Categorieën

Als ondernemer kun je te maken krijgen met klanten die niet betalen. Het inschakelen van een deurwaarder is dan soms een noodzakelijke stap om openstaande facturen te innen. Maar wat kost het om een deurwaarder in te schakelen?

Inhoudsopgave

Snel inzicht in de belangrijkste ondernemerszaken: met de Top 3 Scans van De Zaak: de AOV Scan, de Aftrekposten Scan en de Pensioen Scan

Wat doet een deurwaarder precies?

Een deurwaarder – officieel bekend als een gerechtsdeurwaarder – heeft verschillende taken. Hij of zij kan onder andere:

  • Dwangbevelen uitbrengen
  • Beslag leggen op eigendommen
  • Gerechtelijke stukken bezorgen


Deze diensten zijn noodzakelijk wanneer klanten hardnekkig weigeren te betalen. Maar hoe zit het met de kosten?

Wat kost het om een deurwaarder in te schakelen?

Als je een deurwaarder wilt inschakelen, zit je vaak in een lastige situatie en wil je snel je geld ontvangen. Toch is het verstandig om deurwaarders met elkaar te vergelijken.

Er is geen standaardprijs: elke situatie is anders en bij elke situatie worden andere kosten gemaakt. De kosten voor een deurwaarder zijn opgebouwd uit basis- en bijkomende kosten. Laten we beginnen met de basiskosten.

Betekeningskosten

Dit zijn de kosten voor het officieel overhandigen van juridische documenten aan de debiteur. De kosten liggen gemiddeld rond de € 80 tot € 120 per document.

Executiekosten

Wanneer een deurwaarder overgaat tot het uitvoeren van een gerechtelijke uitspraak, zoals beslag leggen op loon of goederen, worden executiekosten in rekening gebracht. Deze kosten zijn afhankelijk van de complexiteit van de zaak.

Dagvaardingskosten

Als het nodig is om een klant voor de rechter te dagen, rekent de deurwaarder kosten voor het opstellen en uitbrengen van de dagvaarding. Dit kost meestal tussen de € 100 en € 200.

Naast deze basiskosten zijn er ook bijkomende kosten die kunnen oplopen.

Reiskosten

Deurwaarders brengen vaak reiskosten in rekening voor bezoeken aan de debiteur. Deze kosten variëren afhankelijk van de afstand.

Administratiekosten

Voor administratieve handelingen, zoals het bijhouden van dossierkosten, kunnen extra kosten in rekening worden gebracht.

Kosten voor beslaglegging

Wanneer de deurwaarder beslag legt op goederen of bankrekeningen, kunnen hier extra kosten aan verbonden zijn.

Voorschot betalen

In sommige gevallen wordt vooraf een voorschot gevraagd, bijvoorbeeld om een auto weg te slepen. Dit is wettelijk verplicht. Deze kosten maakt de deurwaarder altijd in overleg, zo kun je zelf bepalen of je het eens bent met het voorschot. Bij het succesvol afronden van de incassering, krijg je het voorschotbedrag terug.

Variabele kosten deurwaarder: wat beïnvloedt de prijs?

De totale kosten kunnen sterk variëren afhankelijk van verschillende factoren. Hier zijn enkele belangrijke punten om rekening mee te houden:

Complexiteit van de zaak

Hoe ingewikkelder de zaak, hoe meer werk de deurwaarder moet verrichten en hoe hoger de kosten zullen zijn. Een eenvoudige zaak kan relatief goedkoop zijn, terwijl een complexe zaak met veel beslagleggingen en procedures aanzienlijk duurder kan uitvallen.

Aantal bezoeken

Hoe vaker de deurwaarder de debiteur moet bezoeken, hoe hoger de kosten zullen zijn. Elk bezoek brengt immers extra reiskosten en administratiekosten met zich mee.

Succespercentage

Soms kan het zijn dat ondanks alle inspanningen, de deurwaarder er niet in slaagt om de volledige schuld te innen. In dergelijke gevallen kan het lijken alsof je geld hebt uitgegeven zonder resultaat, maar de deurwaarder moet nog steeds voor zijn diensten betaald worden.

