Categorieën

Wil jij als ondernemer een groene stap zetten? Met de Milieu-investeringsaftrek (MIA) en de Vrije afschrijving milieu-investeringen (Vamil) verduurzaam je met belastingvoordeel. In dit artikel leggen we uit hoe de regelingen werken en laten we met voorbeeldberekeningen zien hoeveel de MIA en Vamil opleveren.

In het kort

 • MIA-regeling: Tot 45% van de kosten van milieuvriendelijke investeringen kan worden afgetrokken van de fiscale winst.
 • Vamil-regeling: Tot 75% van de investering mag willekeurig worden afgeschreven, wat liquiditeitsvoordeel oplevert.
 • De regelingen zijn bedoeld voor duurzame investeringen in diverse sectoren en vereisen een melding bij de RVO.
 • De hoogte van de aftrek varieert per investering, en de Milieulijst wordt jaarlijks herzien met nieuwe voorwaarden.

Inhoudsopgave

Snel inzicht in de belangrijkste ondernemerszaken: met de Top 3 Scans van De Zaak: de AOV Scan, de Aftrekposten Scan en de Pensioen Scan

Als je als ondernemer besluit te investeren in milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen op het gebied van klimaat, energiegebruik en de circulaire economie, dan levert dit je een aantal fiscale voordelen op. Naast de normale investeringsaftrek mag je gebruikmaken van de Milieu-investeringsaftrek (MIA) en de Vrije afschrijving milieu-investeringen (Vamil).

Milieu-investeringsaftrek (MIA)

Met de MIA-regeling kun je een percentage van de kosten van milieuvriendelijke investeringen aftrekken van je fiscale winst. Zo betaal je minder belasting. Dat kan oplopen tot 45 procent van je investeringsbedrag.

De aftrek geldt voor aanschafkosten, voortbrengkosten (wanneer jouw bedrijf het bedrijfsmiddel zelf maakt), aanpassingskosten, aankoop van nieuwe onderdelen en kosten voor milieuadviezen.

Vrije afschrijving milieu-investeringen (Vamil)

De MIA en de Vamil-regeling hebben veel met elkaar gemeen, maar zijn wel verschillende regelingen. Bij de Vamil is het zo dat je in een willekeurig jaar een willekeurige afschrijving tot 75 procent van de investering mag doen. Het voordeel hiervan is dat je dit kunt doen op het moment dat het jou het meeste rente- of liquiditeitsvoordeel oplevert.

Door de Vamil betaal je – net als bij de MIA – uiteindelijk minder belasting. Ook deze aftrekpost is van toepassing op de aanschafkosten, voortbrengkosten, aanpassingskosten en de kosten voor nieuwe onderdelen. De MIA en de VAMIL kunnen naast elkaar worden gebruikt.

Wanneer mag je gebruikmaken van de MIA en Vamil?

Elke ondernemer uit Nederland die inkomsten- of vennootschapsbelasting betaalt, kan in principe gebruikmaken van de aftrekposten. Als je wat meer inzoomt, zijn de regelingen bedoeld voor ondernemingen die duurzamer willen omgaan met grondstoffen en materialen (circulair ondernemen) en investeren in duurzame technieken in de landbouw, industrie, mobiliteit of bouw.

Natuurlijk zijn er voorwaarden waaraan de investering moet voldoen. Zo moet het bedrijfsmiddel waarin geïnvesteerd is op de Milieulijst staan en mag het bedrijfsmiddel niet eerder gebruikt zijn. Op de Milieulijst van 2024 kun je zien welke bedrijfsmiddelen in aanmerking komen voor aftrek.

Om in aanmerking te komen voor de MIA moet de investering hoger zijn dan €2.500. Tot slot is het goed om te weten dat de VAMIL en de MIA niet te combineren zijn met de Energie-investeringsaftrek. Het is dus het een of het ander.

Wat is mijn voordeel als ik de MIA en Vamil aanvraag?

Je bent natuurlijk benieuwd hoeveel voordeel duurzaam ondernemen met de deze aftrekposten jou als ondernemer kunnen opleveren. Helaas hebben we daar geen hapklaar antwoord voor. Het is afhankelijk van het soort bedrijfsmiddelen waarin je investeert.

