Het is een misverstand dat een AOV altijd duur is. Wat een arbeidsongeschiktheidsverzekering precies kost, hangt volledig af van jouw situatie en de wensen die je hebt. Wat is je beroep? Je leeftijd? Hoe lang wil je jezelf verzekeren? Is dat tot je AOW-leeftijd, of denk je binnen 5 jaar weer volledig aan het werk te kunnen? Ook kun je kijken hoe lang je het zelf kunt opvangen en bepalen hoe groot je eigen risico is.

Inhoudsopgave

Je sluit een arbeidsongeschiktheidsverzekering al af vanaf € 50 per maand. Verschillende factoren spelen mee bij het bepalen van de hoogte van je premie. Op sommigen heb je wel invloed, op anderen niet.

Je hebt géén invloed op

  • Je leeftijd. Ben je 25? Dan betaal je minder premie dan iemand van 50.
  • Je beroep. Sta je de hele dag op de bouwplaats? Dan zal je premie hoger zijn dan wanneer je de hele dag achter een bureau zit.

Je hebt wél invloed op

  • De duur van de uitkering: hoe lang of tot welke leeftijd wil je een uitkering ontvangen?
  • Het bedrag: welk bedrag wil jij verzekeren? Dit bedrag bereken je aan de hand van je inkomen en hoeveel geld je nodig hebt om je rekeningen te kunnen betalen.
  • Je eigen risico: hoelang kun je zonder een uitkering? Heb je een spaarrekening waardoor je je nog wel een paar maanden vooruit kunt? Of heb je het direct nodig? Hoe langer je zonder inkomen kan, hoe lager je premie zal zijn.

Als je alvast een beeld wilt hebben van jouw premie, kun je een berekening maken op de website van a.s.r.

Rekenvoorbeeld

Marianne, een 38-jarige communicatieadviseur, wil een bedrag verzekeren van € 50.000 per jaar. Bij arbeidsongeschiktheid wil zij een uitkering kunnen ontvangen tot haar pensioenleeftijd (68 jaar). 

De eerste 90 dagen kan ze zonder uitkering, omdat ze hiervoor genoeg gespaard heeft. Voor een AOV van a.s.r. betaalt Marianne in dat geval het eerste jaar € 221 bruto per maand, over de gehele looptijd betaalt ze gemiddeld € 373 bruto per maand. Marianne werkt gemiddeld 32 uur per week. Omgerekend kost de AOV haar in het eerste jaar € 1,64 per uur.

Stel Marianne wordt arbeidsongeschikt als ze 45 jaar is. Ze heeft dan 7 jaar premie betaald. Dat is ongeveer € 26.725 premie. Als zij tot haar 68e niet meer kan werken, dan ontvangt zij een arbeidsongeschiktheidsuitkering van in totaal ongeveer € 1.150.000.

Gerelateerd lezen:

• Hoe werkt een arbeidsongeschiktheids-verzekering (AOV)?
• Elektrisch is de trend
• De auto, de werknemer en aansprakelijkheid

Lees ook…
i.s.m.
Moet jij steeds meer zakelijke kilometers afleggen met je auto waarin je ook privé rijdt? Of wil jij weten of je voertuig zakelijk goed verzekerd is?…
Jarenlang kon je als werkgever afspraken maken met een zorgverzekeraar en jouw personeel korting bieden op hun collectieve basiszorgverzekering. Deze…
i.s.m.
Het is slecht weer, maar je moet. Als ondernemer ontkom je er soms niet aan en moet je bij storm echt de weg op. Je hebt een afspraak waar je moet zijn…
Een gezonde werkomgeving geeft rust en heeft een positieve invloed op je mentale gezondheid, creativiteit en productiviteit. Als ondernemer heb je zelf…
Waarom is een AOV, oftewel een arbeidsongeschiktheidsverzekering, eigenlijk nodig? Ook ondernemer Jacqueline vroeg zichzelf dit af. Tot het moment dat…
i.s.m.
Een ongeval zit in een klein hoekje, ook als je met de auto in het buitenland bent voor werk of privé. Wanneer je schade oploopt in Nederland, weten…