Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering
Als er tijdens het werk iets gebeurt waardoor een derde schade lijdt, bent u daarvoor als ondernemer wettelijk aansprakelijk. Oók als het een fout van een van uw medewerkers betreft. U kunt de schade afdekken met een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering.

Wat wordt gedekt?

De aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven (AVB) biedt dekking voor aan derden toegebrachte schade door uw werknemers, productiemiddelen, producten en verleende diensten. Maar ook (bedrijfs)gebouwen óf milieuvervuiling die door een plotselinge gebeurtenis ontstaat, zoals een ontsnapte gaswolk, vallen hieronder.

Het gaat hierbij om aansprakelijkheid voor lichamelijk letsel maar ook materiële schade en gevolgschade, zoals inkomstenverlies. Als u bijvoorbeeld een computermonitor van een opdrachtgever omstoot waardoor deze kapot valt, dan wordt de schade vergoed.

Als de schade geen personen of zaken treft, wordt gesproken over zuivere vermogensschade. Dit kan het geval zijn bij een verkeerd advies van een advocaat of notaris. Om dit risico af te dekken dient u een beroepsaansprakelijkheidsverzekering af te sluiten.

Bedrijfsongevallen en beroepsziekten

De bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering dekt doorgaans ook schades die werknemers zelf oplopen tijdens het werk, bijvoorbeeld door een ongeluk of een fout van een collega. Maar ook claims voor beroepsziekten, zoals RSI, worden gedekt. Maar denk er hierbij wel aan dat u wettelijk gezien moet zorgen voor goede arbeidsomstandigheden.

Premie en verzekerd bedrag

Dekking en premiestelling van een polis zijn afhankelijk van uw bedrijf en de ontplooide activiteiten. Een hoog verwacht risico zorgt voor een hogere premie, en vaak lagere dekking. Let er daarom bij het afsluiten goed op voor welke schade u wel of niet kunt aankloppen bij de verzekeraar. Zorg er ook voor dat het verzekerde bedrag hoog genoeg is.

Niet gedekt

Een aantal zaken is bij een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering uitgesloten van dekking. Voorbeelden daarvan zijn: opzet; milieuschade die geleidelijk is ontstaan, zoals bodemverontreiniging; schade door/met motorrijtuigen- of luchtvaartuigen; schade aan geleverde zaken; overtreding van voorschriften.

In de polisvoorwaarden kunt u ook ‘zaken onder opzicht’ tegenkomen als uitsluiting. Dit betreft goederen die u bijvoorbeeld voor vervoer, bewaring of verwerking onder u heeft. Deze worden over het algemeen niet gedekt, al zijn er wel verzekeraars die een beperkte dekking bieden.

Crypto
Starten met crypto’s?
Wil je ook starten met het kopen, verkopen en bewaren van cryptovaluta? Maak nu gratis een account aan bij het grootste handelsplatform van Nederland: Bitvavo, en handel de eerste €1000 zónder transactiekosten. Al meer dan 1 miljoen tevreden gebruikers.
De Zaak Magazine is terug
Ter ere van ons 30 jarig jubileum brengen we het vertrouwde De Zaak Magazine weer tot leven, mits 2000 ondernemers zich aanmelden. Doe jij ook mee?
Lees ook…
Ga jij een autoverzekering afsluiten? Dan krijg je de vraag of je de auto privé of ook zakelijk gebruikt. Het gebruik van de auto heeft vaak invloed…
Een arbeidsongeschiktheidsverzekering biedt financiële zekerheid bij arbeidsongeschiktheid. Maar een AOV bij a.s.r. is veel meer dan dat. Lees…
Als ondernemer ben je verantwoordelijk voor je eigen financiële vangnet bij uitval door ziekte of een ongeval. Met een…