Categorieën

Als ondernemer ga je regelmatig overeenkomsten aan. Wat doe je als een opdrachtgever na ondertekening een offerte annuleert? Kan dat zomaar en waarmee moet je rekening houden als je een overeenkomst aangaat?

Snel inzicht in de belangrijkste ondernemerszaken: met de Top 3 Scans van De Zaak: de AOV Scan, de Aftrekposten Scan en de Pensioen Scan

Inhoudsopgave

Als een opdrachtgever een getekende offerte annuleert, heb je als ondernemer zeker wel recht op een vergoeding, maar veel zal afhangen wat je hebt afgesproken in de algemene voorwaarden van je overeenkomst. 

In Nederland hebben we een grote mate van contractsvrijheid. Dat houdt in dat je in de meeste gevallen zelf kunt bepalen wat je afspreekt. De wetgever heeft voor sommige overeenkomsten specifieke regels vastgelegd. Zo zijn er regels voor arbeidsovereenkomsten, koopovereenkomsten, en overeenkomsten van opdracht (zzp opdrachten). Maar dankzij de contractsvrijheid kun je meestal afwijkende regels opstellen.

Dus ook als iemand na het tekenen van de offerte niet afneemt!

Het belang van algemene voorwaarden

Het is daarom belangrijk om goede algemene voorwaarden op te nemen in je overeenkomsten, waarin de schadevergoeding bij annulerings- of beëindiging duidelijk zijn opgenomen. En ook de hoogte van de schadevergoeding. Dus bijvoorbeeld een percentage van de misgelopen omzet.

Als je geen algemene voorwaarden hebt opgenomen en iemand annuleert vervolgens de getekende overeenkomst, dan kun je alsnog een schadevergoeding vorderen voor het niet nakomen van het contract, maar je zult zelf de omvang van de geleden schade moeten aantonen.

In beide gevallen, met en/of zonder algemene voorwaarden, moet de rechter je in het gelijk stellen en zal de rechter bepalen of de hoogte van de schadevergoeding terecht is of niet. Bovendien moet je kosten maken voor deze rechtsgang, waarvan je van tevoren niet zeker bent dat je die vergoed krijgt.

Vraag bij het sluiten van een overeenkomst een voorschot

Om je schade van een eenzijdig geannuleerde overeenkomst te beperken, kun je beter bij het aangaan van de overeenkomst een voorschot vragen. Wanneer de overeenkomst wordt opgezegd, heb je in ieder geval je voorschot en is het aan de andere partij om naar de rechter te gaan om te bewijzen dat de ontbinding terecht is.

Controle Belastingdienst

Whitepaper Controle Belastingdienst

Controle van de Belastingdienst: Wat nu?! Hoe vaak gebeurt het, hoe voorkom je het en stappenplan als het tóch gebeurt.


Hoe werkt het met particuliere klanten die een offerte annuleren?

Voor particuliere klanten gelden dezelfde richtlijnen wanneer ze een offerte hebben goedgekeurd met bijbehorende algemene voorwaarden. In de afgelopen jaren zijn rechters strenger geworden op dit gebied. Een verbrekingsclausule wordt pas als geldig beschouwd als deze wederkerig is, wat betekent dat de ondernemer ook een vergoeding moet betalen in geval van contractbreuk. Het is verstandig om een dergelijke bepaling toe te voegen aan uw algemene voorwaarden om hierop voorbereid te zijn.

Kortom bij het opstellen van een offerte of overeenkomst zijn de algemene voorwaarden cruciaal. Het is daarom verstandig je bij contracten of overeenkomsten te laten adviseren door een specialist.

Is jouw pensioenpot al gevuld een zorgeloze oude dag? Check binnen 2 minuten welke pensioenopties voor jou (fiscaal) het beste zijn. Start de gratis Pensioen Scan van De Zaak.

Dit artikel is een ingezonden bericht en valt buiten de verantwoordelijkheid van de redactie.

Lees ook…
Wanneer je lekker in je eentje op kantoor zit, dan hoef je je geen zorgen te maken om wat een ander prettig vindt qua warmte. Zet jij in de zomer de…
Je bedrijf promoten? Dan is marketing van groot belang. Het is de sleutel tot het bereiken van een breed publiek en het aantrekken van klanten. Alleen,…
Regelmatig spreken we ondernemers die stellig beweren dat een arbodienst niet verplicht is. Dat hebben ze gelezen op een of andere website of gehoord…
In de huidige tijd, waarin technologie een prominente rol speelt in ons dagelijks leven, wordt ook de inrichting van onze werkplekken steeds moderner…
In Nederland zijn we steeds vaker bezig met het realiseren van een betere wereld. Dat zien we bijvoorbeeld alleen al in het gemiddelde huishouden in…
Het hebben van goede verlichting in een werkplaats is belangrijk omdat dit ervoor zorgt dat er geen fouten worden gemaakt en de zichtbaarheid wordt…