Met een recordaantal faillissementen in 2013 kunt u er een keer mee te maken krijgen: uw opdrachtgever gaat failliet. Heeft u dan nog ergens recht op? En is er iets wat u kunt doen om het risico van wanbetaling te verminderen?

Inhoudsopgave

Snel inzicht in de belangrijkste ondernemerszaken: met de Top 3 Scans van De Zaak: de AOV Scan, de Aftrekposten Scan en de Pensioen Scan

Eerst het slechte nieuws: als het faillissement van uw opdrachtgever is uitgesproken, is de kans erg klein dat u uw facturen nog geheel betaald krijgt. Wat gebeurt er? Zodra er een faillissement van een bedrijf wordt uitgesproken, wordt er een curator benoemd, die de boedel van de opdrachtgever verkoopt en de schuldeisers probeert tegemoet te komen.

Schuldeisers

Er zijn verschillende soorten schuldeisers. Eerst worden preferente schuldeisers betaald. Dit zijn bijvoorbeeld de Belastingdienst en het UWV, dat onbetaald loon van personeelsleden op de curator verhaalt.

Daarna zijn er de schuldeisers die een onderpand hebben bedongen en dit kunnen opeisen, bijvoorbeeld de bank.

Vervolgens heb je de schuldeisers met retentierecht. Wie een eigendom van de failliete opdrachtgever onder zich heeft (denk aan de auto die nog bij de garage staat, of gereedschap dat aan aannemers is verstrekt) mag dit onder zich houden tot de rekening is betaald.

Ook dwangschuldeisers hebben een speciale positie. Dit zijn bijvoorbeeld leveranciers van gas, water en licht. Als er een doorstart komt, zullen zij betaald moeten worden, omdat zij hun diensten anders kunnen afsluiten. Zij krijgen in de praktijk ook voorrang.

Heeft u diensten of goederen geleverd en daar geen zekerheden tegenover gesteld? Dan bent u een concurrente schuldeiserAls alle voorgenoemde schuldeisers zijn betaald, krijgt u een proportioneel deel van de opbrengst van de verkoop van de boedel. De kans dat dit gebeurt, is ongeveer 8 procent, blijkt uit het meest recente onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek uit 2007.

Wat kunt u vooraf doen om schade te beperken?

  • Knip facturen in delen en laat ze regelmatig voldoen. Zo voorkomt u dat u al te grote vorderingen hebt uitstaan. Vraag als het mogelijk is een voorschot, zodat u niet volledig achteraf factureert.
  • ‘Trek uw grens,’ zegt advocaat Hidde Reitsma van AMS Advocaten, die een blog schreef over het onderwerp. ‘Ga niet door met werken als u niet op tijd betaald wordt. Zet ook op tijd een incassobureau in.’
  • Bent u leverancier? Neem eigendomsvoorbehoud op in de algemene voorwaarden en op facturen. Hierin legt u vast dat u eigenaar blijft van uw spullen tot de rekening is voldaan.
  • Weet met wie u zaken doet. Doe onderzoek als u uw facturen niet betaald krijgt. De Kamer van Koophandel kan u vertellen of een bedrijf failliet is of surseance van betaling heeft aangevraagd.
  • Overweeg een verzekering. Bent u actief in een risicovolle branche? U kunt een kredietverzekering afsluiten of factoring overwegen om er zeker van te zijn dat uw facturen worden betaald.

Is het faillissement al een feit?

  • Meld u zo snel mogelijk bij de curator. Geef aan welke vordering u heeft en onderbouw dit met bewijsstukken (facturen en urendeclaraties).
  • Vraag om een bewijsbrief van de curator voor de Belastingdienst. Dan hoeft u in elk geval geen winstbelasting of omzetbelasting (btw) over de niet-betaalde factuur af te dragen.
  • Laat het er niet zomaar bij zitten. Vermoedt u dat uw opdrachtgever u werk heeft gegeven terwijl hij wist dat het bedrijf failliet zou gaan? Dan heeft hij bestuurdersaansprakelijkheid. Dit komt volgens het CBS in 19 procent van de gevallen voor. ‘Verenig je met andere schuldeisers en doe onderzoek,’ zegt advocaat Hidde Reitsma. ‘Als bijvoorbeeld werknemers vertellen dat zij door moesten gaan met het bedrijf terwijl iedereen wist dat er een faillissement aankwam, kun je de bestuurder persoonlijk aansprakelijk stellen. Als je het kan bewijzen, kun je naar de rechter stappen.’

Dit kennisartikel is tot stand gekomen in samenwerking met onze kennispartner SNS Bank.

Gerelateerd lezen:

• Passief inkomen: slapend rijk worden doe je zo
• Model voor een liquiditeitsbegroting


 

Is jouw pensioenpot al gevuld een zorgeloze oude dag? Check binnen 2 minuten welke pensioenopties voor jou (fiscaal) het beste zijn. Start de gratis Pensioen Scan van De Zaak.

Lees ook…