Categorieën

Zakelijke netwerken - populair 'social media' genoemd - mogen zich online in een stijgende populariteit verheugen. Welke zijn voor u interessant en hoe onderscheiden zij zich van elkaar?

Inhoudsopgave

Snel inzicht in de belangrijkste ondernemerszaken: met de Top 3 Scans van De Zaak: de AOV Scan, de Aftrekposten Scan en de Pensioen Scan

Het nut van zakelijke netwerksites

Er zijn diverse zakelijke (sociale) netwerksites die zich op de Nederlandse markt richten. De bekendere zijn: Facebook, LinkedIn, Viadeo, en Xing. Deze netwerksites claimen jaarlijks te groeien in ledenaantal (zie hieronder voor de cijfers) en hebben u de volgende zaken te bieden:

 • zaken doen/business genereren
 • relaties versterken en opbouwen – maken van nieuwe en onderhouden van bestaande contacten, met andere woorden de kans om de juiste mensen te ontmoeten, die uw verkoopcyclus verkorten en uw bedrijf helpen groter maken.
 • het opdoen van kennis – dankzij de profielen die de community-leden maken, verkrijgt u niet alleen informatie over de persoon in kwestie, maar ook over diensten, producten en – de onderlinge relaties tussen -ondernemingen.
 • het vergroten van uw naamsbekendheid – het contact kan leiden tot nieuwe zakelijke mogelijkheden (doordat anderen u aanbevelen!) en het vinden van (start)kapitaal of nieuwe opdrachten.
 • het stimuleren van innovatie – deelname aan een netwerk vraagt van u bekendheid met de laatste ontwikkelingen, niet alleen op uw eigen vakgebied, maar ook van de ‘groepen’ waaraan u deelneemt.
 • nieuw personeel – regelmatig versturen de community-leden elkaar personeelsadvertenties.
 • ideeën en opinies – zoals bij elke uitwisseling van contacten, prikkelt een netwerksite niet alleen de creativiteit, maar ook de discussie. Een netwerk biedt u de kans anderen te overtuigen van uw mening over vraagstukken.

Hoe werkt het?

Netwerken is online niet anders dan in de échte, fysieke wereld. Bij praktisch alle hierboven genoemde netwerksites kunt u zich gratis aanmelden, waarna u een profiel moet aanmaken. Uw profiel bestaat doorgaans uit de volgende kenmerken:
 • een korte omschrijving van uw loopbaan en/of uw huidige activiteiten
 • vermelding in welke bedrijfssector u werkzaam bent
 • een overzicht van uw ervaring (wanneer van toepassing)
 • een overzicht van uw opleiding
 • aanbevelingen van derden
 • onderwerpen waarover andere leden contact met u mogen opnemen.

U bepaalt zelf hoeveel kenmerken u vermeldt en hoe uitgebreid u bent in uw beschrijvingen.

Contacten, connecties en introducties

Vervolgens kunt u contacten leggen en connecties maken. U bent geheel vrij in het kiezen van het moment waarop u dat wilt doen en met wie. Samengevat komt het netwerken binnen de hier genoemde sites op het volgende neer: contacten leggen doet u simpelweg door iemand per (interne) e-mail een uitnodiging sturen.
U kunt ook uw bestaande adressenbestand in Microsoft Outlook naar uw account bij het netwerk uploaden en omgekeerd. Om werkelijk een ‘connection’ met een ander te maken, moet een uitnodiging wel door die persoon worden geaccepteerd.
U kunt geïntroduceerd worden aan derden door één van uw contacten. Op uw beurt kunt u uw persoonlijke contacten aan derden voorstellen. Hoe meer connecties u maakt, hoe groter uw netwerk in de tweede en derde graad wordt. U profiteert daarvan wanneer u bijvoorbeeld op zoek gaat naar iemand met bepaalde vakkennis. Bedenk dat een elektronisch contact geen vervanging is van een persoonlijke ontmoeting, maar een aanvulling daarop. Een persoonlijke relatie geeft ook meestal de doorslag, wanneer het gaat om het gunnen van een contract.
Belangen- en beroepsgroepen Bij alle vier de sociale netwerken is het mogelijk om u aan te sluiten bij belangen- en beroepsgroepen. Vaak beleggen de leden van die groepen aparte bijeenkomsten of ontwikkelen zij gezamenlijke activiteiten.

