De dekkingen van de verschillende verzekeringsmaatschappijen zijn nagenoeg hetzelfde, maar de premies verschillen aanzienlijk. Waar moet u op letten bij het kiezen van een autoverzekering?

Snel inzicht in de belangrijkste ondernemerszaken: met de Top 3 Scans van De Zaak: de AOV Scan, de Aftrekposten Scan en de Pensioen Scan

Inhoudsopgave

Verzekeringen: aanzienlijke premieverschillen

De dekkingen van de verschillende verzekeringsmaatschappijen zijn nagenoeg hetzelfde, maar de premies verschillen aanzienlijk. Welke verzekering in uw geval het voordeligst is, kan ook nog eens van jaar tot jaar verschillen. Dus het loont zeker de moeite om jaarlijks eens na te gaan of het elders goedkoper kan. Steeds meer verzekeraars ‘ontdekken’ trouwens de kleinere wagenparken. Voordeel is dat bij dergelijke contracten zaken als vervangend vervoer (soms gratis aangeboden!) en een vlot schadeherstel wordt geregeld.

De traditionele verzekeringen

Grofweg zijn er drie soorten autoverzekeringen:

  • WA (Wettelijke aansprakelijkheid);
  • Beperkt casco (ook wel WA plus genoemd);
  • Volledig casco (ook wel All Risk genoemd).

WA

De WA verzekering dekt de schade die u met uw auto aan anderen en hun bezittingen toebrengt en waarvoor u wettelijk aansprakelijk bent. De schade wordt ook vergoed als u een ander in uw auto laat rijden. De schade aan uw eigen auto wordt niet vergoed. Ook niet als er sprake is van diefstal en ruitbreuk. Als autobezitter bent u verplicht uw auto minimaal WA te verzekeren. Over het algemeen is het aan te raden om auto’s ouder dan 8 jaar uitsluitend WA te verzekeren. De vergoeding bij diefstal en/of schade aan de eigen auto is dan namelijk gering.

Beperkt casco

Een beperkt casco dekking omvat naast een WA-verzekering ook een dekking voor diefstal, brand, ruitbreuk, storm en botsing met dieren. Schade die u zelf veroorzaakt aan uw eigen auto is uitgesloten. Deze verzekering wordt veelal gesloten voor auto’s die tussen de vier en acht jaar oud zijn.

Volledig casco

Een volledig casco verzekering vergoedt naast de schade aan anderen (WA dekking) ook de schade aan uw eigen auto. Ook als de schade uw eigen schuld is. Auto’s van maximaal drie jaar oud worden vaak volledig casco verzekerd. Ook automobilisten die hun auto volledig gefinancierd hebben sluiten vaak een volledig casco verzekering af.

Hoe is de premie opgebouwd?

De premie is afhankelijk van wel meer dan 20 factoren. Allereerst de auto(‘s) zelf. Bij een WA-verzekering is vooral het gewicht van belang. Bij cascoverzekeringen de nieuwwaarde en het merk/type auto. Daarnaast speelt het gebruik een rol. Hoeveel kilometers rijdt u per jaar en wordt de auto zakelijk of privé gebruikt. Tot slot is uw persoonlijke situatie van groot belang. Jongeren onder de 24 jaar betalen duidelijk meer dan ouderen, inwoners van de grote steden betalen meer dan automobilisten op het platteland en verzekerden die werkzaam zijn bij de overheid krijgen soms korting. Daarnaast krijgt u korting als u kunt aantonen dat u een jaar of langer schadevrij rijdt. Hoe langer u geen schades heeft veroorzaakt waaraan u schuldig bent hoe hoger uw positie op Bonus/Malusladder (B/M) en hoe meer korting u krijgt.

Internet, kijk en vergelijk

Internet maakt het vergelijken van verzekeraars erg gemakkelijk. Op diverse websites kunt u eenvoudig uw premie laten berekenen en offertes laten aanmaken. Op die manier kunt u de hoogte van de premie gemakkelijk vergelijken en vaak online meteen een polis afsluiten.

Probleem met dit soort ‘bedrijven’ is toch dat er weinig maatwerk mogelijk is. En er valt natuurlijk niets te onderhandelen…

Offertes opvragen

Niet vergeten:

  • Check of u een verzekering via vakbond, beroepsorganisatie of andere instellingen waarvan u lid bent kunt afsluiten. Scheelt vaak weer enkele procenten;
  • Een maatschappij waarbij u ook andere verzekeringen hebt lopen, is vaak genegen kortingen te geven als u ook de auto bij hen wilt verzekeren;
  • Vraag vooral offertes aan rechtstreeks bij verzekeraars die geen zaken doen met tussenpersonen, de zogenaamde ‘direct writers’. Die zijn vaak goedkoper! Voorbeelden: FBTO en OHRA;
  • Woont u in Zuid-, Oost- of Noord-Nederland (ZON)? Dan maakt u volgens enkele verzekeraars minder brokken (blijkt tenminste uit de statistieken) en daar staan dan kortingen van soms wel 5 procent tegenover. Het zijn de zogenaamde ZON-tarieven;
  • Tip van de consumentenbond aan bewoners van Zeeland en Noord-Brabant: vraag een offerte aan bij verzekeraar ZLM. Deze komt namelijk vaak als goedkoopste uit de bus.

Overigens bieden steeds meer verzekeraars speciale ‘MKB-pakketten’ aan, zoals bijvoorbeeld Aegon. Daar kunt u zowel de personen- als de bestelauto’s verzekeren, en daarbij ook nog eens uw eigen oldtimer, motorfiets of caravan. Volgens de ronkende reclameteksten kan zelfs de privé-auto van de trouwste werknemer op één en dezelfde polis. Laat u niet al te snel verleiden door dergelijke taal: vaak staat het gemak voorop (één polis) en niet zozeer de prijs.

Wagenparkverzekeringen

Als u over een wagenpark beschikt kan het gunstig zijn deze auto’s collectief te verzekeren. Helemaal als u een goed schadebeleid heeft (lees: de medewerkers maken weinig brokken) dan kunt u flink afdingen op de premie. Kijk ook altijd naar de manier waarop schades bij een verzekeraar worden afgehandeld. Vaak komen er enorm veel partijen bij kijken. Dit hele proces bedraagt vaak 50% van de kosten van een schade! Vergeet ook niet de voorwaarden voor vervangend vervoer goed door te nemen. Want zelf auto’s huren is een dure aangelegenheid.

Is jouw pensioenpot al gevuld een zorgeloze oude dag? Check binnen 2 minuten welke pensioenopties voor jou (fiscaal) het beste zijn. Start de gratis Pensioen Scan van De Zaak.

Lees ook…