Investeer in duurzame energie met ISDE en SDE. Om ondernemers te ondersteunen bij de investering in duurzame energieproductie, zijn twee subsidies beschikbaar: Investeringssubsidie Duurzame Energie (ISDE) en de Stimulering Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie (SDE++). Het is een goed idee om er gebruik van te maken.

Heb jij het juiste energiecontract voor je onderneming? Kies zekerheid voor thuis of op kantoor en ontvang tot €400,- korting. 

Inhoudsopgave

Welke subsidies voor duurzame energie zijn er?

Je kunt als ondernemer gebruik maken van verschillende steunmaatregelen om duurzame maatregelen te treffen. Steeds meer bedrijven nemen duurzame maatregelen vanwege het maatschappelijk belang, maar zo’n investering biedt ook kostenbesparingen en zakelijke kansen.

Twee van de belangrijkste subsidies zijn de ISDE en de SDE++. Beide regelingen zijn in het leven geroepen om de productie van hernieuwbare energie te bevorderen.

Op de ISDE-subsidie kun je een beroep doet als je energie wilt besparen door de aanschaf van duurzame apparaten. SDE++ is puur voor de stimulering van productie van duurzame energie. De regeling wordt in september weer opengesteld.

ISDE-subsidie

De Investeringssubsidie Duurzame Energie (ISDE) is opgezet om de transitie naar een duurzame energievoorziening te bevorderen. Door financiële prikkels te bieden, wil de regeling investeringen in duurzame energie en energiebesparing een stuk aantrekkelijker maken.

Je kunt subsidie krijgen voor de aanschaf van duurzame technologieën, waaronder zonnepanelen, zonneboilers, (hybride) warmtepompen en kleine windturbines. De subsidie kan een deel van de investeringskosten dekken en kan variëren van enkele honderden euro’s tot enkele duizenden euro’s.

Voor jou als ondernemer kan investeren in duurzame oplossingen interessant zijn omdat je er (op termijn) geld mee spaart, maar ook omdat je daarmee het milieu ondersteunt en daarmee klanten zult aantrekken die dat belangrijk vinden.

Voorwaarden ISDE-subsidie

Je kan in aanmerking komen voor de ISDE-subsidie als je aan bepaalde voorwaarden en criteria voldoet die zijn opgesteld door de overheid.

 • Je moet de subsidie aanvragen voordat je de aankoop van een duurzaam energietoestel doet.
 • Wanneer je subsidie krijgt toegewezen, neem je het apparaat binnen twee jaar in gebruik.
 • Je laat de zonnepanelen, boilers, warmtepompen of windturbines in Nederland installeren.
 • Je moet een factuur en betaalbewijs van de aanschaf en installatie overleggen.
 • Je hebt de installatie minimaal een jaar in eigendom, geteld vanaf de goedkeuring van de subsidie.
 • Je hebt niet eerder voor dezelfde maatregel subsidie ontvangen.


Aanvragen ISDE-subsidie

Om de subsidie aan te vragen kun je dit stappenplan volgen.

 1. Kies het apparaat.
 2. Controleer op de Meldcodelijst of je warmtepomp of zonneboiler voldoet aan de voorwaarden.
 3. Vraag de subsidie aan. Daarvoor log je bij RVO in met eHerkenning.
 4. Wacht op de beslissing.
 5. Sluit de overeenkomst.
 6. Laat het apparaat installeren.
 7. Neem het apparaat binnen twee jaar in gebruik.
 8. Vraag een vaststelling aan, uiterlijk 13 weken na installatie van het apparaat. Stuur een factuur, betaalbewijs en inbedrijfsstellingformulier mee, dat je ingevuld van je installateur krijgt.

SDE++subsidie 

Met deze subsidie worden bedrijven en non-profitorganisaties gestimuleerd om te investeren in hernieuwbare energieproductie waardoor de uitstoot van CO₂ vermindert.

Denk hierbij aan de installatie van een warmtepomp waarmee het thermisch vermogen van je verwarming omhoog gaat, de aanleg van een zonnepanelen systeem op het dak van je bedrijfspand, of andere duurzame oplossingen voor energiebesparing.

De SDE++ is een exploitatiesubsidie. Dat betekent dat je subsidie ontvangt tijdens de periode dat je je installatie in gebruik hebt(de exploitatieperiode).

De hoogte van deze subsidie hangt af van de marktprijs en de werkelijke hoeveelheid hernieuwbare energie die je opwekt of de werkelijke hoeveelheid CO₂ die je minder uitstoot door het gebruik van de installatie.

Je ontvangt subsidie over een periode van 12 of 15 jaar. Hoeveel jaren je subsidie krijgt, hangt af van de categorie waarbinnen je aanvraagt.

Onrendabele top

De SDE ++ subsidieert de ‘onrendabele top’. Dit is het verschil tussen jouw investeringskosten en de gemiddelde marktwaarde voor de opgewekte energie of de verminderde CO₂-uitstoot die de techniek oplevert.

Als de marktwaarde stijgt, neemt de onrendabele top af en dus ook de subsidie die je ontvangt. Aan de andere kant is je subsidie hoger bij een lagere marktvergoeding.

De hoogte van de subsidie wordt elk jaar berekend, aan de hand van de opbrengst, de gereduceerde CO₂-uitstoot en de marktwaarde.

Categorieën en voorwaarden

De SDE++subsidie is opgedeeld in vijf hoofdcategorieën waarbinnen aanvragen kunnen worden gedaan. De voorwaarden waaraan je moet voldoen worden bekend gemaakt in de Staatscourant.

