Categorieën

Waarom, wanneer en wat zijn de kosten

Alles wat jij moet weten over het inschakelen van een incassobureau lees je hier.

Inhoudsopgave

Snel inzicht in de belangrijkste ondernemerszaken: met de Top 3 Scans van De Zaak: de AOV Scan, de Aftrekposten Scan en de Pensioen Scan

 

Incassobureau inschakelen: Waarom?

Je opdracht is klaar en de factuur is verstuurd, maar helaas is de betaling na het verstrijken van de betaaltermijn nog steeds niet binnen. Veel mensen stellen de stap voor het inschakelen van een incassobureau het liefst zo lang mogelijk uit. Echter als er geen zicht op een eventuele betaling, deze klant een verleden heeft met slecht betalen, dan kan het inschakelen van een incassobureau toch verstandig zijn. Je hebt immers hard voor je geld gewerkt!

Incassobureau inschakelen: Wanneer?

Je schakelt een incassobureau in wanneer je factuur niet wordt betaald en het debiteurenbeheer ook geen geld heeft opgeleverd. Maar vanaf hoeveel herinneringen kan je eigenlijk een incassobureau inschakelen? Het antwoord is vrij simpel: stuur ten minste één aanmaning. Hierna kan een incassobureau het verdere invorderingstraject geheel van jou overnemen.

Wist je dat 76% van de ondernemers binnen 2 weken alle openstaande facturen betaald krijgt?

 

Incassobureau inschakelen: Risico’s door wanbetalers?

Wanbetalers, consumenten of bedrijven die gebruik maken van diensten of producten zonder dat zij hiervoor betalen. Dit kan komen door verschillende redenen. Soms maakt men gebruik van jouw diensten en kiest er dan voor om niet te betalen. Ook kan het zijn dat een debiteur de dienst of het product niet kan betalen. Vaak is het een kwestie van laksheid en is het versturen van een herinnering voldoende.

Pas op voor te veel openstaande facturen. Tenzij je een forse winstmarge hebt, zal tegenover elke openstaande factuur een bedrag aan betaalde facturen moeten staan. Lukt dit niet? Dan kan dit leiden tot liquiditeitsproblemen of zelfs faillissement van je bedrijf. Helaas verdwijnen onbetaalde facturen niet vanzelf. Dus als er geen zicht is op een betaling, kan het verstandig zijn een incassobureau in te schakelen.

 

Hulp van een incassobureau

Incassobureau inschakelen: Kosten

Veel incassobureaus werken op basis van No Cure, No Pay. Dit houdt in dat je niets betaalt totdat jouw debiteur ook de rekening heeft voldaan. Bovendien worden incassokosten, die verbonden zijn aan het inschakelen van een incassobureau, vaak naderhand verhaald op de debiteur.

De kosten hangen vaak samen met de hoogte van de openstaande facturen en hoe vaak jij het incassobureau inschakelt.

 
Toch geen incassobureau inschakelen? Bekijk dan de verschillende opties voor factoring.

Hoe kies ik een passend incassobureau?

Wil je de zekerheid dat er een professioneel, gecertificeerd incassobureau achter je staat? Dat kan. Maar, het beste incassobureau voor jouw opdracht? Dat is sterk afhankelijk van je situatie. Daarom nemen we bij Mijn Zaak iedere aanvraag met aandacht en zorgvuldigheid door.

De 6 meeste gestelde vragen over incassobureaus

1. Wat is een incasso precies?

Letterlijk betekent incasso ‘het innen van een openstaande vordering’ of ‘het innen van geld’. Incasso heeft in Nederland verschillende vormen. Zo bestaan er automatische of eenmalige incasso’s. Deze zijn vaak bedoeld om een betaling te doen. Een incasso door een incassobureau heeft echter een andere lading: deze worden pas gedaan wanneer iemand in de schulden zit.

Wat is het verschil tussen eenmalige en automatische incasso’s?

Een incasso is vaak handig voor zowel inners als betalers. Bij een incasso geeft de rekeninghouder namelijk toestemming voor een betaling. Vervolgens worden er één of meerdere betalingen van uw rekening geschreven. Hierdoor worden te late betalingen voorkomen. Voor de betalers kosten incasso’s weinig moeite en voor inners is het een manier om vrijwel zeker te zijn van een betaling.
Een van de meest bekende doorlopende machtigingen is die van je mobiele abonnement. Vaak schrijven telefoonbedrijven automatisch een maandelijks bedrag van je rekening. Dit is een automatisch incasso. Bij een eenmalige incasso’s gaat het om een eenmalige betaling en is dus niet doorlopend.

3. Wat is SEPA-incasso?

SEPA staat voor Single Euro Payments Area. Deze incasso’s via SEPA worden vooral gebruikt door banken binnen Europa. SEPA maakt het mogelijk om binnen Europa op dezelfde manier te kunnen betalen.

4. Wanneer een incassobureau inschakelen?

Elke ondernemer krijgt er helaas weleens mee te maken: niet betalende klanten. Soms willen klanten niet betalen, soms kunnen ze het simpelweg niet. Wat de reden ook is, voor een ondernemer is het erg vervelend. In zo’n situatie is vaak de eerste stap op een aanmaning te sturen. Wanneer meerdere aanmaning geen oplossing blijken te zijn is het tijd om een incassobureau in te schakelen. Zij nemen dan het innen van de vordering van u over. Vaak leidt dit tot snel resultaat.

5. Waaruit bestaan incassokosten?

Incassokosten worden berekend uit de kosten die nodig zijn om een vordering te incasseren. Dit zijn dus zowel de buitengerechtelijke- als de gerechtelijke kosten. Bij gerechtelijke kosten moet u vooral denken aan bijvoorbeeld griffiegelden en rolgelden.

6. Hoe werkt de incassoprocedure?

Over het algemeen is een incassoprocedure op te delen in 4 fasen: de pre-incassofase, de incassofase, de gerechtelijke fase en de executiefase. Hieronder zullen we de vier fasen verder uitleggen.

De pre-incassofase
Hierin wordt de klant op de hoogte gesteld van de betalingsachterstand en wordt vriendelijk verzocht tot betaling over te gaan. Dit gebeurt met behulp van een WIK-brief.

De incassofase
Hierin wordt de vordering op minnelijke wijze geïncasseerd. In deze fase gaan ze ook samen met u kijken naar hoe uw kansen liggen. In geval van lage kansen kunnen de juristen inhoudelijke verweren voeren.

De gerechtelijke fase
In deze fase komt u alleen terecht wanneer de debiteur nog niet tot betaling is overgegaan. De vordering wordt dan aan de rechtbank voorgelegd. De executiefase Deze laatste fase bestaat uit het uitvoeren van het gegeven vonnis. Vaak bestaat dit vonnis uit beslaglegging op bijvoorbeeld het inkomen, roerende zaken, panden en tegoeden.

Is jouw pensioenpot al gevuld een zorgeloze oude dag? Check binnen 2 minuten welke pensioenopties voor jou (fiscaal) het beste zijn. Start de gratis Pensioen Scan van De Zaak.

Lees ook…