Categorieën

Op dit moment heb je in Nederland vanaf 67 jaar recht op AOW, maar sommige werknemers willen of kunnen niet doorwerken tot deze leeftijd. De Regeling Vervroegd Uittreden (RVU) biedt kansen om oudere medewerkers op een respectvolle en financieel aantrekkelijke manier eerder te laten stoppen. Ontdek hoe je als werkgever met de RVU-regeling zorgt voor een win-winsituatie.

In het kort

  • Oudere werknemers kunnen eerder stoppen met werken, met een uitkering van de werkgever tot aan de AOW-leeftijd.
  • Je betaalt geen belasting over RVU-uitkeringen tot een vastgesteld bedrag.
  • Werkgevers kunnen een verzoek tot RVU weigeren, tenzij dit in een cao staat.

Inhoudsopgave

Wat is de Regeling Vervroegd Uittreden?

De overheid en de sociale partners hebben afspraken gemaakt waardoor oudere werknemers eerder kunnen stoppen met werken. Deze afspraken zijn vastgelegd in de RVU (Regeling voor Vervroegde Uittreding).

In een notendop ga je als werkgever akkoord met vervroegde pensionering van een oudere werknemer die daarom vraagt. Tot aan de pensioeningangsdatum, of het bereiken van de AOW-leeftijd, betaal je je werknemer een uitkering. Zie het als een soort van overbrugging. Doorgaans betaal je 52 procent belasting over deze uitkering – de zogeheten RVU-heffing. 

Versoepeling RVU-regeling tot eind 2025

In het pensioenakkoord is afgesproken dat deze RVU-heffing tijdelijk wordt versoepeld. Tot eind 2025 kun je voordeliger een RVU overeenkomen met een oudere werknemer die binnen drie jaar voor de AOW-leeftijd stopt met werken. De versoepeling houdt in dat je tot 31 december 2025 geen belasting hoeft te betalen. Eerder betaalde je als werkgever nog 52 procent belasting over dit bedrag.

De vrijstelling van de RVU-heffing geldt tot een bedrag van € 2182 bruto per maand. Betaal je een hogere uitkering aan een oudere werknemer? Dat kan, maar over het deel van de RVU-uitkering boven de € 2182 per maand betaal je 52 procent belasting. Die belasting wordt RVU-heffing genoemd.

Ga je vanaf 2026 akkoord met vervroegd uittreden van een oudere werknemer? Dan betaal je weer gewoon belasting over de uitkering.

Is de RVU-regeling verplicht?

Je bent niet verplicht om in te stemmen met een verzoek tot RVU wanneer een werknemer hierom vraagt – tenzij er een cao-afspraak is gemaakt. 

Vervroegd uittreden: hoe ga je het gesprek aan?

Als een oudere werknemer bij jou aanklopt met het verzoek tot vervroegd uittreden, doet hij of zij dit niet zomaar. Behandel zo’n aanvraag altijd met aandacht en respect, plan een gesprek en neem daar ruim de tijd voor. We geven je een paar tips:

Bereid je goed voor 

Verzamel eerst alle relevante informatie met betrekking tot vervroegd uittreden. Ook eventuele regels en beleid op dit gebied binnen jouw organisatie zijn natuurlijk van belang.  

Begrip, empathie en erkenning

Toon begrip en empathie voor de wens van je werknemer om vervroegd uit te treden. Erken de waarde die je werknemer – misschien wel decennialang – heeft toegevoegd aan jouw organisatie. 

Bespreek de verschillende opties

Naast de RVU zijn er ook andere manieren om de periode tot pensionering van je werknemer financieel te overbruggen. Naast het betalen van een bruto-uitkering die gelijk is aan een netto AOW-uitkering (ofwel een RVU-uitkering), kun je ook andere opties bespreken: 

  • Vrijstelling van werk met doorbetaling van loon.
  • Niet laten stoppen, maar minder werken tot aan pensioen.
  • Een ontslagvergoeding (met wederzijds akkoord uit elkaar = transitievergoeding + afkoopsom).
  • Pensioen of lijfrentes vervroegd laten uitkeren.
  • Extra verlof opsparen (mag tot 100 weken) en opnemen.


Geef goede voorlichting over de financiële gevolgen van de RVU 

Eerder stoppen met werken heeft gevolgen voor de financiële situatie je werknemer. Denk aan minder pensioenopbouw (en óók minder nabestaandenpensioen) en de overbruggingsuitkering die waarschijnlijk een stuk lager ligt dan het salaris dat iemand gewend is.

Ook pensioenuitkeringen zullen lager uitvallen, omdat het pensioen over een langere periode wordt uitgesmeerd. Hoewel je werknemer waarschijnlijk met de meeste zaken wel rekening houdt, is het belangrijk hier transparant en duidelijk over te zijn.  

Extern advies

Moedig je werknemer ook aan om financieel advies in te winnen bij een externe partij. Eventueel met jouw hulp. Op die manier stel je een werknemer nog beter in staat een weloverwogen beslissing te nemen. 