Met de Milieu-investeringsaftrek kun je tot 45 procent van je investeringsbedrag aftrekken van de belasting. Dit komt zoals gezegd bovenop de aftrek die je normaal al krijgt voor investering. Met de Willekeurige afschrijving milieu-investeringen kun je 75 procent van de investeringskosten afschrijven op een moment dat voor jou het beste uitkomt. In de praktijk kan je totale belastingvoordeel netto meer dan 14 procent van het investeringsbedrag zijn. Een mooie kans dus om je bedrijf duurzamer te maken én financieel voordeel te behalen.

Elk bedrijfsmiddel op de Milieulijst van de RVO staat valt onder een bepaalde code. De code waaronder de investering valt, bepaalt hoe hoog het percentage is dat je mag aftrekken.

Aftrekpercentages MIA en Vamil 2024 (per code)

 • A = 36% MIA + 75% Vamil
 • B = 27% MIA + 75% Vamil
 • C = alleen 75% Vamil
 • D = alleen 36% MIA
 • E = alleen 27% MIA
 • F = 45% MIA + 75% Vamil
 • G = alleen 45% MIA


Voorbeeldberekening MIA

Stel dat je een winst hebt van € 75.000 en dat je daar 25 procent belasting over moet betalen. Je zou dan eigenlijk € 18.750 naar de Belastingdienst moeten overmaken. Investeer je in een bedrijfsmiddel dat op de Milieulijst staat? Dan wordt het een ander verhaal.

Stel dat het bedrijfsmiddel waarin je geïnvesteerd hebt € 50.000 kost en onder code D valt. Dan mag je 27 procent van jouw investering aftrekken van de winst. Oftewel: je mag (50.000 x 27%) € 13.500 van jouw winst aftrekken. Je winst wordt dan verlaagd van € 75.000 naar € 61.500.

Voorbeeldberekening VAMIL

Stel dat je in een milieuvriendelijk bedrijfsmiddel investeert voor en bedrag van € 30.000. Het bedrijfsmiddel gaat tien jaar mee en dat betekent dat je ieder jaar € 3.000 afschrijft en dus aftrekt van jouw winst.

Maak je gebruik van de Vamil? Dan kun je in een jaar dat het voor jou goed uitkomt tot 75 procent van het investeringsbedrag aftrekken van je winst. Dat betekent dat je in dit geval € 22.500 van de winst mag aftrekken in één jaar.

Nieuwsbrief De Zaak

De Zaak Op Orde Nieuwsbrief

Een must voor slimme ondernemers die een succesvol bedrijf willen runnen.

Flinke aanpassingen Milieulijst 2024

De Milieulijst is in 2024 is grondig herzien. Hierdoor veranderen de mogelijkheden voor belastingvoordeel. Wat is er veranderd? Nou, de overheid past strengere regels toe. Bedrijfsmiddelen die nu algemeen gebruikt worden, of die overlappen met andere overheidssteun, verdwijnen van de lijst.

108 middelen zijn in 2024 van de lijst gehaald, 112 zijn aangepast en er zijn zes nieuwe toegevoegd. Voor deze investeringen is in 2024 een budget van € 217 miljoen beschikbaar.

Ben je van plan te investeren in milieuvriendelijke technologieën of middelen? Check dan zeker de nieuwe Milieulijst voor de actuele mogelijkheden en voorwaarden.

Hoe vraag ik MIA/Vamil aan?

Wil je gebruikmaken van de MIA/Vamil? Dan kun je binnen drie maanden na de investering een melding doen bij de Rijksdienst van Ondernemend Nederland. Je ontvangt dan een ontvangstbevestiging die je in de boekhouding bewaart.

Tot slot verwerk je de aftrekposten in de aangifte en daarna beslist de Belastingdienst of dit klopt en juist is. Krijg je pas na de aangifte bericht van de RVO? Geen paniek. Dan dien je gewoon een aangepaste aangifte in.

Is jouw pensioenpot al gevuld een zorgeloze oude dag? Check binnen 2 minuten welke pensioenopties voor jou (fiscaal) het beste zijn. Start de gratis Pensioen Scan van De Zaak.

Lees ook…
Voor ondernemers liggen heel wat subsidies klaar. Soms is het best lastig ze te vinden en aan te vragen, maar het is zonde om er geen gebruik van te…
Wordt een van je werknemers ziek? Dan heb je ook als werkgever de verantwoordelijkheid dat je werknemer weer snel en verantwoord aan het werk gaat….
Als ondernemer kun je een beroep doen op subsidies of financiële steun vanuit de overheid. Dit stelt je in staat om je (startende) onderneming verder…