebruik van plastic dat je maar een keer gebruikt.
 14. Minder printen: print zo min mogelijk en kies standaard voor dubbelzijdig.
 15. Groene werkomgeving: creëer een prettige, groene werkomgeving.
 16. Gezondheid: investeer in het welzijn van medewerkers.
 17. Diversiteit en inclusiviteit: zijn niet alleen van belang als het gaat om maatschappelijk verantwoord ondernemen, maar bieden ook substantiële zakelijke voordelen.
 18. Sponsoring: bijvoorbeeld op het gebied van sport en cultuur.


De voordelen van maatschappelijk verantwoord ondernemen

Duurzaam ondernemen is niet alleen goed voor mens, milieu en maatschappij. Het heeft ook voordelen voor je bedrijf.

Kostenreductie

Duurzaam ondernemen gaat vaak hand in hand met kostenbesparing. Door te investeren in groene energie – bijvoorbeeld zonnepanelen of een warmtepomp – en in te zetten op energie besparen kun je de energierekening flink verlagen.

Positief bedrijfsimago

Onderzoeken wijzen uit dat consumenten meer sympathie hebben voor bedrijven die maatschappelijk verantwoord ondernemen. Ruim de helft van de Nederlanders kiest bewust voor merken die zich inzetten voor mens, milieu of maatschappij. Onder jongeren is deze groep groter.

Voldoen aan (toekomstige) regelgeving

De regelgeving op het gebied van duurzaamheid wordt steeds uitgebreider en strenger. Denk aan verplichte energielabels voor gebouwen of eisen voor het verkrijgen van financiering. Door op tijd te verduurzamen, kun je op je eigen tempo aan de regels voldoen en de kosten spreiden.

Nieuwe klanten

Een duurzame strategie kan nieuwe groepen klanten aantrekken die waarde hechten aan maatschappelijk verantwoord ondernemen. Bovendien word je een interessante partner voor de overheid, die duurzame leveranciers vaak de voorkeur geeft bij aanbestedingen.

Aantrekkelijker werkgever

Zeker jonge medewerkers waarderen duurzaam ondernemerschap. Een MVO-strategie kan je positie in de huidige competitieve arbeidsmarkt versterken. Duurzaam personeelsbeleid leidt bovendien tot minder ziekteverzuim en hogere medewerkerstevredenheid, wat je bedrijf productiever en winstgevender maakt.

Subsidies voor duurzaam ondernemen

Duurzame investeringen kosten natuurlijk geld. Gelukkig zijn er diverse subsidies beschikbaar die groene investeringen aantrekkelijker maken. We zetten de belangrijkste op een rij.

Milieu-investeringsaftrek (MIA)

Met de Milieu-investeringsaftrek (MIA) en de Willekeurige Afschrijving Milieu-investeringen (Vamil) kun je met belastingvoordeel investeren in milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen en technieken.

Borgstelling MKB-kredieten (BMKB-Groen)

Heb je als mkb’er moeite om geld te lenen voor verduurzaming? Met BMKB-Groen krijg je een borgstelling voor groene investeringen. Hierdoor kunnen financiers gemakkelijker en sneller kredieten verstrekken en hebben bedrijven de mogelijkheid om eerder en meer geld te lenen.

Energie-investeringsaftrek (EIA)

Deze regeling is voor ondernemers die investeren in duurzame energie. Als je investeert in bedrijfsmiddelen die duurzame energie gebruiken, de CO2-uitstoot verminderen of energiezuinig zijn, mag je 45,5 procent van de investeringskosten aftrekken van je winst.

Subsidieregeling Emissieloze Bedrijfsauto’s (SEBA)

Met deze regeling krijg je als bedrijf of non-profit subsidie als je een volledig uitstootvrije bedrijfsauto koopt of least.

Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing (ISDE)

De ISDE-subsidie is beschikbaar voor investeringen in duurzame energie en energiebesparing in gebouwen of productieprocessen. Voorbeelden zijn (hybride) warmtepompen, zonneboilers en kleine windturbines.

Naast bovenstaande voorbeelden zijn er meer financiële regelingen voor duurzaam ondernemen, ook op provinciaal en lokaal niveau. Bekijk de subsidie- en financieringswijzer van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland voor een actueel overzicht.

Nieuwsbrief De Zaak

De Zaak Op Orde Nieuwsbrief

Een must voor slimme ondernemers die een succesvol bedrijf willen runnen.

Duurzamer ondernemen in 5 stappen

Met deze vijf stappen kun je je bedrijf stap voor stap verduurzamen en bijdragen aan een betere toekomst.

Stap 1: hoe duurzaam ben je nu?

Begin met een analyse. Bekijk de impact die je onderneming heeft op je personeel, de leefomgeving en de planeet. Dit helpt je inzicht te krijgen in wat goed gaat en waar verbeteringen mogelijk zijn. Gebruik gegevens om je bevindingen te onderbouwen, zoals energie- en waterverbruik, CO2-uitstoot, veiligheid op de werkvloer en verzuim. Een goed startpunt voor tips is de website van MVO Nederland.

