Categorieën

Een grote of kleine ramp, zoals een brand, stroomstoring, inbraak of wateroverlast kan ieder bedrijf treffen, ondanks een goed preventieplan. Zo krijgt u uw bedrijf zo snel mogelijk weer op de rails.

Zou ik deze verzekering wel of niet afsluiten? Wat als… Twijfel je? Probeer de online keuzehulp en ontvang binnen 2 minuten een antwoord op welke verzekeringen jij nodig hebt.

Inhoudsopgave

Wie kan u helpen?

Vanaf dag één komt er veel op u af. U moet puinruimen, personeel en klanten op de hoogte brengen, maar ook uw verzekeraar. En natuurlijk wilt u zo snel mogelijk weer de draad oppakken.

Begin, waar mogelijk, bij het inschakelen van hulp!

De verzekeraar

Het inschakelen van de verzekeraar (of tussenpersoon) is een van de eerste stappen na een calamiteit. Nadat u bij hen een melding maakt, schakelen zij een onafhankelijke deskundige of expertisebureau in om de schade vast te stellen. Dit wordt vastgesteld door het verschil in waarde voor en na de calamiteit. Niet eens met de waardevaststelling? U heeft het recht om een second opinion aan te vragen bij een andere expert.

Vul schadeformulieren altijd volledig in (voor- en achterkant), anders bestaat de kans dat ze niet in behandeling genomen worden. Wilt u nog een aanvulling geven of een opmerking plaatsen? Voeg dan een extra blad bij, voorzien van een datum en handtekening. Wellicht geheel overbodig, maar maak kopieën van alle spullen die u naar de verzekering stuurt en bewaar deze bij uw verzekeringspapieren. Let erop dat u het formulier verstuurt binnen de door de verzekeraar gestelde termijn.

Stroomstoring

Neem als eerste contact op met uw energieleverancier of netbeheerder. Zij kunnen u meer vertellen over de aard van de storing en eventueel een monteur langssturen.

Wanneer krijgt u vergoed?
Negen van de tien gedupeerde ondernemers komt niet in aanmerking voor compensatie van hun energieleverancier, omdat storingen meestal kort duren.

Pas als een storing langer dan vier uur duurt (gemeten vanaf de eerste storingsmelding), moet het energiebedrijf vergoeden. De ‘boete’ komt overeen met een bedrag dat op ongeveer een kwart ligt van het transporttarief dat de klant betaalt. Afhankelijk van de afname van stroom door de onderneming liggen de compensatiebedragen tussen de € 907 en € 90.756.

Het compensatiebedrag wordt uitgekeerd via de energierekening en staat los van eventuele aansprakelijkheidsclaims die uit een bedrijfsschade, door elektriciteitsstoring, kunnen voortkomen. Deze claims worden via de rechtbank of de verzekering geregeld.

Als u recht denkt te hebben op compensatie kunt u het beste zowel de netbeheerder als uw leverancier een brief sturen met een specifiek schadebedrag. Uw verzekering kan u mogelijk steunen bij uw claim. Komt u er samen niet uit, dan kunt u zich wenden tot een geschillencommissie. Voor de stroomsector is dat de Geschillencommissie zakelijke afnemers in Arnhem.

Brand

Direct na een brand of blikseminslag kan Stichting Salvage u veel werk uit handen nemen. Deze stichting is opgericht door verzekeraars om direct hulp te verlenen en maatregelen te nemen om de schade te beperken. Meestal neemt de brandweer direct contact op, waarna een Salvage-coördinator binnen een uur ter plekke is. Deze schakelt bijvoorbeeld een erkend reinigings- en reconditioneringsbedrijf in, dat gespecialiseerd is in het herstel van brand- of waterschade.

De kosten voor die coördinator, en de door hem ingezette bedrijven, worden vergoed door de verzekeraar. Maatregelen met betrekking tot het herstel behoren tot de schaderegeling. Dat traject behandelt de expert van de verzekeraar.

Inbraak

Zodra u ontdekt dat er ingebroken is of er een poging tot inbraak is gedaan, is het aan te bevelen om aangifte te doen bij politie. Die zal, samen met u, inventariseren welke goederen ontvreemd zijn. Op een registratiekaart van waardevolle goederen vult u alle ontbrekende goederen in, met zoveel mogelijk bijhorende kenmerken om de kans op opsporing te vergroten.

Waterschade of overstroming

Gespecialiseerde bedrijven brengen de waterschade in kaart. Ze helpen met het lek opsporen, het water afzuigen en de restjes vocht opruimen. Er zijn ook bedrijven die uw gevolgschade verhelpen (bijvoorbeeld het reinigen van tapijt of het droogmaken van vochtig parket). De meeste van deze bedrijven zijn 24 uur per dag bereikbaar.