Uw privacy

In tegenstelling tot de meer op vriendschap gerichte netwerksites als Hyves.nl en myspace.com is de privacy bij alle vijf genoemde zakelijke netwerksites stringent geregeld. LinkedIn en Xing zijn het uitvoerigst in de beschrijving van hun privacy beleid. Linked In verwijst daarin naar het TRUSTe Privacy Programma. TRUSTe is een onafhankelijke organisatie, die zich ten doel stelt verhoudingen tussen individuen en organisaties te bevorderen op basis van respect voor de persoonlijke identiteit en informatie.
Zowel LinkedIn als Xing garanderen expliciet dat de door u verstrekte informatie niet aan derden beschikbaar gesteld zal worden. Mocht er sprake zijn van een gezamenlijke aanbieding met andere bedrijven, dan is de keuze aan u om daarvan gebruik te maken.
Ook in het onderlinge contact met andere community-leden wordt er geen persoonlijke informatie verstrekt (adresgegevens e.d.).

Waar moet u op letten?

Onthoud goed dat een elektronisch netwerk geen substituut is voor het échte, fysieke netwerk. Een persoonlijke ontmoeting valt online niet na te bootsen. Het lidmaatschap van een zakelijk netwerksite moet u niet te licht opvatten, ook al is een basislidmaatschap meestal gratis. Het vraagt aandacht en tijd. U moet er rekening mee houden dat u uitnodigingen krijgt, die u niet te lang onbeantwoord kunt laten liggen. Het is anderzijds ook goed mogelijk dat u dagenlang geen uitnodigingen of introducties ontvangt.
Veel is afhankelijk van de wijze waarop u zich presenteert en welke instellingen u kiest voor uw profiel. U kunt daarin niet alleen uw voorkeuren aangeven, maar ook uw privacyinstellingen beheren.
In tegenstelling tot de meer sociale netwerksites is de privacy bij zeker drie van de hier genoemde zakelijke netwerksites goed geregeld. Alle wettelijke voorschriften worden in ieder geval in acht genomen.
Facebook kan niet garanderen dat het uw gegevens niet commercieel zal gebruiken.

Vier zakelijke netwerksites in Nederland

LinkedIn

 • wereldwijd ongeveer 16 miljoen leden.
 • grootste aantal leden in Denemarken, Nederland en de VS.
 • eind 2007 telde LinkedIn meer dan 350.000 Nederlandse leden.
 • de voertaal is Engels.
 • lidmaatschap is gratis, voor een meerprijs krijgt u bepaalde voorrechten.

www.linkedin.nl

Xing

 • wereldwijd 4,25 miljoen leden.
 • grootste aantal leden in Duitsland en Spanje.
 • aantal Nederlandse leden wordt geschat op om en nabij 50.000.
 • u kunt in 16 talen, waaronder Nederlands, communiceren.
 • lidmaatschap is gratis, voor een meerprijs krijgt u bepaalde voorrechten.

www.xing.com

Viadeo

 • wereldwijd 3 miljoen leden (zelf beweert Viadeo een meervoud).
 • grootste aantal in China.
 • aantal Nederlandse leden geschat op 12.000.
 • u kunt in 8 talen, waaronder Nederlands, communiceren.
 • uniek: profiel in meerdere talen mogelijk.
 • elk Nederlands lid wordt automatisch premium lid.

www.viadeo.com

Facebook

 • wereldwijd 700 miljoen leden
 • aantal Nederlandse leden geschat op 700.000
 • biedt sinds begin 2011 bedrijven mogelijkheid fanpagina op te zetten

www.facebook.com

Tip! Essentiële (of handige) ondernemerszaken: Bedrijfsverzekeringen (zoals bijvoorbeeld een beroepsaansprakelijkheidsverzekering), een boekhouder of belastingadviseur die je helpt met jouw administratie en/of belastingaangiftes, incassobureau inschakelen voor je openstaande facturen, een professionele website laten maken of een gratis tankpas via De Zaak afsluiten.

Is jouw pensioenpot al gevuld een zorgeloze oude dag? Check binnen 2 minuten welke pensioenopties voor jou (fiscaal) het beste zijn. Start de gratis Pensioen Scan van De Zaak.

Lees ook…
Wil je nieuwe klanten bereiken via social media? Promoot je product of dienst dan doelgericht met een advertentie op Facebook, Instagram, YouTube,…
Social media blijft leidend, ook in 2024. Het is nog altijd de goedkoopste en meeste effectieve manier om je doelgroep te bereiken. Lees hier wat de…