Categorieën

Een week geleden vond in Haren een veldslag plaats tussen jongeren en politie. Daarbij werden niet alleen particulieren maar ook horeca-ondernemers en winkeliers het slachtoffer van vernieling en plundering. Het is nog maar de vraag of en wanneer zij hun schade vergoed krijgen. Ook bij voetbalfeesten en demonstraties gaat het soms mis. Reden om eens goed naar uw verzekeringen te kijken.

Inhoudsopgave

Zou ik deze verzekering wel of niet afsluiten? Wat als… Twijfel je? Probeer de online keuzehulp en ontvang binnen 2 minuten een antwoord op welke verzekeringen jij nodig hebt.

Molest is een uitzonderingsgrond voor vrijwel alle particuliere en bedrijfsverzekeringen in dit soort gevallen, evenals terroristische aanslagen en natuurgeweld. Vandalisme is echter van een andere, meer vermijdbare, orde. Vaak wordt aangenomen dat vandalisme en molest (bijna) hetzelfde zijn, maar dat is niet juist. Van molest is alleen sprake bij oorlog en opstanden. In het geval van Haren zullen verzekeraars zich hierop niet beroepen.

Hoewel demissionair minister Opstelten zegt er alles aan te zullen doen om de raddraaiers voor de geleden schade te laten opdraaien, is het uiteraard nog maar de vraag of, hoe en wanneer dat geld uiteindelijk bij de getroffen burgers en ondernemers van Haren terecht zal komen. Het Verbond van Verzekeraars dringt bij Opstelten aan op een verandering van de privacywetgeving om zo de kans groter te maken dat de schade daadwerkelijk – en ook sneller – op de vandalen kan worden verhaald.

Uitgebreide gevarenverzekering

We beschikken niet over cijfers over de mate waarin de getroffen ondernemers in Haren verzekerd waren. Ondernemers met alleen een ‘kale’ brandverzekering zullen zelf voor alle overige kosten moeten opdraaien. Ondernemers die echter hun bedrijfs- of winkelpand hebben verzekerd door middel van een Uitgebreide Gevarenverzekering Winkels en Bedrijfsgebouwen, mogen er wél van uitgaan dat schade als gevolg van vandalisme, rellen, plundering en opstootjes in elk geval deels worden vergoed.

Dit betreft ook de kosten om verdere schade te beperken (bereddingskosten; bijvoorbeeld houten schotten voor kapotgeslagen ramen) en salvagekosten (de eerste kosten na een gebeurtenis, bijvoorbeeld het reinigen van roet als gevolg van brand). De dekking bedraagt maximaal tien procent van de totaal verzekerde som onder andere voor noodvoorzieningen, opruimingskosten en soms ook de tuinaanleg. Deze gebouwenverzekering kent overigens géén standaard glasdekking. Ondernemers die schade leden als gevolg van kapotte winkelruiten, moeten of extra premie hebben betaald of een aparte glasverzekering hebben afgesloten.

Voor de inventaris, goederen en bedrijfsmiddelen in bedrijfs- en winkelpanden gelden andere voorwaarden. Dit wordt meestal in clausules en garanties vastgelegd, die nader specificeren waar de Uitgebreide Gevarenverzekering Goederen en Inventaris wel en geen dekking voor biedt, en of dit op basis van vervangings-, nieuw- of dagwaarde geschiedt. In het algemeen is schade door diefstal of vandalisme op de inventaris- en goederenverzekering alleen gedekt als er sporen zijn van braak of van wederrechtelijk binnendringen. Zogenoemde ‘blote diefstal’– diefstal zonder sporen van braak – is vanwege het enorme risico niet te verzekeren.

Zzp’ers die vanuit hun woonhuis werken en schade hebben geleden, kunnen zich – net als particulieren – beroepen op hun opstal- of inboedelverzekering.

Wat kunt u doen?

Is uw bedrijf (of het woonhuis van waaruit u werkt) gevestigd in een gebied waar de kans op rellen of feesten die uit de hand lopen hoger is dan gemiddeld? Bekijk dan samen met uw assurantietussenpersoon of een Uitgebreide Gevarenverzekering, zowel voor uw bedrijfs- of winkelpand als voor uw goederen en inventaris onderdeel zou moeten uitmaken van uw verzekeringsportefeuille. Als u helemaal op safe wilt spelen, is een All Risk polis het overwegen waard. Die kent minder uitsluitingen, maar de premie is ook hoger.

Lees ook:

Is uw verzekering rampbestendig? »

Beperk gevolgschade met een stappenplan bedrijfscontinuïteit »

Fouten maken is menselijk, maar beroepsfouten kunnen voor hoge schadeclaims zorgen. Regel daarom snel een beroepsaansprakelijkheidsverzekering

Beroepsaansprakelijkheidsverzekering, inventaris, ongevallen, brand, enzovoort. De lijst met verzekeringen voor ondernemers lijkt eindeloos. Met de handige ZZP- en MkB-keuzehulp weet je direct welke verzekeringen voor jou echt nodig zijn.

Lees ook…
Stel je voor: tijdens een klus beschadigt een van je medewerkers per ongeluk een kostbaar object van de klant. Of een klant struikelt over een…
Is jouw werknemer langdurig ziek? Misschien heeft deze dan na 2 jaar ziekte recht op een WIA-uitkering. Tenminste…als jij je als werkgever aan alle…