Verklaring van geen bezwaar (Vgb)
Om een BV of NV op te kunnen richten heeft u een Verklaring van geen bezwaar (Vgb) nodig. Deze wordt afgegeven door het ministerie van Justitie.

Verklaring van geen bezwaar (Vgb)
Een BV of NV kan pas worden opgericht als het ministerie van Justitie een Verklaring van geen bezwaar heeft afgegeven. Daarmee geeft het ministerie aan dat er geen bezwaar is tegen de oprichting van de BV of NV.

Overigens is een dergelijke verklaring ook noodzakelijk voor een statutenwijziging of voor een omzetting naar een ander type rechtspersoon (zie onder bij Omzetting in BV of NV).

Voor de oprichting van een vereniging of stichting is een Verklaring van geen bezwaar overigens niet nodig (zie onder).

Aanvraag via notaris
De aanvraag voor een Verklaring van geen bezwaar moet – vanwege de juridische inhoud van de statuten en de vele vormvereisten – door een notaris worden ingediend. Het ministerie kijkt vervolgens naar de achtergrond van degenen die de BV of NV willen oprichten en wat hun plannen met het nieuwe bedrijf zijn. Dit gebeurt via vragenlijsten die de oprichters in spe moeten invullen.

Als er geen problemen worden ontdekt, geeft het ministerie een Verklaring van geen bezwaar af.

Omzetting in BV of NV
Wilt u een eenmanszaak, vof of maatschap wijzigen of inbrengen in een nieuw op te richten BV of NV? Let dan op de volgende 2 punten

  1. De nieuwe BV of NV is pas juridisch ondernemer als de notariële akte is ondertekend. Voor die tijd is er sprake van een BV of NV in oprichting.
  2. De BV of de NV bestaat voor de btw-heffing pas als de Verklaring van geen bezwaar van het ministerie van Justitie is ontvangen.

Voorovereenkomst

Het bovenstaande houdt in dat een eenmanszaak, vof of maatschap blijft bestaan totdat de NB of NV bestaat – ofwel, totdat u de Verklaring van geen bezwaar hebt ontvangen. Tot die tijd moeten activiteiten worden verricht op grond van een voorovereenkomst.

Dit heeft ook weer gevolgen voor uw relatie met de Belastingdienst. U moet daar tijdig aangeven wanneer de voorovereenkomst is gesloten en wanneer u de verklaring van geen bezwaar heeft ontvangen. Deze gegevens heeft de Belastingdienst nodig voor een juiste tenaamstelling van aangiften en eventuele aanslagen.

Niet voor verenigingen en stichtingen
Een Verklaring van geen bezwaar is niet nodig als u een vereniging of een stichting wilt oprichten. 

Om een stichting op te richten heeft u weliswaar een notariële akte nodig, maar daarvoor is geen Verklaring van geen bezwaar vereist.

Om een vereniging op te richten heeft u geen notariële akte nodig, en dus ook geen Verklaring van geen bezwaar. Wel is het zo dat u zonder notariële akte minder rechten hebt: u kunt geen registergoederen kopen en u kunt ook geen erfgenaam zijn.

Ook praktische tips in je mailbox?
Schrijf je in voor onze gratis nieuwsbrief en ontvang de nieuwste artikelen, gratis whitepapers en handige tips en tricks voor ondernemers.
Lees hier ons Privacy statement
Share on print
Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Ontvang kortingscode gratis tankpas
Weg met alle reisbonnetjes en ingewikkelde btw-terugvorderingen. Met een zakelijke tankpas ontvang je één overzichtelijke factuur met alle gemaakte kosten. Probeer gratis uit!
Lees hier ons Privacy statement