Het is wel zo fijn als afspraken nagekomen worden. Zeker in het maatschappelijk verkeer. Er zijn verschillende aspecten waar een gerechtsdeurwaarder naar kijkt zodat jij zo snel mogelijk geholpen wordt.

Inhoudsopgave

Snel inzicht in de belangrijkste ondernemerszaken: met de Top 3 Scans van De Zaak: de AOV Scan, de Aftrekposten Scan en de Pensioen Scan

Wat doet een gerechtsdeurwaarder precies?

Dit wordt ook wel rechtszekerheid genoemd. Zo kan bijvoorbeeld een winkelier er vanuit gaan dat hij geld voor de aangeboden goederen krijgt. Gebeurt dat niet, dan kan een gerechtsdeurwaarder en rechter worden ingeschakeld.

Een gerechtsdeurwaarder is officieel een openbaar ambtenaar die benoemd is door de Kroon. Onder de ambtshandelingen vallen onder andere het uitbrengen van een dagvaarding. Een gerechtsdeurwaarder mag beslag leggen op bezit en inkomen. Daarnaast kan een gerechtsdeurwaarder ervoor zorgen dat een uitspraak van de rechter ook echt wordt nageleefd. Een gerechtsdeurwaarder heeft een imago waardoor schuldenaren vaak doen wat hen gezegd wordt. Daarnaast kan een gerechtsdeurwaarder ingrijpen als er toch niet aan de eisen wordt voldaan.

Een gerechtsdeurwaarder kan mensen oproepen om voor de rechter te komen. Dit wordt ook wel dagvaarden genoemd. Daarnaast voeren ze het door de rechter uitgesproken vonnis uit. De gerechtsdeurwaarder zorgt ervoor dat als er niet aan het vonnis of dwangbevel voldaan wordt, er beslag wordt gelegd op het loon, de uitkering of de inboedel.

Niet iedereen mag de taken van een gerechtsdeurwaarder uitvoeren. Een gerechtsdeurwaarder is door de Kroon benoemd en lid van de Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders (KBvG). Een gerechtsdeurwaarder is geen gerechtsdeurwaarder als deze niet bekend is bij de beroepsorganisatie.

Een gerechtsdeurwaarder moet zich houden aan verschillende wetten en regels. Ook is een deurwaarder verplicht om zich regelmatig te laten bijscholen. Zo blijft de kennis van een gerechtsdeurwaarder actueel. Een gerechtsdeurwaarder mag, naast het verrichten van ambtshandelingen, ook incassowerkzaamheden verrichten.

Wil je een gerechtsdeurwaarder inschakelen?

Wanneer je wilt dat onbetaalde rekeningen worden betaald, kan je een gerechtsdeurwaarder inschakelen. Zoals hierboven beschreven, heeft de gerechtsdeurwaarder door de speciale bevoegdheden grotere daadkracht dan bijvoorbeeld een brief van een factoringmaatschappij. Je kan een gerechtsdeurwaarder ook inzetten voorafgaand aan een gerechtelijke procedure. Dit wordt ook wel de minnelijke fase genoemd. In deze fase kan een gerechtsdeurwaarder incassowerkzaamheden verrichten. Wanneer je een gerechtelijke procedure moet starten, heb je een gerechtsdeurwaarder nodig. Alleen een gerechtsdeurwaarder mag een dagvaarding overhandigen. Iedereen, bedrijven, zzp’ers en particulieren, mag een deurwaarder inschakelen.

Wat doet een deurwaarder precies?

Stel, je verricht werk maar krijgt hier niet voor betaald. Dit is in eerste instantie erg vervelend, maar kan op de langere termijn ook voor grote problemen in je cashflow zorgen. Een deurwaarder kan ervoor zorgen dat je het geld waar je recht op hebt ook daadwerkelijk ontvangt. Zo kan je weer zorgeloos ondernemen.

De termen deurwaarder en gerechtsdeurwaarder worden vaak door elkaar gebruikt. Maar, er is een belangrijk verschil. Een deurwaarder dient over het algemeen als een middel van de rechter tijdens rechtzaken. Een gerechtsdeurwaarder heeft over het algemeen meer rechten dan de ‘gewone’ deurwaarder. Een gerechtsdeurwaarder is ook koninklijk beëdigd en heeft daardoor meer bevoegdheden. Vaak werken deurwaarders onder een gerechtsdeurwaarder. Wanneer er gesproken wordt over een deurwaarder, gaat het in de meeste gevallen om een gerechtsdeurwaarder.

Een deurwaarder is officieel een openbaar ambtenaar. Een deurwaarder kan verschillende werkzaamheden uitvoeren. Zo kan een deurwaarder voor een gerechtelijke procedure incassowerkzaamheden uitvoeren. Daarnaast kan een deurwaaarder personen dagvaarden en uitgesproken vonnissen van de rechter uitvoeren. Een deurwaarder heeft een imago waardoor schuldenaren vaak doen wat er gevraagd wordt. Gebeurt dit niet? Dan kan een deurwaarder andere maatregelen nemen.

Een deurwaarder kan beslagleggen op eigendommen of het inkomen van de schuldenaar. Om deze wettelijke bevoegdheden uit te mogen voeren, moet de deurwaarder lid zijn van de Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders (KBvG). De KBvG houdt ook toezicht op vakbekwaamheid van de deurwaarders. Deurwaarders moeten aan verschillende eisen voldoen als zij hun vak willen blijven uitoefenen. Denk hierbij aan dat zij zich aan verschillende wetten en regels moeten houden en aan de normen voor kwaliteit moeten voldoen. Daarnaast zijn zij verplicht om zich te blijven bijscholen. Een deurwaarder mag, naast het verrichten van ambtshandelingen, ook incassowerkzaamheden verrichten.

Wil je een deurwaarder inschakelen?

Een deurwaarder kan ingeschakeld worden om ervoor te zorgen dat je jouw geld ontvangt. Indien je te maken hebt met rekeningen die niet worden betaald, kan de daadkracht van een deurwaarder ervoor zorgen dat je snel jouw geld ontvangt. Wanneer je helaas niets anders rest dan het starten van een gerechtelijke procedure, kan je een gerechtsdeurwaarder inschakelen. Alleen een gerechtsdeurwaarder mag namelijk een dagvaarding overhandigen. Iedereen, bedrijven, zzp’ers en particulieren, mag een deurwaarder inschakelen.

Lees ook:

Is jouw pensioenpot al gevuld een zorgeloze oude dag? Check binnen 2 minuten welke pensioenopties voor jou (fiscaal) het beste zijn. Start de gratis Pensioen Scan van De Zaak.

Lees ook…