Categorieën

Vanaf 2024 zijn steeds meer bedrijven verplicht om over de impact van hun activiteiten op mens en milieu te rapporteren. De staat in de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) de Europese Unie. In dit artikel leggen we uit wat deze richtlijn is en wat hij betekent voor diverse soorten mkb-bedrijven, nu en in de toekomst.

Snel inzicht in de belangrijkste ondernemerszaken: met de Top 3 Scans van De Zaak: de AOV Scan, de Aftrekposten Scan en de Pensioen Scan

Inhoudsopgave

Wat is de de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD)?

De CSRD zal de bestaande Europese richtlijn ((NFRD) gaan verbeteren en vervangen. Als gevolg van deze Non-Financial Reporting Directive moeten beursgenoteerde bedrijven, banken en verzekeraars een ‘niet-financiële verklaring’ opnemen in hun bestuursverslag.

De nieuwe Europese richtlijn zorgt ervoor dat de eisen op het gebied van niet-financiële transparantie niet alleen gelden voor grote beursgenoteerde ondernemingen, maar voor meer soorten bedrijven in meer sectoren. Bedrijven dienen gedetailleerde en transparante informatie over immateriële zaken, sociaal kapitaal en duurzaamheidskwesties openbaar te maken. 

In de nieuwe, strengere richtlijn staat een eenduidige verslaggevingsstandaard beschreven, waardoor duidelijk wordt hoe moet worden gerapporteerd over niet-financiële informatie. Verder vereist het voorstel dat bedrijven de gerapporteerde informatie digitaal aanleveren. Tot slot is er sprake van externe accountantscontrole.

Waarom voerde de Europese Commissie deze richtlijn in?

Door deze nieuwe richtlijn wordt niet-financiële informatie relevanter en beter vergelijkbaar voor beleggers en andere stakeholders. Daarnaast helpt het investeerders, maatschappelijke organisaties, consumenten, beleidsmakers en andere belanghebbenden om de niet-financiële prestaties van bedrijven te evalueren en vergelijken en moedigt het ondernemingen aan om op een verantwoorde manier te ondernemen. 

Welke informatie moet je als bedrijf rapporteren?

Je vraagt je misschien af wat voor soort informatie een bedrijf dan precies moet rapporteren? De bedoeling is dat je informatie publiceert over zogenaamde niet-financiële indicatoren. Denk aan immateriële zaken als CO2-uitstoot (in lijn met het Parijse Klimaatakkoord), maar ook over de impact die je als bedrijf hebt op biodiversiteit en andere milieuaangelegenheden.

Ook de sociale impact en de behandeling van medewerkers (je sociale kapitaal), eerbiediging van de mensenrechten, corruptiebestrijding, omkoping en de diversiteit in raden van bestuur komen aan bod. 

Voor welke bedrijven geldt de Europese richtlijn?

In april 2021 is de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) aangenomen. Grote ondernemingen met 250 of meer medewerkers in dienst moeten vanaf 2024 verplicht gaan rapporteren over de impact van hun activiteiten op mens en milieu.

Met de CSRD wordt de hoeveelheid ondernemingen die moeten rapporteren zoals gezegd vergroot. Naast alle beursgenoteerde bedrijven geldt het voor bedrijven die aan 2 van de volgende 3 criteria voldoen:

  • Meer dan 250 medewerkers.

  • Meer dan 40 miljoen omzet.

  • Meer dan 20 miljoen op de balans.

Al deze bedrijven zijn verplicht om in 2024 te rapporteren over het jaar 2023 en moeten zich hier dit jaar al op voorbereiden zodat ze tijdig beginnen met het verzamelen van de nodige gegevens.

Impact CSRD-richtlijn op het mkb

Beursgenoteerde mkb-bedrijven moeten in 2026 ook aan de CSRD voldoen. Dat houdt in dat kleine en middelgrote beursgenoteerde ondernemingen in 2025 ‘CSRD-ready’ moeten zijn en dit in 2024 uiterlijk moeten implementeren in de organisatie. Beursgenoteerde mkb-bedrijven mogen wel eenvoudigere standaarden voor rapportage hanteren dan grote beursgenoteerde bedrijven.

Mkb-bedrijven zonder beursnotering kunnen zelf kiezen of ze de standaarden van de CSRD voor niet-financiële gegevens willen gebruiken. Het ligt in de lijn der verwachting dat steeds meer onderneming verzoeken om duurzaamheidsinformatie en sociale-materiële impact zullen krijgen van leveranciers, klanten en investeerders die wel moeten voldoen aan de nieuwe richtlijn.

Heeft de CSRD-richtlijn effect op jouw bedrijf?

Ben jij een ondernemer met 250 of meer medewerkers? Dan is er geen tijd te verliezen en moet je je gaan voorbereiden voor de CSRD. Heb je een beursgenoteerd mkb-bedrijf? Dan gaat het echte werk en de voorbereiding pas in 2024 van start. 

Ben je een kleinere mkb’er? Ook dan is het een goed idee om op de hoogte zijn van CSRD, zodat je bent voorbereid op vragen en verzoeken van leveranciers en klanten

Meer weten over CSRD? Kijk op de pagina over CSRD van de duurzame adviseurs. 

Is jouw pensioenpot al gevuld een zorgeloze oude dag? Check binnen 2 minuten welke pensioenopties voor jou (fiscaal) het beste zijn. Start de gratis Pensioen Scan van De Zaak.

Lees ook…
Ieder kwartaal is er weer nieuwe regelgeving waarmee zzp’ers en ondernemers mee te maken krijgen. Per 1 juli 2023 gaat weer een aantal wetten en…
Werk je in je bedrijf veel met flexwerkers en nulurencontracten? Dan is het goed om te weten dat op dit moment strengere wet- en regelgeving in de maak…
Een CE-markering is meer dan een paar letters op een product. Met dit symbool laat je als ondernemer zien dat je product voldoet aan de EU-wetgeving op…
Om schijnconstructies aan te pakken, is De Wet aanpak schijnconstructies (WAS) in het leven geroepen. Deze wet beschermt werknemers tegen onderbetaling…
Als directeur-grootaandeelhouder (dga) bezit je een unieke positie binnen het bedrijfslandschap. Deze rol combineert het directeurschap met…
De nieuwe Wet bescherming klokkenluiders vervangt de Wet Huis voor klokkenluiders. Werkgevers met vijftig tot tweehonderdvijftig werknemers hebben tot…