Categorieën

De bijtelling en eigen bijdrage voor privégebruik van een zakelijke auto is een onderwerp dat veel ondernemers raakt. Maar wat zijn de regels en tarieven in 2024? In dit artikel duiken we in de wereld van fiscale bijtelling voor zakelijke (lease)auto's.

In het kort

  • Bijtelling voor privégebruik van zakelijke auto’s is gebaseerd op het bijtellingspercentage van de cataloguswaarde.
  • In 2024 zijn er twee tarieven: 16% voor elektrische auto’s en 22% voor andere.
  • Eigen bijdrage voor de auto van de zaak is aftrekbaar van de bijtelling en wordt gesplitst naar zakelijk en privégebruik.

Inhoudsopgave

Wist je dat iedere dieselbedrijfswagen die je nu bestelt ergens in zijn leasetermijn de stad al niet meer inkomt? Denk dus op tijd na over elektrische vervanging. Lees meer over de verschillende oplossingen.

Wat is de bijtelling privégebruik auto?

Bijtelling is een fiscale heffing voor het privégebruik van een zakelijke (lease)auto. Omdat de Belastingdienst een zakelijke auto als deel van je inkomen ziet, moet je er belasting over betalen. Het bijtellingspercentage is een percentage over de cataloguswaarde van de auto, inclusief BPM en btw, dat moet worden opgeteld bij de winst.

Hoeveel procent bijtelling in 2024?

Het standaard bijtellingspercentage is in 2024 gelijk gebleven ten opzichte van het jaar ervoor. In 2024 zijn er twee tarieven voor de bijtelling: 16 en 22 procent. De bijtelling is afhankelijk van de CO2-uitstoot van de auto. Voor een elektrische auto geldt een verlaagde bijtelling.

  • 16% bijtelling voor auto’s met 0% CO2-uitstoot (zoals een volledig elektrische auto)
  • 22% voor andere auto’s.


Kortingstarief volledig elektrische auto’s

Dit kortingstarief geldt tot een cataloguswaarde van € 30.000. Over het gedeelte van de waarde boven de € 30.000 moet een bijtellingstarief van 22 procent betaald worden.

Eigen bijdrage auto van de zaak

De eigen bijdrage voor de auto van de zaak is aftrekbaar van de bijtelling. De eigen bijdrage wordt gesplitst naar rato van het zakelijk en het privégebruik. Alleen het privédeel mag in aftrek worden gebracht op de bijtelling. Wanneer iemand minder dan 500 kilometer per jaar privé rijdt, wordt de auto van de zaak niet privé belast.

Voorbeeld
De werknemer rijdt in een jaar in totaal 40.000 km. Daarvan is 10.000 km privé. De werkgever mag dan een 10.000/40.000 (1/4 deel dus) van de betaalde eigen bijdrage in aftrek brengen op de bijtelling.

Regels voor duurdere auto’s

Vaak biedt een werkgever een werknemer de mogelijkheid om een duurdere auto van de zaak uit te kiezen. Wanneer de werknemer daarvoor een hogere bijdrage betaalt, noemen we dat de bovennormbijdrage. 

Heb je een leaseregeling waarbij de werknemers de mogelijkheid hebben een duurdere auto te rijden in combinatie met een extra eigen bijdrage? En heb je samen afgesproken dat de hogere eigen bijdrage (bovennormbijdrage) volledig is bedoeld als een bijdrage voor het privégebruik? Dan mag je de hele bijdrage in mindering brengen op de bijtelling.

Als je samen niets of iets anders hebt afgesproken, dan mag dit niet. Dat betekent dan een financieel nadeel voor je werknemer en extra administratieve lasten voor jou als werkgever. Je moet immers de bijdrage splitsen naar privédeel en zakelijk deel. Niets doen betekent dat de Belastingdienst zéker bij je komt aankloppen.

Verrekening eigen bijdrage

De aftrek van de eigen bijdrage gaat via je loonadministratie. De werknemer mag een eigen bijdrage voor het privégebruik auto niet aftrekken in zijn aangifte inkomstenbelasting.

Het is noodzakelijk een goede administratie bij te houden van de kilometers bij privégebruik van de zakelijke auto. Veel grotere boekhoudprogramma’s hebben een kilometeradministratie voor zakelijke leasen standaard in hun pakket zitten.

Nieuwsbrief De Zaak

De Zaak Op Orde Nieuwsbrief

Een must voor slimme ondernemers die een succesvol bedrijf willen runnen.

Veelgestelde vragen

Hoe wordt de eigen bijdrage leaseauto verrekend?

De verrekening van de eigen bijdrage voor een leaseauto is afhankelijk van de specifieke afspraken tussen jou als werkgever en de werknemer. In sommige gevallen wordt de eigen bijdrage voor de leaseauto door jou opgevangen in de brutoloonbetalingen en wordt deze verrekend met de maandelijkse betalingen aan de leasemaatschappij. In andere gevallen betaalt de werknemer de eigen bijdrage rechtstreeks aan de leasemaatschappij en wordt dit bedrag terugbetaald door de werkgever.

Wat valt onder eigen bijdrage leaseauto?

De eigen bijdrage voor een leaseauto is een bedrag dat de werknemer zelf betaalt voor de leaseauto die hij of zij van de werkgever krijgt. Het omvat de kosten die niet worden gedekt door de werkgever en die worden toegeschreven aan de werknemer. Dit kan bijvoorbeeld het aankoopbedrag of de leasekosten voor een bepaald deel van de auto, verzekeringen of onderhoudskosten zijn. De eigen bijdrage is niet hetzelfde als de bijtelling.

Welke kosten van de leaseauto zijn aftrekbaar?

Er zijn verschillende kosten van een leaseauto die aftrekbaar zijn, afhankelijk van de specifieke omstandigheden. De meest voorkomende aftrekbare kosten zijn de maandelijkse leasekosten, brandstofkosten en onderhoud- en reparatiekosten.

Elektrificeer je grijze kenteken voordat je er de stad niet meer mee inkomt! Ontdek de mogelijkheden hier.

Picture of Jaap Backx

Jaap Backx

Verhalen vertellen vormt – in wisselde vormen en gedaanten – de rode draad in mijn werkende leven. Soms zijn het verhalen die ik zelf maak, vaker komen ze tot leven binnen een door mij ontwikkeld of aangestuurd concept. Als hoofdredacteur van De Zaak wil ik ondernemers helpen om op basis van actuele, heldere en inspirerende informatie betere bedrijfskeuzes te maken.
Lees ook…
i.s.m.
Wist je dat iedere dieselbedrijfswagen die je nu bestelt ergens in zijn leasetermijn de stad al niet meer inkomt? Denk dus nu na over elektrische…
i.s.m.
Kan ik mijn klant bereiken in een elektrische bestelwagen? Welke regio’s vallen allemaal binnen mijn rijbereik? Gaat mijn werkdag er nu totaal anders…
i.s.m.
Tijdens de jaarlijkse ‘Zakenauto van het Jaar verkiezing’ van het gerenommeerde vakblad Automotive Management werden tien veelbelovende nieuwkomers…
i.s.m.
Elektrificatie is de grote uitdaging van dit moment. Om de CO2-uitstoot te verminderen moeten vanaf 2030 alle nieuwe auto’s elektrisch zijn. Op dit…
In samenwerking met