Het Business Model Canvas is een hulpmiddel in deze fase. Het is een praktische invuloefening die je helpt om je bedrijfsmodel te beschrijven en te onderzoeken. Zo ontdek je de sterke en zwakke punten van je organisatie en je producten of diensten.

Stap 2: maak een actieplan

Gebruik de verzamelde gegevens om te bepalen waar je al goed presteert en waar verbetering nodig is. Stel duidelijke doelen en maak een gedetailleerd actieplan. Heb je bijvoorbeeld een verouderd pand dat veel energie verbruikt? Plan dan renovaties in. Werk alle punten één voor één uit en bepaal wat er moet gebeuren, wanneer, met wie en wat de kosten en tijdsinvesteringen zijn.

Stap 3: denk in kleine stappen

Duurzaam ondernemen is niet van de ene op de andere dag geregeld. Begin met kleine stappen en bouw langzaam het duurzame beleid van je organisatie uit. Elke stap draagt bij aan een betere toekomst.

Stap 4: betrek anderen bij je plannen

Het is belangrijk dat iedereen in het bedrijf achter de duurzame boodschap staat. Betrek daarom je medewerkers. Overleg ook met externe stakeholders als klanten, de bank, leveranciers, buurtbewoners en de gemeente. Vraag om feedback en ideeën. Door veel mensen te betrekken, creëer je draagvlak en vergroot je de kans op succes.

Stap 4: maak tijd om te evalueren

Evalueer regelmatig om te controleren of alles volgens plan verloopt. Plan vaste momenten in om de voortgang te checken: wat moet wanneer gedaan zijn? Hierdoor kun je op tijd bijsturen als iets niet goed gaat of niet haalbaar blijkt.

Stap 5: deel je successen (en blijf oprecht)

Duurzame bedrijven zijn geliefder dan niet-duurzame. Daarom is het slim om te communiceren wat je aan verduurzaming doet binnen en met je bedrijf. Informeer klanten, leveranciers, de buurt en andere relaties via je website, social media, media en/of nieuwsbrieven.

Let wel op dat je eerlijk en transparant blijft. Veel organisaties proberen hun imago op te poetsen met ‘greenwashing’. Dit is een marketingtruc waarbij bedrijven mooie praatjes houden over groen zijn, terwijl ze nauwelijks bijdragen aan een beter milieu of een socialere maatschappij.

Wanneer dit uitkomt, kan het negatieve gevolgen hebben. Milieuonvriendelijke acties of sociale misstappen kunnen als schandaal worden uitvergroot. Zorg er dus voor dat je oprecht communiceert over je duurzaamheidsinspanningen. 

Neem het voortouw in duurzaam ondernemen

Duurzaam ondernemen is niet alleen noodzaak, maar ook een kans voor je bedrijf. Begin daarom met verduurzamen en profiteer van de voordelen: lagere kosten, een beter bedrijfsimago en mogelijk nieuwe klanten. Maak een actieplan, betrek je medewerkers en evalueer je voortgang. Blijf eerlijk en deel je successen.

Is jouw pensioenpot al gevuld een zorgeloze oude dag? Check binnen 2 minuten welke pensioenopties voor jou (fiscaal) het beste zijn. Start de gratis Pensioen Scan van De Zaak.

Foto van Jaap Backx

Jaap Backx

Verhalen vertellen vormt – in wisselde vormen en gedaanten – de rode draad in mijn werkende leven. Soms zijn het verhalen die ik zelf maak, vaker komen ze tot leven binnen een door mij ontwikkeld of aangestuurd concept. Als hoofdredacteur van De Zaak wil ik ondernemers helpen om op basis van actuele, heldere en inspirerende informatie betere bedrijfskeuzes te maken.
Lees ook…
Zwetend op het werk? Dat hoeft niet de norm te zijn in jouw bedrijf. Een koele werkplek is niet alleen een kwestie van comfort, maar beïnvloedt ook de…
In een wereld waar de focus steeds meer ligt op duurzaam ondernemen, moeten bedrijven meegaan om competitief te blijven. Uiteraard kost verduurzamen…
Duurzaam ondernemen is niet langer een trend, maar een noodzaak. Wil je weten hoe je direct kunt beginnen met een groener bedrijf? Deze 9 praktische…
Zonnepanelen plaatsen is een populaire groene keuze, maar zijn ze anno 2024 een slimme investering voor jouw bedrijf? Wat zijn de voordelen? Hoe…
Wil je als ondernemer je steentje bijdragen aan een betere wereld? Begin met iets simpels: afval scheiden binnen je bedrijf. Dit is niet alleen goed…
Wetenschappelijke studies tonen aan dat een groene werkplek voor je medewerkers net zo cruciaal is voor de mentale gezondheid als een goede stoel voor…