Let op: Als je voor een productie-installatie SDE++subsidie aanvraagt, kun je voor die installatie geen ISDE, Energie-investeringsaftrek (EIA) en/of Subsidieregeling coöperatieve energieopwekking (SCE) aanvragen.

De categorieën op een rijtje:

Hernieuwbare elektriciteit

 • Osmose:
  Technieken die gebruikmaken van het verschil in zoutconcentratie tussen 2 watermassa’s.
 • Waterkracht:
  Energieopwekking uit water door een verschil in hoogte of door golfenergie.
 • Wind:
  Windmolens op land.
 • Zon-PV:
  Zonnepanelen op daken, op water of in zonneparken.

Hernieuwbaar gas

 • Gas opgewekt door vergisting of vergassing van biomassa.

Hernieuwbare warmte

 • Warmte uit vergisting of verbranding van biomassa.
 • Warmte uit compostering van biomassastromen.
 • Aardwarmte van een diepte van minimaal 1.500 meter.
 • Warmte uit ‘afgedekte’ zonnecollectoren.

CO₂-arme warmte

 • Thermische energie uit oppervlaktewater (TEO), afvalwater (TEA) en drinkwater (TED).
 • Warmte opgevangen met een in het kasdek geïntegreerd thermisch systeem.
 • Warmte uit zonnecollectoren opwaarderen met een warmtepomp.
 • Warmte opgewekt door een elektrische boiler.
 • Laagwaardige aardwarmte waarbij een warmtepomp de temperatuur verhoogt.
 • Benutten van warmte die vrijkomt bij industriële processen of datacenters.
 • Hergebruiken van restwarmte waarbij een warmtepomp de temperatuur verhoogt.
 • Buitenlucht gebruiken als bron voor warmte.

CO₂-arme productie

 • Opslag van afgevangen CO₂ in lege gasvelden op zee (Carbon Capture and Storage, CCS).
 • Gebruik van afgevangen CO₂ (Carbon Capture and Utilisation, CCU) in de glastuinbouw.
 • Geavanceerde hernieuwbare brandstoffen voor wegtransport en binnenvaart.
 • Productie van waterstof door elektrolyse.

Wanneer kun je de subsidies aanvragen?

Voor de ISDE-subsidie kun je nu een aanvraag doen.

De SDE++regeling gaat in september weer open.

Controle Belastingdienst

Gratis whitepaper: Belastingdienst Controle, wat nu?!

Hoe vaak gebeurt het, hoe voorkom je het en stappenplan als het tóch gebeurt.


Tips voor de aanvraag:

1. Bereid de aanvraag goed voor

Lees hier meer over op de website van de RVO.

2. Alleen aan te vragen tijdens de openstellingsrondes

Een SDE-subsidieaanvraag kan alleen ingediend worden tijdens een openstellingsronde. Zo’n ronde bestaat uit meerdere fasen met oplopende aanvraagbedragen. Check dus goed van tevoren in welke categorie de aanvraag van jouw bedrijf valt, anders loop je het risico dat je volgend jaar pas in aanmerking komt voor de SDE-subsidie.

3. Per categorie één aanvraag

Je kunt maximaal één aanvraag per categorie indienen.

4. Geen andere subsidies voor dezelfde investering

Wanneer je SDE++subsidie aanvraagt, is het niet mogelijk voor dezelfde productie-installatie een andere subsidie aan te vragen, zoals de ISDE of de Energie-investeringsaftrek (EIA).

5. Toestemming eigenaar locatie

Ben je zelf niet de eigenaar van de locatie waar je duurzame energie gaat produceren? Dan heb je eerst toestemming nodig van de eigenaar. 

Tenslotte: Zorg dat je er snel bij bent, zodat je niet achter het net vist. En houd er wel rekening mee dat je de investeringen moet voorfinancieren.

Wil jij besparen op je (zakelijke) energiekosten? Vind een energiecontract die bij jouw onderneming past. Met een kantoor aan huis of een eigen bedrijfspand. Bekijk je aanbod.

Jean-Paul Taffijn

Jean-Paul Taffijn

Jean-Paul Taffijn werkte jarenlang in de journalistiek, voordat hij besloot zijn blik te verbreden. Zijn ervaring gebruikt hij voor het maken van producties die informatie op een aantrekkelijke manier presenteren. De menselijke kant is wat hij zoekt in zijn teksten.
Lees ook…
Als ondernemer kies je zelf waar je gas en stroom afneemt. Maar, heb je je huidige contract voortijdig gestopt? Ben je overgestapt naar een andere…
De energiebelasting betaal je over de levering van aardgas en elektriciteit. Die is dit jaar voor ondernemers flink omhoog gegaan. Tot dit jaar…
Hoe kom ik met mijn bedrijf van het gas af? We willen in Nederland het liefst zo snel mogelijk van de fossiele brandstoffen af. Maar het daadwerkelijk…
Wat zijn de belangrijkste kenmerken van zakelijke energiecontracten? En hoe kies je als ondernemer het juiste contract? Wij zetten de voor- en nadelen…
We krijgen fors stijgende energieprijzen in 2024. Hoe kun je je als ondernemer voorbereiden? Vanaf 1 januari neemt de energiebelasting (EB) voor gas…
De recente daling in energieprijzen biedt ondernemers de uitgelezen kans om te onderzoeken of het voordelig is om over te stappen van…