Wil jij je bedrijf klaarstomen voor de toekomst en ervoor zorgen dat je medewerkers blijven ontwikkelen en ontwikkelen? Ontdek hoe de SLIM-regeling mkb-ondernemingen kan helpen innoveren en groeien, ongeacht de uitdagingen van de krappe arbeidsmarkt of economische veranderingen. Benieuwd naar hoe je deze subsidie kunt aanvragen en wat het voor jouw bedrijf kan betekenen? Lees dan verder en grijp de kans om je medewerkers en je bedrijf naar een hoger niveau te tillen.Wie en welke projecten hiervoor in aanmerking komen, lees je hier.

In het kort

 • De SLIM-regeling biedt mkb-bedrijven financiële ondersteuning voor het ontwikkelen van hun team.
 • Bedrijven kunnen tot € 25.000 subsidie ontvangen, afhankelijk van hun grootte, terwijl samenwerkingsverbanden tot € 500.000 per project kunnen aanvragen.
 • Aanvraagperioden voor 2024 zijn verdeeld in verschillende tijdvakken.

Inhoudsopgave

Snel inzicht in de belangrijkste ondernemerszaken: met de Top 3 Scans van De Zaak: de AOV Scan, de Aftrekposten Scan en de Pensioen Scan

Het toekomstbestendig maken van je bedrijf is een uitdaging waar veel ondernemers mee kampen. Vragen zoals ‘Hoe kun je groeien ondanks een krappe arbeidsmarkt?’ en ‘Hoe speel ik in op veranderingen in de economie?’ staan daarbij vaak centraal.

In het mkb is het continu leren en ontwikkelen op de werkvloer niet altijd vanzelfsprekend. Dit komt vaak door de aard van het werk, zoals seizoensgebonden activiteiten, die het moeilijk maken een leerrijke werkomgeving te creëren.

Om hier verandering in te brengen, heeft het kabinet de Stimuleringsregeling leren en ontwikkelen in het mkb (SLIM) geïntroduceerd. Voor 2024 heeft het Ministerie van Sociale Zaken in totaal € 47,2 miljoen beschikbaar gesteld voor initiatieven gericht op leren en ontwikkelen.

Wat is de SLIM-regeling?

De SLIM-subsidie is een financiële stimulans voor mkb-bedrijven om te investeren in de ontwikkeling van hun team. Of je nu individueel aanvraagt of deel uitmaakt van een samenwerkingsverband, de regeling biedt diverse mogelijkheden voor groei en ontwikkeling binnen je onderneming.

Het doel van deze stimuleringsregeling is om het leren en ontwikkelen binnen mkb-ondernemingen een normale zaak te maken. Zo wordt groei en innovatie gestimuleerd, wat essentieel is voor de toekomst van elk bedrijf.

Waarvoor kunnen mkb-ondernemingen SLIM-subsidie aanvragen?

 • Initiatieven gericht op leren en ontwikkelen, zoals loopbaanadvies of een scholingsbehoefteonderzoek binnen je onderneming.
 • Het inschakelen van een externe adviseur om de opleidingsbehoeften binnen je bedrijf helder in beeld te brengen en een passend plan van aanpak voor een leerrijke werkomgeving te ontwikkelen. Met het advies van externe adviseurs leg je een solide basis om leren en ontwikkelen team te stimuleren.
 • Het ontwikkelen van een HR-strategie met regelmatige evaluatiegesprekken en periodieke ontwikkelgesprekken.
 • Het ontwikkelen van maatwerkoplossingen om je medewerkers te stimuleren hun kennis en vaardigheden te vergroten, zoals een bedrijfsschool oprichten.
 • Het aanbieden van praktijkleerplaatsen voor een mbo-opleiding voor volwassenen binnen je onderneming (derde leerweg). De beroepsbegeleidende leerweg (bbl) en de beroepsopleidende leerweg (bol) zijn uitgesloten van de regeling.


Op deze site zie je een video met enkele succesvolle projecten.

Wat voor soort bedrijven komen in aanmerking voor de SLIM-regeling?

 • Individuele mkb-ondernemingen
 • Samenwerkingsverbanden van minimaal twee mkb-ondernemingen, brancheorganisaties, onderwijsinstellingen, of werknemers- of werkgeversorganisaties.
 • Grootbedrijven uit de sectoren landbouw, horeca en recreatie.


Wat zijn de bedragen voor SLIM-subsidie in 2024?

