Geconfronteerd worden met wanbetalers, het is ongetwijfeld één van de grootste zorgen van iedere ondernemer. Jij hebt netjes jouw product of dienst geleverd, maar de klant laat de betaling op zich wachten of beslist om helemaal niet te betalen. Beroep doen op een incassobureau no cure no pay laat jou toe alsnog aan je geld te innen en mocht dit niet lukken,is er nog niets verloren omdat het jou niets kost.

Snel inzicht in de belangrijkste ondernemerszaken: met de Top 3 Scans van De Zaak: de AOV Scan, de Aftrekposten Scan en de Pensioen Scan

Inhoudsopgave

Waarom een incassobureau?

Incassobureau no cure no pay basis inschakelen (zzp): als jij aan jouw klant een product of dienst geleverd hebt, hoor je daar ook correct en op tijd voor betaald te worden. Jij hebt jouw deel van de overeenkomst voldaan en op basis daarvan bezorg jij jouw factuur aan de klant. 

We zien vaak dat ondernemers enige schroom hebben om te hard in te gaan tegen wanbetalers, omdat zij vrezen zo een verdere samenwerking of goede verstandhouding te hypothekeren. Laat je daar echter niet toe verleiden, je hebt namelijk ook klanten die hiervan uitgaan en de betaling op de lange baan zullen schuiven. Dit zal helaas de financiële gezondheid van je onderneming schaden en in het slechtste geval er zelfs toe leiden dat jij betalingsproblemen naar jouw leveranciers krijgt. 

Een onafhankelijk incassobureau heeft geen enkele band met jouw klant en kan dus volledig objectief optreden, iets wat voor jou veel moeilijker ligt. Niets houdt je natuurlijk tegen eerst zelf al eens een vriendelijke herinnering te sturen, het kan ook om een eenvoudige vergetelheid gaan die snel wordt rechtgezet. Incassobureau op no cure no pay basis zorgt ervoor dat je dan ook geen onnodige kosten kwijt zult zijn.

Tijd om je openstaande facturen te innen? Vergelijk de beste incassobureaus via De Zaak.

Wat houdt incassobureau no cure no pay in?

Bij incassobureau no cure no pay worden er vanuit het incassobureau geen kosten aangerekend aan jou, ook niet als de schuldenaar in gebreke blijft en er geen betaling kan worden geïnd van de openstaande schuld. In geval van betaling, worden de kosten aangerekend aan de schuldenaar. Jij hebt er dus alle belang bij om voor een incassobureau no cure no pay te kiezen, je neemt geen enkel risico.

Jouw klant betaalt de factuur en de kosten aan het incassobureau, waarna dit bureau het bedrag van de factuur aan jou doorstort. Het incassobureau heeft er dus alle belang bij om een betaling te verkrijgen, omdat dit ook de enige manier is waarop de kosten kunnen aangerekend worden. Het slagingspercentage ligt dus bijzonder hoog in dit geval.

Hoe verloopt een incassobureau no cure no pay in de praktijk?

Wat is een incassobureau en hoe verloopt het proces? Het werk van een incassobureau kan in 3 fases verlopen, afhankelijk van de bereidheid van jouw klant tot betalen van het openstaande saldo. We kunnen onderscheid maken tussen de pre-incassofase, de incassofase en de gerechtelijke fase. Allen hebben ze hun eigen kenmerken en verloop.

Pre-incassofase

In de pre-incassofase zal jij zelf jouw klant officieel ervan in kennis stellen dat hij een openstaande schuld heeft tegenover jou die zo snel mogelijk voldaan dient te worden. Voor sommige klanten kan dit al volstaan en zullen zij onmiddellijk het nodige doen, waarna het dossier zonder verdere gevolgen kan afgesloten worden. Het gaat hier enkel en alleen tussen jou en jouw klant, zonder inmenging van derden. 

De incassofase

De incassofase kenmerkt zich door een doortastender karakter. Een incassobureau “no cure nopay” neemt het dossier van jou over en zal op verschillende manieren jouw klant ervan overtuigen zijn schuld te betalen, eventueel via een afbetalingsplan als jij daarmee akkoord gaat. Aanmaning kan schriftelijk en mondeling gebeuren en heeft als enige doel druk te zettenbij jouw klant zonder gerechtelijke stappen te moeten zetten. We spreken hier ook wel van een minnelijke of buitengerechtelijke procedure.

Gerechtelijke fase

Een laatste middel om alsnog aan jouw geld te innen, is de gerechtelijke fase. Hier gaat het dossier uit handen van het incassobureau en wordt het overgedragen aan de daartoe bevoegde rechtbank. Het is ook die rechtbank die kan beslissen om over te gaan tot een vonnis met beslaglegging. Vaak hoeft het echter zo ver niet te komen en komt jouw klant al in eerdere stappen met de betaling over de brug. Jouw klant weet namelijk ook dat hij er niets bij te winnen heeft het dossier tot op gerechtelijk niveau te laten escaleren. Helaas is een kleine minderheid toch enkel met dit laatste redmiddel te overtuigen.

Laat de toekomst van jouw onderneming niet afhangen van klanten en afnemers die het niet nauw nemen met het betalen van jouw facturen en kies voor een incassobureau inschakelen met no cure no pay om de centen te gaan innen op een professionele en doeltreffende manier.

 

Is jouw pensioenpot al gevuld een zorgeloze oude dag? Check binnen 2 minuten welke pensioenopties voor jou (fiscaal) het beste zijn. Start de gratis Pensioen Scan van De Zaak.

Lees ook…