Als ondernemer loop je verschillende bedrijfsrisico’s, waar je je tegen kan verzekeren. Of dat handig is ligt grotendeels aan je persoonlijke situatie. Waar de meeste verzekeringen vrijwillig zijn af te sluiten, zijn een aantal verzekeringen verplicht onder bepaalde beroepsgroepen of als je een motorvoertuig/pand hebt. De belangrijkste bedrijfsverzekeringen en hun dekking worden besproken in dit artikel.

Inhoudsopgave

Snel inzicht in de belangrijkste ondernemerszaken: met de Top 3 Scans 2023 van De Zaak: de AOV Scan, de Aftrekposten Scan en de Pensioen Scan

Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering

Stel je voor dat je een kop koffie over de splinternieuwe laptop van je opdrachtgever gooit, dan ben jij aansprakelijk voor de geleden schade. Dit kan al snel een flinke kostenpost worden. Gelukkig kan je je hier dan ook tegen verzekeren door het afsluiten van een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering. Deze verzekering dekt de schade die jij bij of aan een ander veroorzaakt, maar ook de schade die uitzendkrachten of je medewerkers veroorzaken.

Bij het afsluiten van de verzekering kun je zelf kiezen tot welk bedrag je je wilt verzekeren per aanspraak. Je kan dus zelf kiezen hoeveel risico je wilt lopen. Het is een vrijwillig af te sluiten verzekering met één uitzondering: een opdrachtgever kan eisen dat je een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering afgesloten hebt. Dekking en premiestelling van een polis zijn afhankelijk van je bedrijf en je activiteiten. Een hoog verwacht risico zorgt voor een hogere premie, en vaak lagere dekking. Benieuwd wat jouw maandelijkse premie is? Bereken direct online wat een bedrijfsaansprakelijk­heidsverzekering voor jou kost.

Wat wordt gedekt door de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering?

  • Schade aan spullen van de opdrachtgever
  • Verwonding van personen
  • Schade die werknemers oplopen of elkaar toebrengen
  • Schade door een defect van een door jou geleverd product
  • Milieuschade die plotseling ontstaat
  • Gevolgschade van bovenstaande voorbeelden

Wat wordt niet gedekt door de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering?

  • Schade aan jezelf of je eigen bedrijf
  • Schade door een motorvoertuig of een vaartuig
  • Schade waarvoor je niet aansprakelijk bent
  • Langzaam ontstane milieuschade

Beroepsaansprakelijkheidsverzekering

Vaak worden bedrijfsaansprakelijkheid en beroepsaansprakelijkheid met elkaar verward, maar ze verschillen wel degelijk van elkaar. Zoals de naam al zegt verzekert de beroepsaansprakelijkheidsverzekering de schade die veroorzaakt wordt door beroepsfouten. Je kan hierbij denken aan een ICT’er die fouten maakt in het ontwerpen van een website, waardoor zijn opdrachtgever inkomsten misloopt. Een ander voorbeeld is een accountant die onterecht een jaarrekening goedkeurt. 

Voor de meeste beroepsgroepen is de verzekering vrijwillig af te sluiten, maar voor een aantal is dit verplicht. Dit kan door wetgeving, beroepsorganisaties of opdrachtgevers geëist worden. Controleer goed of dit voor jou geldt voordat je een contract met een opdrachtgever afsluit.

Wat wordt wel en niet gedekt?

Schade die wordt veroorzaakt door beroepsfouten en de kosten die daaruit voortvloeien worden gedekt door de beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Daartegenover staat dat boetes of garanties die je in de voorwaarden hebt afgesproken niet gedekt worden. Uiteraard worden de zaken die onder de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering vallen, niet gedekt door de beroepsaansprakelijkheidsverzekering.

Zakelijke rechtsbijstandverzekering

De naam van deze verzekering zegt het al: hij verzekert de kosten voor juridische bijstand bij veel voorkomende conflicten. Als ondernemer kun je op verschillende manieren in een zakelijk conflict terecht komen en de juridische kosten lopen dan al snel flink op. Dat risico kun je afdekken door een zakelijke rechtsbijstandverzekering af te sluiten.


Wat wordt wel en niet gedekt?

De rechtsbijstandverzekering dekt de kosten voor juridische hulp bij conflicten of het inschakelen van een incassobureau om een factuur betaald te krijgen. Er zijn hier wel wat voorwaarden aan verbonden. Zo geldt de dekking niet als het conflict al speelde op het moment dat je de verzekering afsloot, als je het conflict met opzet hebt veroorzaakt of als het bedrag waar het conflict/incasso overgaat erg klein is.

Is jouw pensioenpot al gevuld een zorgeloze oude dag? Check binnen 2 minuten welke pensioenopties voor jou (fiscaal) het beste zijn. Start de gratis Pensioen Scan van De Zaak.

Dit artikel is een ingezonden bericht en valt buiten de verantwoordelijkheid van de redactie.

Lees ook…
Het ondernemen is een uitdaging, maar door gebruik te maken van de juiste technologie kun je verschillende processen binnen je bedrijf vereenvoudigen…
Ontspannen is een must voor iedereen, maar voor ondernemers geldt het des te meer. Uit onderzoek blijkt dat ondernemers regelmatig stress ervaren. Je…
Marifoons zijn essentiële communicatiemiddelen voor de scheepvaartsector. Ze spelen een cruciale rol in het waarborgen van veilige en efficiënte…
i.s.m.
Als ondernemer wil je elke dag het beste uit je werk halen. En je wilt groeien. Misschien wel door het kopen van een eigen bedrijfspand. Bijvoorbeeld…
Ben jij net gestart als freelancer? Een hele stap, die zorgt voor meer vrijheid. Maar ook voor meer verantwoordelijkheden omdat je zelf op zoek zal…
De meeste mensen zijn een groot gedeelte van de dag bezig met informatie vergaren via het internet. We zoeken naar antwoorden op vragen, bestellen…