Zelf de waterschade herstellen
Stel vast wat de oorzaak is en of deze zelf te verhelpen is. Ligt de oorzaak bij: een openstaande kraan, het blussen van een brand, een gesprongen leiding of is het lekkage via muren of plafonds? Zet de verwarming uit en plaats koeldrogers of zet de airco aan.

Om schimmel te voorkomen, moet de luchtvochtigheid binnen 48 uur minder dan 55% zijn en de temperatuur onder de twintig graden. Vooral in het papieren archief dat bevattelijk is voor schimmelexplosie.
Stel indien nodig een evacuatieplan op met wat er geëvacueerd wordt en in welke volgorde.
Maak de overgebleven ruimte goed schoon en ontsmet deze.

Stappenplan: zo pakt u de draad snel weer op

Hoe sneller u de draad weer kunt oppakken, hoe groter de kans op overleven. Als uw bedrijf zoveel schade heeft opgelopen dat u de dagelijkse werkzaamheden niet zonder meer kunt voortzetten, helpt dit stappenplan u op weg.

1. Ontwikkel een overlevingsplan. Heeft u extra krediet nodig, dan is het vertrouwen van de bank essentieel. Laat -eventueel in samenwerking met uw accountant- zien dat u er alles aan gelegen is het bedrijf weer draaiende te krijgen.

2. Vraag werktijdverkorting aan. Juist nu drukken personeelskosten zwaar op de begroting. Brand is bijvoorbeeld een grond voor werktijdverkorting. Lijkt het erop dat de terugval langer duurt? kijk dan of er een mogelijkheid is uw personeelsleden onder te brengen bij collega-ondernemers.

3. Betrek uw personeel bij de opbouw. Delegeer de dagelijkse gang van zaken aan één of meer van uw vertrouwelingen, zodat u zich volledig kan wijden aan de wederopbouw.

4. Richt thuis zonodig een noodkantoor in. Laat tijdelijk extra telefoonlijnen aanleggen voor extra bereikbaarheid.

5. Bekijk de uitwijkmogelijkheden voor de productie. Neem contact op met collega’s, soms komt hulp uit onverwachte hoek en blijken zij graag bereid bij te springen.

6. Neem zo snel mogelijk een onafhankelijk schade-expert bij de hand. Zorg dat u sterk staat in uw onderhandelingen met de experts van de verzekeraar. Met een expert van het Nederlands Instituut van Register Experts (NIVRE).

7. Houd het hoofd koel. Laat u niet uit het lood slaan door ambtenaren, vergunningen en andere obstakels.

Informeer uw personeel

Uw werknemers willen natuurlijk graag weten waar zij aan toe zijn. Informeer hen, bijvoorbeeld of zij de volgende dag gewoon op het werk worden verwacht, hoe zij kunnen helpen bij het puinruimen en stel hen gerust over de doorbetaling van hun salaris. Laat uw medewerkers ook weten wat ze naar buiten toe moeten en mogen communiceren.

Informeer uw klanten

Niets is zo vervelend om onwetend te zijn, terwijl u niet de service of bestelling krijgt waar u op wacht. Dat geldt ook voor uw klanten. Ze zijn loyaal, maar willen (en hebben recht om te) weten waar ze aan toe zijn. Wees daarom vanaf dag één duidelijk naar hen toe. Zoek contact en stel ze gerust, het liefst persoonlijk. Maak duidelijk dat u alles in het werk stelt om zo snel mogelijk weer in bedrijf te zijn. Probeer boekingen om te zetten en eventueel uit te leveren met hulp van bevriende collega-ondernemers.

Ook andere connecties zullen op de hoogte moeten worden gesteld, leveranciers bijvoorbeeld. Als een deel van uw pand onbruikbaar is wegens brand, zit u waarschijnlijk niet te wachten op een bevoorrading de volgende dag. Neem contact op en overleg de mogelijkheden.

Beroepsaansprakelijkheidsverzekering, inventaris, ongevallen, brand, enzovoort. De lijst met verzekeringen voor ondernemers lijkt eindeloos. Met de handige ZZP- en MkB-keuzehulp weet je direct welke verzekeringen voor jou echt nodig zijn.

Lees ook…
Is jouw werknemer langdurig ziek? Misschien heeft deze dan na 2 jaar ziekte recht op een WIA-uitkering. Tenminste…als jij je als werkgever aan alle…
Stel je voor: tijdens een klus beschadigt een van je medewerkers per ongeluk een kostbaar object van de klant. Of een klant struikelt over een…