Categorieën

Jarenlang kon je als werkgever afspraken maken met een zorgverzekeraar en jouw personeel korting bieden op hun collectieve basiszorgverzekering. Deze korting verdwijnt. Vanaf 2023 mogen zorgverzekeraars hun klanten geen korting meer geven op de basispremie. Wat betekent dit voor de zorgpolissen van bijna twee op de drie werknemers?

Snel inzicht in de belangrijkste ondernemerszaken: met de Top 3 Scans van De Zaak: de AOV Scan, de Aftrekposten Scan en de Pensioen Scan

Inhoudsopgave

Collectieve korting op de basisverzekering verdwijnt – wat zijn de gevolgen?

De gezamenlijke korting op de basisverzekering verdwijnt en dat treft bijna twee derde van de Nederlanders. Denk bijvoorbeeld aan degenen die via hun werkgever verzekerd zijn met een minimumpolis. Ze zien hun collectieve korting in een oogwenk verdwijnen.

De meeste werknemers gaan meer betalen voor hun zorgverzekering 2023 dan ze gewend waren. Het verdwijnen van de collectieve zorgverzekering is een besluit van de Tweede Kamer waar werkgevers helaas niets aan kunnen doen.

Gezien de toch al stijgende uitgaven voor stroom, gas en gemeentelijke heffingen is dit een bittere pil voor werknemers. Het is voor de groep die geen collectiviteitskorting meer ontvangt dan ook zeker de moeite waard om zorgverzekeringen te vergelijken.

Waarvoor was de collectieve korting bestemd?

De collectieve korting voor de zorgverzekering leek bij de invoering in 2006 alleen maar voordelen te hebben. Met de collectieve ziekteverzekeringskorting konden verzekeraars en specifieke groepen gezondheidsbevorderende afspraken maken.

Dit zou voor de verzekeraar besparingen opleveren. Bijvoorbeeld op de administratiekosten, die in de vorm van een premieverlaging op de basisverzekering werden teruggegeven. Voor aanvullende pakketten, zoals een aanvullende tandartsverzekering, was de korting op de premies voor de meeste Nederlanders niet van toepassing.

Hoe werkt de collectieve zorgverzekering in de praktijk?

In de praktijk wordt de collectiviteitskorting vaak gebruikt om relatief gezondere groepen verzekerden aan te trekken. De huidige zorgverzekering en zorginhoudelijke afspraken werkten tot nu toe ongeveer als volgt:

  • In de praktijk verhogen verzekeraars eerst de basispremie voor alle verzekerden.
  • Vervolgens krijgen bepaalde groepen, zoals studenten, leden van sportclubs of personeelsleden van een bepaald bedrijf een korting van 5 procent op hun collectieve zorgverzekering.
  • Personen die onder de collectiviteitskorting vallen, betalen een gereduceerd tarief. Maar de overige groep – onder wie ook werklozen of personen met een chronische aandoening – betalen de volle prijs voor hun basiszorgverzekering.

Korting op aanvullende verzekeringen

Werknemers die binnen een collectieve zorgverzekering vallen, krijgen naast de 5 procent korting op de basisverzekering vaak ook nog een groepskorting op de aanvullende verzekeringen.

Dit percentage via de werkgever kan wel oplopen tot 10 procent, bijvoorbeeld op de aanvullende tandartsverzekering. Dit is oneerlijk vergeleken met andere werknemers die niet binnen een bepaalde groep verzekerden vallen.

Premiestijging in 2023

Werknemers die nu onder een collectieve verzekering vallen, betalen per 1 januari 2023 meer premie voor de basisverzekering. Dit komt deels doordat de groepskorting wegvalt.

Consumenten die individueel verzekerd zijn, betalen nu €130 per maand voor de basiszorgverzekering bij medische zorg. Collectief verzekerden via werkgevers krijgen een korting op de premie van 5 procent (€6,50) en betalen dus €123,50 per maand voor de basiszorgverzekering. Die korting valt weg.

Daarnaast stijgt voor iedereen de zorgpremie. Gemiddeld zullen Nederlanders in 2023 €137 per maand betalen voor hun basis zorgverzekering.

Collectiviteitskorting verdwijnt: overzichtelijker polisaanbod

Doordat de collectiviteitskorting op de basisverzekering verdwijnt, wordt het polisaanbod overzichtelijker voor iedereen. Dit is ook de belangrijkste reden voor de Tweede kamer geweest om de collectiviteitskorting af te schaffen.

Straks betaalt iedere Nederlander precies hetzelfde bedrag voor een basiszorgverzekering met een daaraan verbonden eigen risico. Iedereen kan zelf bepalen of hij ook een aanvullende zorgverzekering afsluit.

Bedrijven moeten zich aanpassen

Voor bedrijven en ondernemers betekent de afschaffing van de collectieve zorgverzekering dat zij dit niet meer als extraatje kunnen aanbieden om nieuw personeel aan te trekken.

Als werkgever en ondernemer moet je hier iets anders op bedenken. Wil je het personeel iets extra’s bieden op gezondheidsgebied? Denk dan bijvoorbeeld aan een vergoeding voor een fitnessabonnement of sporten via het bedrijf.

Overstappen van zorgverzekering?

Omdat de collectiviteitskorting verdwijnt, zullen er zeker een miljoen mensen overstappen van zorgverzekering. Vooral het personeel dat eerst via de werkgever verzekerd was. Ze hebben immers nu de keuze om zelf te kiezen.

Als werkgever kan je je personeel helpen door ze hier goed over te informeren. Stel een interne memo op over de afschaffing van de collectieve verzekering en vertel wat de gevolgen hiervan zijn voor het personeel.

Nieuwsbrief De Zaak

De Zaak Op Orde Nieuwsbrief

Een must voor slimme ondernemers die een succesvol bedrijf willen runnen.

Wanneer kan je personeel van zorgverzekering veranderen?

Op 12 november van elk jaar maken de zorgverzekeraars hun nieuwe tarieven en pakketten bekend. Daarna kan iedereen tot en met 31 december een verandering aanbrengen. Maak als werkgever bekend dat de zorgverzekeringen voor het personeel zijn opgezegd en dat zij zelf een nieuwe polis moeten afsluiten.

Hiervoor hebben zij de tijd tot 31 januari 2023. Dit is de definitieve datum wanneer iedereen woonachtig in Nederland een nieuwe basisverzekering moet hebben afgesloten.

Is jouw pensioenpot al gevuld een zorgeloze oude dag? Check binnen 2 minuten welke pensioenopties voor jou (fiscaal) het beste zijn. Start de gratis Pensioen Scan van De Zaak.

Lees ook…
Het kiezen van de juiste zorgverzekering voor ondernemers zonder en met personeel kan een uitdaging zijn, omdat iedereen unieke behoeften en…
Waar moet je als ondernemer op letten bij het afsluiten van een zorgverzekering voor jezelf en voor je medewerkers? Hoe kun je als ondernemer een…
Van zorgverzekering overstappen is een jaarlijks terugkerend onderwerp van gesprek. Aan het einde van het jaar worden de veranderingen voor het komende…