Benieuwd hoeveel subsidie je in 2024 kunt ontvangen via de SLIM-subsidieregeling? We zetten de belangrijkste bedragen en percentages voor je op een rij:

 • Een individuele mkb-onderneming kan tot € 25.000 subsidie krijgen. Het subsidiepercentage is afhankelijk van de grootte van je bedrijf: 80 procent voor kleinere ondernemingen en 60 procent voor middelgrote bedrijven. Zowel de uitgaven aan een externe adviseur als interne loonkosten bij de uitvoering van het project vallen onder subsidiabele kosten.
 • Samenwerkingsverbanden van organisaties die niet met elkaar verbonden zijn, kunnen aanspraak maken op maximaal € 500.000 per project – met een limiet van € 200.000 voor elke deelnemende onderneming. Hier geldt een subsidiepercentage van 60 procent.
 • Grootbedrijven actief in de sectoren landbouw, horeca of recreatie kunnen tot € 200.000 subsidie ontvangen, met ook hier een subsidiepercentage van 60 procent.


Controle Belastingdienst

Gratis whitepaper: Belastingdienst Controle, wat nu?!

Hoe vaak gebeurt het, hoe voorkom je het en stappenplan als het tóch gebeurt.

Hoe vraag je subsidie leren en ontwikkelen in het mkb (SLIM) aan?

Wil je de SLIM-regeling aanvragen? Dat kan via het subsidieportaal van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Afhankelijk van jouw type onderneming, dien je verschillende documenten en informatie over je bedrijf aan te leveren.

Na het sluiten van de inschrijfperiode worden alle ingediende aanvragen zorgvuldig bekeken. Bij een groot aantal aanvragen kan het voorkomen dat er een loting plaatsvindt. Binnen 18 weken na de sluiting weet je of jouw aanvraag voor subsidie gehonoreerd wordt.

Zorg voor een complete aanvraag

Een cruciale stap naar succes is het indienen van een volledige aanvraag. Dit betekent dat je alle vereiste documenten en informatie correct en volledig aanlevert.

De beoordeling focust op hoe goed jouw aanvraag zowel inhoudelijk als financieel onderbouwd is. Verdiep je in de aanvraagcriteria voor een vlekkeloze voorbereiding. Een goed voorbereide aanvraag verhoogt je kans op succes en ondersteuning voor jouw plannen voor leren en ontwikkelen binnen je bedrijf.

Aanvraagperioden SLIM-subsidieregeling 2024

Wil je in 2024 gebruikmaken van de SLIM-subsidie? Noteer dan de volgende tijdvakken in je agenda om je aanvraag op tijd in te dienen. Dit jaar zijn er drie momenten waarop je jouw subsidieaanvraag kunt indienen.

Voor individuele mkb-ondernemingen

 • Eerste tijdvak: start op 1 maart om 9:00 uur en sluit op 28 maart om 17:00 uur.
 • Tweede tijdvak: begint op 2 september om 9:00 uur en eindigt op 30 september om 17:00 uur.


Voor samenwerkingsverbanden en grootbedrijven

 • Uniek tijdvak: open vanaf 3 juni om 9:00 uur tot en met 31 juli om 17:00 uur.

Zorg dat je er klaar voor bent en dien je aanvraag tijdig in. Dit is jouw kans om te investeren in de ontwikkeling en groei van je medewerkers!

Is jouw pensioenpot al gevuld een zorgeloze oude dag? Check binnen 2 minuten welke pensioenopties voor jou (fiscaal) het beste zijn. Start de gratis Pensioen Scan van De Zaak.

Marlies Bonnike

Marlies Bonnike

Marlies Bonnike is uitgever, schrijver en redacteur. Zij startte haar loopbaan bij een internationale tijdschriftenuitgeverij, had haar eigen pr-bureau en was directeur van een tijdschriftenuitgeverij. Ze was de mede oprichter en eigenaar van Editio, een online schrijversacademie.
Lees ook…
In deze tijd van arbeidskrapte is investeren in opleidingen van je medewerkers een strategische zet om je bedrijf toekomstbestendig te maken. Benieuwd…
6 belangrijke tips voor ondernemers over taken, werktijden en roosters voor vastende medewerkers waarmee je hen tijdens de ramadan tegemoet…
Sinds 2022 is de wet met betrekking tot verplichte scholing voor werknemers veranderd. Als werkgever moet je scholing die wettelijk verplicht is…
The war for talent is volop aan de gang en nog nooit wisselden zoveel werknemers – 1 op de 5 in 2022 – van werkgever. Bedrijven trekken alles uit…