Nieuwsbrief De Zaak

De Zaak Op Orde Nieuwsbrief

Een must voor slimme ondernemers die een succesvol bedrijf willen runnen.

Waarom zou je als werkgever willen meewerken aan vervroegd uittreden?

Ook als je niet gebonden bent aan een collectieve afspraak in de cao en je een verzoek tot vervroegd uittreden volgens de RVU in principe kunt weigeren, kun je in de meeste gevallen beter instemmen met het voorstel.  

Motivatie

Ga je niet akkoord met vervroegd uittreden van je werknemer? Dan is de kans groot dat dit een negatief effect heeft op de motivatie van de persoon in kwestie. Dat probleem kan zich zelfs verspreiden als een ontevreden werknemer de werksfeer negatief beïnvloedt.  

Besparen op loonkosten

Een werkgever betaalt een oudere werknemer over het algemeen meer salaris dan jongere krachten. Zo ontvangt een oudere werknemer meestal een hoger salaris. Een oudere werknemer vervroegd met pensioen laten gaan en vervangen voor een jongere werknemer, levert dus vaak een financieel voordeel op. Zeker op de lange termijn wanneer de RVU-uitkering eindigt. 

Verklein de kans op uitval

Oudere werknemers lopen een groter risico om ziek te worden of arbeidsongeschikt te raken, zeker bij zwaar werk. Dit risico neemt toe als iemand op het tandvlees de laatste dienstjaren uitzit. Ziekte of arbeidsongeschiktheid van een werknemer heeft vaak grote financiële gevolgen voor jou. Zeker als iemand er voor langere tijd uit ligt.

Sowieso moet je je werknemer de eerste twee jaar doorbetalen volgens de loondoorbetalingsverplichting. Of tot het bereiken van de AOW-leeftijd, waant in dat geval stopt de Ziektewetuitkering en start de AOW-uitkering. Daarnaast moet je je tijdens het hele ziekteverloop houden aan de regels van de Wet verbetering poortwachter

Reorganisatie

Komt er een reorganisatie aan en ga je noodgedwongen afscheid nemen van een aantal werknemers? Dat kan een dure grap worden, zeker voor werknemers die lang voor je hebben gewerkt. Je betaalt namelijk verplicht een transitievergoeding. Dat komt neer op ⅓ brutoloon per gewerkt jaar, vanaf de eerste werkdag. 

Dus, iemand die 30 jaar voor je heeft gewerkt, ontvangt aan transitievergoeding: 

30 x ⅓ = 10 maandsalarissen aan transitievergoeding. 

Het aanbieden van een RVU aan oudere werknemers is in de meeste gevallen een stuk voordeliger. 

Gun trouwe werknemer een RVU

Is een oudere werknemer om wat voor reden dan ook klaar? Dan kun je vanuit menselijk oogpunt instemmen met een verzoek tot vervroegd uittreden. In het kader van goed werkgeverschap is dit ook een positief signaal naar collega’s. Het laat zien dat je betrokken en empathisch bent.  

De RVO-regeling levert vaak meer op dan je denkt

Een oudere werknemer een RVU aanbieden – zeker als het niet verplicht is – zal waardering opleveren binnen je organisatie. Daarnaast biedt het een aantal financiële en tot eind 2025 fiscale voordelen.

Klopt een oudere medewerker aan bij wie de gedachte speelt om eerder te stoppen met werken? Behandel het verzoek met zorg, neem je tijd en geef een uitgebreide voorlichting over de mogelijkheden, alternatieven en financiële gevolgen.

Creëer ruimte voor jong talent en behoud waardevolle vakkennis. Ontdek hoe je bedrijf kan profiteren van een generatieregeling.

Picture of Martin De Coninck

Martin De Coninck

Vanuit mijn werk als freelance copywriter ervaar ik hoeveel er komt kijken bij ondernemen. Tijd is schaars en kennis bijspijkeren op het gebied van ondernemen schiet er al snel bij in. Juist als copywriter vind ik het belangrijk om de tijd te nemen onderwerpen goed te begrijpen en te onderzoeken. Door het vervolgens begrijpelijk op te schrijven wil ik ondernemers kennis bieden en tijd besparen, zodat zij het beste uit hun bedrijf kunnen halen.
Lees ook…
Wist je dat je met jaarruimte extra pensioen kunt inleggen? En dat dit je flink wat belastingvoordeel kan opleveren? Dat is goed nieuws voor al die…
De Wet toekomst pensioenen (Wtp) is er doorheen. Wat betekent het nieuwe pensioenstelsel voor de werknemer? Wat is en wordt jouw taak als werkgever? En…
Pensioen is een zeer interessante secundaire arbeidsvoorwaarde waarmee je medewerkers aantrekt én binnenhoudt. Hoe sluit je zo’n pensioenregeling…