Het beste is natuurlijk altijd om openstaande betalingen zo snel mogelijk te doen. Schulden kunnen hoog oplopen en zijn een dure lening. Ook als je zelf een incassobureau wilt inschakelen zitten kosten aan verbonden, maar hoeveel is dit precies?

Snel inzicht in de belangrijkste ondernemerszaken: met de Top 3 Scans van De Zaak: de AOV Scan, de Aftrekposten Scan en de Pensioen Scan

Inhoudsopgave

Als er niet op tijd aan een betaling voldaan wordt zal de eiser een incassobureau inschakelen. Dit kost nog eens een hoop extra geld omdat de schuldenaar dan niet alleen met de openstaande vordering zitten, ook de incassokosten zullen door de schuldenaar betaald moeten worden.

Tijd om je openstaande facturen te innen? Vergelijk de beste incassobureaus via De Zaak.

Waarom zijn er incassokosten?

Veel mensen denken dat de incassokosten in het leven zijn geroepen als een soort extra boete die je krijgt als je niet op tijd betaald. Ondanks dat de incassokosten inderdaad het effect van een boete hebben zijn ze daar niet per se voor bedoeld. Echter, de incassokosten zijn eigenlijk de kosten voor het werk dat de incassobureau medewerker moet doen.

De kosten van deze werkzaamheden komen vervolgens op de rekening van de schuldenaar, omdat de schuldenaar ook de reden is dat het incassobureau ingeschakeld wordt. Het zou niet helemaal eerlijk zijn dat de schuldeiser meebetaald aan het terug krijgen van zijn of haar geld.

Waaruit bestaan incassokosten?

Incassokosten klinken misschien wat vaag. Waar bestaan ze nou precies uit? Het zijn eigenlijk verschillende soorten kosten die door het incassobureau gemaakt worden doordat zij het geld bij de schuldenaar proberen terug te krijgen. Ook de schuldeiser en een gerechtsdeurwaarder mogen incassokosten rekenen, maar vanaf 1 juli 2012 mag dit niet meer tegelijkertijd met de incassokosten van het incassobureau. Dit om schuldenaren te beschermen tegen wel hele hoge incassokosten.

Er is wettelijk vastgelegd dat administratiekosten, bureaukosten, kosten voor het aanmanen en de buitengerechtelijke kosten, kosten zijn die in rekening mogen worden gebracht als incassokosten. Er zijn ook wettelijke voorwaarden voor de berekening van de hoogte van deze kosten.

Eerst aanmanen, dan pas kosten in rekening brengen

Er kunnen nog niet meteen incassokosten in rekening worden gebracht. Eerst krijgt de schuldeiser een vordering om de kosten snel te betalen. Hier krijgen ze minstens 14 dagen de tijd voor. Deze eerste aanmaning is vooral bedoeld als dringend verzoek. Vaak is er wel al een dreigende toon in de brief en worden de gevolgen genoemd van het niet betalen.

De gevolgen zijn dan de incassokosten en eventuele BTW daarover. Een eerste aanmaning is verplicht. Er mag nooit meteen worden overgegaan tot incassokosten.

Is jouw pensioenpot al gevuld een zorgeloze oude dag? Check binnen 2 minuten welke pensioenopties voor jou (fiscaal) het beste zijn. Start de gratis Pensioen Scan van De Zaak.

Lees ook…