Categorieën

In Nederland is het gebruikelijk om eerst te leveren en pas daarna een factuur te sturen. Maar voelt u zich daar prettig bij als het gaat om buitenlandse orders? En, nog belangrijker: is het wel verstandig?

Inhoudsopgave

Snel inzicht in de belangrijkste ondernemerszaken: met de Top 3 Scans van De Zaak: de AOV Scan, de Aftrekposten Scan en de Pensioen Scan

Betalingsmoraal

Een meerderheid van alle exporteurs kiest voor vooruitbetalen (open account). Dat schaadt het zakendoen dus kennelijk niet. Terwijl té lang op uw geld moeten wachten uw liquiditeit en daarmee de continuïteit van uw bedrijf ernstig onder druk kunnen zetten.

Moet u in Nederland al vaak op uw geld wachten, in veel buitenlanden is het met de betalingsmoraal nog veel slechter gesteld. Onder andere Polen, Spanje, Italië en Roemenië worden genoemd als ‘dubieuze debiteuren’. Buiten de EU zijn met name de VS en Rusland slecht van betalen.

Binnen de EU leveren exporteurs veel meer op open account dan buiten de EU. Opmerkelijk, omdat de betalingsmoraal binnen de EU vaak slechter is dan daarbuiten.

Wie liever niet op rekening levert, kan kiezen voor één van onderstaande betaalwijzen (geen volledige opsomming).

Vooruitbetaling (open account)

Zoals gezegd, de meest populaire betaalwijze voor exporteurs. Uw afnemer kan (zeker bij dure zendingen) vragen om een bankgarantie: uw bank garandeert uw klant dat het vooruitbetaalde bedrag wordt teruggestort als u in gebreke blijft.

Bankgarantie

U kunt ook zelf om een bankgarantie verzoeken. Dan garandeert de bank van uw afnemer dat de factuur volgens afspraak zal worden betaald nadat u de goederen of diensten heeft geleverd.

Rembours

Uw afnemer moet betalen op het moment dat de goederen in ontvangst worden genomen.

Documentair incasso

De afnemer krijgt de goederen pas als er is betaald maar de bank betaalt pas uit als u alle overeengekomen documenten heeft overhandigd, zoals bijvoorbeeld een bankwissel en/of facturen, vrachtbrieven en branchespecifieke certificaten. Bijna alle banken hebben voorgedrukte formulieren voor documentair incasso’s. Zakendoen per documentair incasso biedt overigens geen absolute zekerheid dat u krijgt betaald. Wel blijft u eigenaar van de goederen, maar als de koper weigert over de brug te komen zult u zelf uw spullen moeten zien terug te halen, en dat kost natuurlijk veel tijd, geld en ergernis.

Letter of Credit (L/C)

Een L/C is een documentair bankkrediet. Duur, tijdrovend maar wél met de absolute zekerheid dat u wordt betaald. En dat is zeker bij grote orders wel zo’n fijne gedachte. Bij een L/C regelen de banken van koper en verkoper onderling de afwikkeling van de financiële transactie. De bank van de afnemer betaalt de koopprijs of accepteert een bankwissel, in beide gevallen tegen afgifte van nauwkeurig omschreven documenten. De voordelen van een L/C voor een exporteur zijn, dat u kunt terugvallen op uw eigen bank en niet aan debiteurenbeheer hoeft te doen, met het gevaar dat u niet wordt betaald.

TIP: De benodigde documenten voor een L/C moet u zelf regelen en invullen. Vraag daarbij de hulp van uw bank, want het komt vaak voor dat er fouten worden gemaakt en op basis daarvan kan de bank van de afnemer betaling weigeren!


Dit artikel is afkomstig uit de pocket “Export: Op weg naar grenzeloos succes” , geschreven door Janine Bosma van XS Mediacreatieven .

Is jouw pensioenpot al gevuld een zorgeloze oude dag? Check binnen 2 minuten welke pensioenopties voor jou (fiscaal) het beste zijn. Start de gratis Pensioen Scan van De Zaak.

Lees ook…