No cure no pay

Sommige deurwaarders werken op basis van no cure no pay. Dit betekent letterlijk: geen oplossing, geen betaling. Als je dit kiest, worden er geen kosten in rekening gebracht wanneer de debiteur niet betaalt. Wanneer je debiteur niet betaalt, kan je ervoor kiezen om samen met de deurwaarder een gerechtelijke procedure te starten. Wil je dit niet, dan kan je de opdracht ook kosteloos annuleren.

Buitengerechtelijke kosten vs. gerechtelijke kosten

Is er (nog) geen sprake van een lopende gerechtelijke procedure? Dan worden de kosten ook wel buitenrechtelijke kosten genoemd. De taken van een deurwaarder komen in deze fase overeen met de taken van een incassobureau. Voor consumenten is een maximumhoogte ingesteld van incassokosten. Bedrijven mogen hier andere afspraken over maken.

Gerechtelijke incassokosten

Gerechtelijke kosten zijn de kosten tijdens een gerechtelijke procedure. De kosten hiervoor zijn wettelijk vastgelegd. Deze kosten zijn voor de schuldenaar, als je in het gelijk wordt gesteld. Dit wordt ook wel kosten voor ambsthandelingen genoemd.

Denk hierbij aan de kosten voor dagvaarding en het in beslag laten leggen van roerende zaken. Wie deze wettelijke vastgelegde kosten moet betalen, wordt bepaald door het vonnis van de rechter. Als de rechter je gelijk geeft, dan zijn de kosten voor de schuldenaar. Geeft de rechter je ongelijk, dan zijn de kosten voor jezelf.

Zijn de kosten verhaalbaar?

Een veelgestelde vraag is of de kosten van de deurwaarder op de debiteur verhaald kunnen worden. Het antwoord is ja, maar dit hangt af van de situatie. In Nederland is het zo geregeld dat de schuldenaar de deurwaarders kosten moet betalen. Dit betekent dat je als schuldeiser in principe niet hoeft te betalen, maar je betaalt meestal wel de dossierkosten en een incassoprovisie. De meeste kosten van een deurwaarder worden betaald door de schuldenaar. Dit is omdat de deurwaarder de schuld verhoogt met de (toegestane) kosten die worden gemaakt als de schuldenaar niet betaalt.

Nieuwsbrief De Zaak

De Zaak Op Orde Nieuwsbrief

Een must voor slimme ondernemers die een succesvol bedrijf willen runnen.

Tips voor het omgaan met kosten deurwaarder

Overweeg alternatieven

Voordat je een deurwaarder inschakelt, kun je ook andere incassomaatregelen overwegen, zoals een minnelijk incassotraject of mediation. Dit is vaak goedkoper en kan in sommige gevallen net zo effectief zijn.

Zorg voor duidelijke afspraken

Maak vooraf duidelijke afspraken met de deurwaarder over de kosten. Vraag om een kostenoverzicht zodat je niet voor verrassingen komt te staan.

Onderhandel waar mogelijk

Sommige deurwaarders zijn bereid om te onderhandelen over hun tarieven, vooral als je verwacht regelmatig gebruik te maken van hun diensten.

Wees proactief met debiteurenbeheer

Probeer betalingsproblemen te voorkomen door een strak debiteurenbeheer te voeren. Dit kan je helpen om de noodzaak van een deurwaarder te verminderen.

Conclusie

Het inschakelen van een deurwaarder brengt kosten met zich mee die kunnen variëren afhankelijk van de complexiteit van de zaak en de specifieke diensten die nodig zijn. Door vooraf duidelijke afspraken te maken en goed debiteurenbeheer te voeren, kun je de kosten beter beheersen. Uiteindelijk is het belangrijk om te weten dat hoewel de kosten hoog kunnen oplopen, het inschakelen van een deurwaarder soms de enige manier is om te krijgen waar je recht op hebt.

Is jouw pensioenpot al gevuld een zorgeloze oude dag? Check binnen 2 minuten welke pensioenopties voor jou (fiscaal) het beste zijn. Start de gratis Pensioen Scan van De Zaak.

Lees ook…