Categorieën

Als u een eigen bedrijf begint, wilt u de zaken natuurlijk goed regelen. Dat betekent dat u ook uw verzekeringen onder de loep moet nemen. Met welke verzekeringen krijgt u te maken en hoe weet u wat u precies nodig heeft?

Snel inzicht in de belangrijkste ondernemerszaken: met de Top 3 Scans van De Zaak: de AOV Scan, de Aftrekposten Scan en de Pensioen Scan

Inhoudsopgave

Over verzekeringen

Er bestaan computerverzekeringen, kostbaarhedenverzekeringen, machinebreukverzekeringen en uiteraard kunt u zich ook verzekeren tegen onderverzekering. Welke verzekeringen zijn nu echt nodig en welke niet? Het is raadzaam om een deskundige te raadplegen.

Assurantie adviseur Bert Jansen van assurantiekantoor en adviesbureau Advieskring raadt aan om u alleen tegen de hoofdzaken en niet tegen de bijzaken te verzekeren. “Maak als ondernemer de afweging hoe groot de kans is dat iets gebeurt en wat de omvang van de ramp en het risico voor uw bedrijf is. Als uw navigatiesysteem uit uw auto wordt gestolen, kost u dat een paar honderd euro en u slaapt er misschien een nacht slecht van. Een verzekering hiervoor afsluiten is dan kostbaarder dan een spaarpotje aanleggen.”

Sinds kort zijn er al starterspakketten vanaf € 59 euro voor een ondernemer met een bureaufunctie tot € 200 voor een ondernemer die werkt met gereedschap en meer risico loopt.

Verzeker uzelf

Volgens het Platform Zelfstandig Ondernemers heeft slechts 40% van de ondernemers een Arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) afgesloten. Toch is dit een van de belangrijkste verzekeringen is. Mocht u (gedeeltelijk) arbeidsongeschiktheid raken, zorgt dit voor een financieel vangnet. Een ondernemer die arbeidsongeschikt raakt, kan wel een bijstandsuitkering krijgen. Dit betekent wel dat u uw bedrijf moet staken en eventueel uw eigen vermogen of een eigen huis eerst ‘op moet eten’. Bert Jansen: “Ga voor een uitkering uit van uw vaste lasten plus een bedrag van € 500 voor boodschappen, dan heeft u een voorlopige betaalbare oplossing. Later kunt u overstappen naar een kwalitatief uitgebreidenere AOV.”

Een tweede belangrijke verzekering is de overlijdensrisicoverzekering . “Zorg voor uw nabestaanden,” adviseert Bert Jansen  “U kunt tegen een boom rijden en uw gezin moet wel verder.” Deze verzekering is ook geschikt voor zakenpartners met met een vof. Als de een overlijdt, worden zijn erfgenamen uitgekocht en kan de overgebleven partner het bedrijf voortzetten.

Verzeker uw zaken

Wie thuis of op een andere locatie werkt, doet er verstandig aan om een inventarisverzekering afsluiten. Deze dekt tegen rook -en roetschade, storm-, inbraak-, diefstal na braak- en waterschade. Ook uw voorraden, bijvoorbeeld die van uw webwinkel, zijn met een inventarisverzekering gedekt. Met een transportverzekering zijn uw goederen verzekerd tegen de risico’s van diefstal en beschadigingen tijdens het transport of het laden en lossen.

Verzeker uw vermogen

Uw particuliere aansprakelijkheidsverzekering geldt niet tijdens de uren dat u als zelfstandige werkt. De aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven (AVB) doet dat wel. Deze biedt dekking bij schade die u of uw personeel toebrengt aan derden. Als u bijvoorbeeld tijdens een bezoekje aan een opdrachtgever een beeldscherm omstoot, wordt deze schade vergoedt. De AVB vergoedt alleen schade aan goederen of personen en gevolgschade, zoals een misgelopen winst. Ook gedekt zijn schades die medewerkers onder werktijd oplopen (denk aan beroepsziekten zoals RSI).

Voor ondernemers met een vrij beroep (architecten, advocaten, makelaars, accountants, assurantietussenpersonen etc.) kan een uitbreiding met een Beroepsaansprakelijkheidsverzekering (BAV) handig zijn. Deze verzekering vergoedt schade die het gevolg is van beroepsfouten. Geeft u een klant bijvoorbeeld een advies dat verkeerd uitpakt (lees: de klant ondervindt er schade door), dan bent u hiervoor verzekerd. Het gaat hierbij om zuivere vermogensschade. De verzekering dekt geen schade aan personen of zaken.

Een rechtsbijstandsverzekering is ook handig voor starters. Bert Jansen: “Vooral als deze enthousiast aan het werk gaan en dan te maken krijgen met onbetaalde facturen omdat een opdracht bijvoorbeeld niet schriftelijk is vastgelegd.”

Verzeker uw personeel

Wie personeel in dienst heeft, kan zich verzekeren tegen ziekteverzuim en andere, arborisico’s. Informeer bij uw assurantie adviseur of er brancheverenigingen zijn die collectieve verzekeringen aanbieden waarmee u goedkoper uit bent. Lees meer over het verzekeren van personeel in het artikel De zorgverzekeringswet .

Is jouw pensioenpot al gevuld een zorgeloze oude dag? Check binnen 2 minuten welke pensioenopties voor jou (fiscaal) het beste zijn. Start de gratis Pensioen Scan van De Zaak.

Lees ook…
Jezelf zakelijk verzekeren kost geld, maar kan een hoop financiële ellende voorkomen. Dat geldt voor zowel zzp’ers als ondernemers met werknemers in…
Als directeur-grootaandeelhouder (DGA) werk je voor een rechtspersoon: je bv. Je bent in dienst van je eigen onderneming en betaalt naast loonheffing…
Als ondernemer heb je dagelijks te maken met uitdagingen en risico’s. Of je nu een startende ondernemer bent, zzp’er, of een gevestigd bedrijf runt,…