kostprijsberekening
Je kunt wettelijke rente in rekening brengen als een klant niet op tijd betaalt. Dat geldt als dit een zakelijke klant is, maar ook als het een consument is. In het laatste geval is de wettelijke rente wel lager.

Inhoudsopgave

Wettelijke rente bedrijf of overheidsinstantie

Soms betaalt een klant niet op tijd. Is je klant een onderneming of een overheidsinstantie, dan treedt de Wet betalingsachterstand bij handelstransacties in werking. Over het openstaande bedrag kun je dan de wettelijke rente berekenen. Dit wordt ook wel wettelijke handelsrente, of wettelijke rente bij handelstransacties genoemd. Daarvoor hoef je de klant geen formele herinnering of aanmaning te sturen. Het doel met de wettelijke rente is namelijk dat iedereen weet wat de extra kosten zijn van het niet tijdig betalen.

Als je je product of dienst hebt geleverd zonder leveringsvoorwaarden, dan is de betalingstermijn automatisch dertig dagen na ontvangst van de factuur. Als je echter ook geen factuur stuurt, dan mag je pas rente berekenen op de dertigste dag na de levering van de diensten of goederen.

Wettelijke rente particulier of consument

Als je klant geen onderneming maar een particulier of consument is, dan breng je de wettelijke rente niet-handelstransacties in rekening.

Hoeveel wettelijke rente mag je vragen?

  • De actuele wettelijke consumentenrente bedraagt 8% voor handelstransacties en 2% voor niet-handelstransacties in 2022.

  • Een volledig overzicht van de actuele wettelijke consumentenrente vind je hier: het percentage voor consumenten »

De wettelijke betalingstermijn

Als je geen betalingstermijn hebt afgesproken met je klant, dan geldt de wettelijke betalingstermijn. Die verstrijkt:

  • 30 dagen nadat de klant de factuur heeft ontvangen;

  • 30 dagen na ontvangst van het product of de dienst, wanneer niet vaststaat of de klant de factuur heeft ontvangen, of als de klant de factuur eerder ontvangt dan het product of de dienst;

  • 30 dagen nadat de afgesproken termijn is verstreken waarbinnen een klant een product of dienst kan goedkeuren of aanvaarden.

Een onbetaalde factuur? Bekijk dan de verschillende opties voor factoring.

De wettelijke rente

De wettelijke rente voor handelstransacties wordt regelmatig aangepast. De wettelijke rente is gebaseerd op de herfinancieringsrente van de Europese Centrale Bank.

Bekijk het actuele percentage van de wettelijke rente en die over voorgaande jaren: Wettelijke rente bekijken »

Wettelijke rente berekenen, een voorbeeld

De wettelijke rente gaat automatisch in na afloop van de betalingstermijn. In jouw leveringsvoorwaarden kan dat bijvoorbeeld al na veertien dagen zijn. Heeft je klant deze voorwaarden geaccepteerd, dan moet hij dus al vanaf de vijftiende dag de wettelijke rente vergoeden. Er is geen ingebrekestelling of tussenkomst van de rechter voor nodig om bij je debiteur de wettelijke rente over de vordering in rekening te brengen.

Wettelijke rente berekenen gaat als volgt: wanneer je bijvoorbeeld een product op 1 maart levert en de factuur met een factuurbedrag van 1.000 euro wordt tegelijkertijd ontvangen, dan gaat de wettelijke rente in op 15 maart. Bij een enkelvoudige berekening wordt de wettelijke rente berekend vanaf datum X tot en met datum Y. Wordt er pas op 15 april betaald, dan is de afnemer 31/365 x (11,07% van € 1.000) = € 9,40 aan wettelijke rente verschuldigd. Blijft de betaling langer dan een jaar uit, dan mag je na een jaar de wettelijke rente bij de hoofdsom optellen. Daarna bereken je de wettelijke rente over het hogere bedrag.

Contractuele rente

Afwijken van de wettelijke rente is mogelijk per overeenkomst. De wetgever stelt wel als eis dat deze contractuele rente niet onredelijk hoog mag zijn.  

Tip van De Zaak

Zet altijd op je facturen of laat in je algemene voorwaarden vastleggen: ‘Ingevolge art. 119a Boek 6 van het burgerlijk wetboek gaat de wettelijke rente à …% op {datum} in. Gelieve voor die tijd te betalen. Deze wettelijke rente wordt halfjaarlijks vastgesteld in het kader van de Wet op de betalingsachterstanden bij handelstransacties.’

Gerelateerd lezen:

• Wat is mijn bedrijf waard?
• Wat is goodwill?
• Wat is de verjaringstermijn van een factuur of vordering?  
Tips voor uw BV:Vorderingen

Ook praktische tips in je mailbox?
Schrijf je in voor onze gratis nieuwsbrief en ontvang de nieuwste artikelen, gratis whitepapers en handige tips en tricks voor ondernemers.
Lees hier ons Privacy statement
Tip: Werknemers door laten werken na hun pensioen
Met deze krappe arbeidsmarkt wil je jouw ervaren werknemer misschien door laten werken na zijn pensioen. Dan kan via de de populaire Doorwerkregeling. Dit en meer op Ideale later.
Lees ook…
i.s.m.
Steeds meer webshops en fysieke winkels accepteren cryptovaluta als betaalmiddel. Is het interessant voor jouw onderneming? In dit artikel geven we…
Een elektrische auto van de zaak. Dat klinkt vaak ideaal, maar rijden is en blijft niet gratis. De overheid vindt het prima als jij privé ook gebruik…
De overheid wil ondernemers die investeren in milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen graag tegemoet komen. Dit doen ze door middel van de…