Categorieën

In samenwerking met
Pensioen is een zeer interessante secundaire arbeidsvoorwaarde waarmee je medewerkers aantrekt én binnenhoudt. Hoe sluit je zo’n pensioenregeling af? En waar moet je op letten? We helpen je op weg met een handig stappenplan.

Inhoudsopgave

Goed personeel is schaars. Hoe houd je goede medewerkers binnen en ben je als werkgever aantrekkelijk voor nieuwe medewerkers? Dat doe je onder andere door hen een goed pensioen te bieden. 

Pensioen is vaak het ondergeschoven kindje in het arbeidsvoorwaardenpakket. Demissionair minister Schouten, verantwoordelijk voor pensioenen, meldde in 2022 zelfs dat een op de drie werknemers in het klein mkb geen pensioen opbouwt. Niet alle werkgevers zijn verplicht een pensioenregeling aan te bieden. 

Pensioen fiscaal aantrekkelijk

Pensioen is zowel voor werknemers als werkgevers interessant. Het levert belastingvoordelen op voor je werknemers en voor jou als werkgever lagere werkgeverslasten. De pensioenpremie gaat af van het brutoloon en je medewerkers betalen daarom minder inkomstenbelasting. En gaat je werknemer met pensioen? Dan wordt de pensioenuitkering tegen een lager belastingtarief belast. 

Je medewerkers betalen bovendien geen vermogensrendementsheffing over hun opgebouwde pensioenvermogen. 

Een pensioenregeling afsluiten voor je medewerkers is dus echt een win-win.

Hoe pak je een pensioenregeling als werkgever aan? 6 stappen

1. Check of je verplicht pensioen moet aanbieden

 1. Check of je verplicht pensioen moet aanbieden via een bedrijfstakpensioenfonds (BPF)
 2. Lees op de website van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) voor welke bedrijfstakken er een verplicht pensioenfonds is
 3. Er zijn ruim 40 bedrijfstakpensioenfondsen zoals het ABP voor overheid en onderwijs. Je inschrijving bij de KvK geeft de doorslag of je wel of niet verplicht bent. De exacte omschrijving van jouw bedrijf staan in de activiteitencodes (SBI-codes) bij ‘activiteiten’ op je KvK-uittreksel.
 4. Je bedrijf kan ook onder een collectieve arbeidsovereenkomst (cao) vallen waar een pensioenverplichting in staat.

   

2. Vraag naar de behoeftes van je medewerkers

Je kunt wel een pensioenregeling aanbieden als bedrijf, maar wat zijn de behoeftes van je medewerkers? Vraag het aan hen. Denk bijvoorbeeld aan de volgende vragen die je kunt stellen: 

 • Wil je zelf beleggingskeuzes kunnen maken voor jouw pensioenopbouw?
 • Wil je zelf vrijwillig extra premie kunnen inleggen?
 • Wil je de beleggingsrisico’s delen met je collega’s?
 • Wil je verzekerd zijn in het geval je overlijdt of arbeidsongeschikt raakt?

3. Bepaal welke soort pensioenregeling bij jouw bedrijf past

Val je niet onder een verplichte pensioenregeling en weet je inmiddels wat de wensen van je werknemers zijn? Dan kun je kiezen uit twee opties: een ‘solidaire’ of een ‘flexibele’ beschikbare premieregeling. 

Solidaire pensioenregeling

Bij een solidaire premieregeling zijn de premies voor iedere werknemer gelijk. Ook de beleggingsresultaten die met deze collectieve inleg worden gehaald, zijn voor iedereen gelijk en komen in de persoonlijke pensioenpotjes van de werknemers. 

Op deze manier delen de deelnemers de beleggingsrisico’s. Voor de zekerheid, als de beleggingsresultaten tegenvallen, bouwen de deelnemers een ‘solidariteitsreserve’ op van maximaal 15% van het totaal belegde pensioenvermogen. Met dat geld kunnen de persoonlijke pensioenvermogens of -uitkeringen aangevuld worden.

Flexibele pensioenregeling

Bij de flexibele premieregeling geef je je medewerkers keuzemogelijkheden om hun pensioen op hun eigen manier op te bouwen met het geld dat jij als werkgever inlegt. Hierdoor hebben je medewerkers invloed op de opbouw van hun pensioenvermogen. Ook kunnen zij bij pensionering kiezen voor een vaste of variabele pensioenuitkering: vast is dan zekerder, maar deze begint vaak lager en stijgt of daalt niet mee met de economie.

De keuze is ‘solidariteit’ versus ‘flexibiliteit’. Hoe meer je medewerkers ‘solidair’ willen (laten) doen, hoe minder flexibiliteit en vrijheid voor de individuele keuze.

