Categorieën

Veel ondernemers vangen bot bij hun rechtsbijstandverzekeraar. "Dit valt niet onder uw polis”, lijkt de standaardreactie te zijn. Wat kunt u eraan doen? Antwoord op vijf veelgestelde vragen.

Inhoudsopgave

Snel inzicht in de belangrijkste ondernemerszaken: met de Top 3 Scans van De Zaak: de AOV Scan, de Aftrekposten Scan en de Pensioen Scan

Ik wil voor mijn eenmanszaak een rechtsbijstandsverzekering afsluiten. Welke maatschappij is het beste?

Ga niet zelf op zoek naar een maatschappij. Laat een tussenpersoon een paar offertes aanvragen: dat scheelt een hoop werk. Vaak lijken de polissen trouwens wel op elkaar: ze zijn doorgaans opgebouwd uit modules. Als u een eenmanszaak heeft, hoeft bijvoorbeeld de module ‘geschillen met werknemers’ niet mee te worden genomen. Vergeet niet om dat te veranderen als u wel personeel gaat aannemen.

Bepaal voor uzelf wat u precies nodig heeft. Maak dus altijd zelf een analyse van de risico’s. Als een bedrijf diensten levert en niet over een machinepark of toeleveranciers beschikt, is er bijvoorbeeld geen rechtsbijstandverzekering nodig die geschillen met leveranciers dekt.

Mijn rechtsbijstandsverzekering heeft een looptijd van tien jaar. Wegens gezondheidsproblemen vinden er echter nagenoeg geen bedrijfsactiviteiten meer plaats. Kan ik nu van die verzekering af?

Een looptijd van tien jaar is vrij ongebruikelijk. Vijf jaar komt vaker voor, maar het is ook mogelijk zaken te doen met maatschappijen waarbij de overeenkomst jaarlijks wordt verlengd. Dat is duidelijker voor alle betrokkenen. Als een ondernemer echt helemaal stopt en zich bij de Kamer van Koophandel laat uitschrijven, komt hij waarschijnlijk wel van deze langlopende verzekering af. Wellicht is omzetting naar een kortere duur tegen een hogere premie mogelijk. Kijk ook even wat in de polisvoorwaarden staat over bedrijfsbeëindiging.

Mijn arbeidsongeschiktheidsverzekering wil niet uitkeren. Kan ik nu mijn rechtsbijstandsverzekering gebruiken om daarover een zaak aan te spannen?

Zeker. Zelfs als de arbeidsongeschiktheidsverzekering en de rechtsbijstandsverzekering bij dezelfde maatschappij zijn afgesloten. Want de rechtsbijstandverzekeraar staat wettelijk los van de rest van de verzekeringsmaatschappij: ze zitten in een aparte rechtspersoon. Ondernemers denken vaak dat een claim tegen de maatschappij waarbij ook hun rechtsbijstandsverzekering loopt bij voorbaat kansloos is, maar dat is dus niet het geval.

Veel rechtsbijstandverzekeraars zeggen echter in eerste instantie dat een dergelijke zaak niet onder de dekking valt. En dan laten ondernemers het er snel bij zitten. Want de verzekeraar zal het wel weten, zo is de gedachte, en niemand leest ooit de polis. Pak die er dus toch maar eens bij. Als u dóórvraagt, kan blijken dat u wel degelijk verzekerd bent voor dit soort zaken.

Wat is het verschil tussen een persoonlijke rechtsbijstandsverzekering en een bedrijfs-rechtsbijstandsverzekering?

Dat zijn twee heel verschillende zaken. Ondernemers denken vaak dat ze een rechtsbijstandsverzekering hebben, terwijl dat een gezinsverzekering is. Die biedt geen dekking bij het optreden als ondernemer. Problemen met klanten, met uw boekhouder of met werknemers, vallen daar bijvoorbeeld niet onder.

Als u als ondernemer goed verzekerd wilt zijn van rechtsbijstand, moet u echt een bedrijfspolis afsluiten.

Denk ook aan een aansprakelijkheidsverzekering. Want een ondernemer kan aansprakelijk gesteld worden als de goederen of de diensten die hij heeft geleverd niet deugen. Als dat geschil bij de rechter wordt uitgevochten, dekt een goede rechtsbijstandsverzekering de kosten van die juridische procedure. Maar als u bij de rechter wordt veroordeeld tot het betalen van een schadevergoeding, moet u dat geld zelf opbrengen als u geen aansprakelijkheidsverzekering hebt.

Ik wil een rechtszaak aanspannen, maar de rechtsbijstandsverzekering wil die niet vergoeden. Wat nu?

Vraag altijd aan de verzekeraar waaróm de zaak niet gedekt is, en laat ze schriftelijk verwijzen naar de betreffende polisvoorwaarden. Dat wil nog wel eens helpen – want u bent tenslotte hun klant, en die willen ze toch van dienst zijn. Als u er echt niet uitkomt met de maatschappij, kunt u mogelijk een beroep doen op de wettelijke voorgeschreven geschillenregeling. Daarin staat dat u als verzekerde onder bepaalde voorwaarden recht hebt op een second opinion van een advocaat. Is die het oneens met de maatschappij, dan mag een advocaat de zaak vaak voortzetten op kosten van de verzekeraar. Als die advocaat het wél met de maatschappij eens is, dan houdt het in principe op. U kunt dan de zaak nog wel doorzetten en de kosten zelf betalen. Als u dan uiteindelijk toch gelijk krijgt, krijgt u achteraf de kosten van uw verzekeraar vergoed.

Met dank aan Cor Kok van Allsurance te Amsterdam en Dirk van den Maagdenberg van Legal Aid Watch.

Welke andere verzekeringen zijn belangrijk?


Als ondernemer wil je uiteraard geen onnodig risico lopen. Naast een zakelijke rechtsbijstand kan je daarom denken aan:

  • Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering
  • Beroepsaansprakelijkheidsverzekering
  • Arbeidsongeschiktheidsverzekering
  • Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering
  • Branche verzekeringen (denk aan bouw verzekeringen)
  • Autoverzekeringen
  • Ziekteverzuim verzekering

Tip! Essentiële (of handige) ondernemerszaken: Een boekhouder of belastingadviseur die je helpt met jouw administratie en/of belastingaangiftes, incassobureau inschakelen voor je openstaande facturen, een professionele website laten maken of een gratis tankpas via De Zaak afsluiten.

Is jouw pensioenpot al gevuld een zorgeloze oude dag? Check binnen 2 minuten welke pensioenopties voor jou (fiscaal) het beste zijn. Start de gratis Pensioen Scan van De Zaak.

Lees ook…
Als ondernemer heb je dagelijks te maken met uitdagingen en risico’s. Of je nu een startende ondernemer bent, zzp’er, of een gevestigd bedrijf runt,…
Jezelf zakelijk verzekeren kost geld, maar kan een hoop financiële ellende voorkomen. Dat geldt voor zowel zzp’ers als ondernemers met werknemers in…
Als directeur-grootaandeelhouder (DGA) werk je voor een rechtspersoon: je bv. Je bent in dienst van je eigen onderneming en betaalt naast loonheffing…