Categorieën

Als ondernemer ga je regelmatig overeenkomsten aan. Wat doe je als een opdrachtgever na ondertekening een offerte annuleert? Kan dat zomaar en waarmee moet je rekening houden als je een overeenkomst aangaat?

Snel inzicht in de belangrijkste ondernemerszaken: met de Top 3 Scans van De Zaak: de AOV Scan, de Aftrekposten Scan en de Pensioen Scan

Inhoudsopgave

Als een opdrachtgever een getekende offerte annuleert, heb je als ondernemer zeker wel recht op een vergoeding, maar veel zal afhangen wat je hebt afgesproken in de algemene voorwaarden van je overeenkomst. 

In Nederland hebben we een grote mate van contractsvrijheid. Dat houdt in dat je in de meeste gevallen zelf kunt bepalen wat je afspreekt. De wetgever heeft voor sommige overeenkomsten specifieke regels vastgelegd. Zo zijn er regels voor arbeidsovereenkomsten, koopovereenkomsten, en overeenkomsten van opdracht (zzp opdrachten). Maar dankzij de contractsvrijheid kun je meestal afwijkende regels opstellen.

Dus ook als iemand na het tekenen van de offerte niet afneemt!

Het belang van algemene voorwaarden

Het is daarom belangrijk om goede algemene voorwaarden op te nemen in je overeenkomsten, waarin de schadevergoeding bij annulerings- of beëindiging duidelijk zijn opgenomen. En ook de hoogte van de schadevergoeding. Dus bijvoorbeeld een percentage van de misgelopen omzet.

Als je geen algemene voorwaarden hebt opgenomen en iemand annuleert vervolgens de getekende overeenkomst, dan kun je alsnog een schadevergoeding vorderen voor het niet nakomen van het contract, maar je zult zelf de omvang van de geleden schade moeten aantonen.

In beide gevallen, met en/of zonder algemene voorwaarden, moet de rechter je in het gelijk stellen en zal de rechter bepalen of de hoogte van de schadevergoeding terecht is of niet. Bovendien moet je kosten maken voor deze rechtsgang, waarvan je van tevoren niet zeker bent dat je die vergoed krijgt.

Vraag bij het sluiten van een overeenkomst een voorschot

Om je schade van een eenzijdig geannuleerde overeenkomst te beperken, kun je beter bij het aangaan van de overeenkomst een voorschot vragen. Wanneer de overeenkomst wordt opgezegd, heb je in ieder geval je voorschot en is het aan de andere partij om naar de rechter te gaan om te bewijzen dat de ontbinding terecht is.

Nieuwsbrief De Zaak

De Zaak Op Orde Nieuwsbrief

Een must voor slimme ondernemers die een succesvol bedrijf willen runnen.


Hoe werkt het met particuliere klanten die een offerte annuleren?

Voor particuliere klanten gelden dezelfde richtlijnen wanneer ze een offerte hebben goedgekeurd met bijbehorende algemene voorwaarden. In de afgelopen jaren zijn rechters strenger geworden op dit gebied. Een verbrekingsclausule wordt pas als geldig beschouwd als deze wederkerig is, wat betekent dat de ondernemer ook een vergoeding moet betalen in geval van contractbreuk. Het is verstandig om een dergelijke bepaling toe te voegen aan uw algemene voorwaarden om hierop voorbereid te zijn.

Kortom bij het opstellen van een offerte of overeenkomst zijn de algemene voorwaarden cruciaal. Het is daarom verstandig je bij contracten of overeenkomsten te laten adviseren door een specialist.

Is jouw pensioenpot al gevuld een zorgeloze oude dag? Check binnen 2 minuten welke pensioenopties voor jou (fiscaal) het beste zijn. Start de gratis Pensioen Scan van De Zaak.

Dit artikel is een ingezonden bericht en valt buiten de verantwoordelijkheid van de redactie.

Lees ook…
Openbare gebouwen moeten er vriendelijk en uitnodigend uitzien, waardoor bezoekers worden aangemoedigd om naar binnen te stappen. Dat betekent dat voor…
Afschrijvingstermijnen voor witgoedapparaten variëren en zijn afhankelijk van verschillende factoren, waaronder het type apparaat, de kwaliteit, het…
Nu we in Nederland nog steeds volop te maken hebben met personeelstekort is de kans aanwezig dat je binnen je organisatie vacatures open hebt staan….
Nieuwe bedrijven moeten goed nadenken over hoeveel energie ze nodig hebben voordat ze kiezen tussen een energiepakket voor kleine of grote bedrijven….
Voor veel organisaties zijn de IT-kosten verantwoordelijk voor een groot aandeel van het bedrijfsbudget. Meer grip krijgen op deze kosten kan in…
Ondernemen is een avontuur op zichzelf, maar wat als je het ondernemersavontuur naar een hoger niveau kunt tillen? Steeds meer ondernemers ontdekken de…