Premie-uitkeringsregeling

De premie-uitkeringsregeling (PUR) werkt als de flexibele regeling met dat verschil dat de deelnemers vanaf 15 jaar vóór de AOW-datum nog een gegarandeerd pensioen mogen kopen.

4. Wie wordt de pensioenuitvoerder?

Wanneer je weet welke regeling je wilt, moet je die onderbrengen bij een pensioenuitvoerder. 

 1. Bij het bedrijfspensioenfonds (BPF) als je daar bent aangesloten
 2. Een Algemeen Pensioenfonds (APF)
 3. Een verzekeraar, zoals Nationale-Nederlanden
 4. Of een premiepensioeninstelling (PPI), bijvoorbeeld BeFrank.

   

Wat zijn de verschillen?

 • Een APF is een pensioenfonds dat één of meer pensioenregelingen uitvoert voor werkgevers die zich daarbij vrijwillig aansluiten. Een APF kan solidaire en flexibele premieregelingen aanbieden.
 • Een PPI doet alleen aan vermogensopbouw. Geschikt voor een flexibele premieregling, want medewerkers kunnen zelf de beleggingen bepalen. Als ze met pensioen gaan, moeten ze zelf een pensioenuitkering kopen:  een variabele pensioenuitkering bij de PPI of een vaste of variabele pensioenuitkering bij een verzekeraar.
 • Een pensioenverzekeraar doet ook aan vermogensopbouw met beleggingsmogelijkheden zoals in de ‘flexibele’ regeling.  Maar biedt vrije keuze voor de aankoop van een vaste of variabele pensioenuitkering. 


5. Bepaal de details binnen je pensioenregeling

Als je alle stappen hebt doorlopen wordt het tijd voor de pensioendetails.

Welke zekerheden en/of keuzemogelijkheden bieden de aanbieders binnen hun pensioenregelingen? 

 1. Hoe risicovol kunnen zij beleggen met het pensioengeld? 
 2. Mogen zij extra geld inleggen? 
 3. Is er een partnerpensioen mogelijk bij overlijden?
 4. Kunnen ze hun pensioen online inzien en beheren?

   

6. Informeer je medewerkers over de pensioenregeling

De laatste stap is het afstemmen met de (vertegenwoordiging van) medewerkers Je medewerkers willen weten waar zij aan toe zijn. Maak duidelijk dat je als werkgever bijdraagt aan de financiële toekomst van je medewerkers. Veel medewerkers zijn zich daar namelijk niet van bewust.

Communicatie is van het grootste belang. Vaak helpt een pensioenadviseur jou als ondernemer bij de communicatie over de gekozen pensioenregeling. Ook pensioenuitvoerders ondersteunen werkgevers hier geregeld bij. Informeer dus altijd eerst bij je eigen adviseur of en hoe ondersteuning bij jouw pensioencommunicatie mogelijk is.

Creëer ruimte voor jong talent en behoud waardevolle vakkennis. Ontdek hoe je bedrijf kan profiteren van een generatieregeling.

Nationale-Nederlanden

Nationale-Nederlanden, partner van De Zaak

Er gebeurt veel op het gebied van pensioen. Werknemers krijgen steeds meer verantwoordelijkheid en pensioenoplossingen worden individueler en persoonlijker. Daarnaast groeit voor werknemers de uitdaging om zo gezond en financieel fit mogelijk hun pensioen te bereiken en mee te blijven doen op de arbeidsmarkt. In dit veranderende speelveld ontstaan er voor jou als werkgever ook nieuwe uitdagingen. Nationale-Nederlanden Pensioen helpt je met oplossingen die verdergaan dan alleen een goede pensioenregeling. We willen jou, samen met je adviseur, zo goed mogelijk helpen invulling te geven aan goed werkgeverschap. Wij wijzen daarom op diensten op het gebied van aanvullend pensioenbeleggen, duurzame inzetbaarheid, vitaliteit- & verzuimbeleid en langer doorwerken. Ga naar nn.nl/ondernemendoejesamen voor meer informatie.

Bekijk alle artikelen van Nationale-Nederlanden>

Lees ook…
De Wet toekomst pensioenen (Wtp) is er doorheen. Wat betekent het nieuwe pensioenstelsel voor de werknemer? Wat is en wordt jouw taak als werkgever? En…
Op dit moment heb je in Nederland vanaf 67 jaar recht op AOW, maar sommige werknemers willen of kunnen niet doorwerken tot deze leeftijd. De Regeling…
Wist je dat je met jaarruimte extra pensioen kunt inleggen? En dat dit je flink wat belastingvoordeel kan opleveren? Dat is goed nieuws voor al die…