Wanneer kun je wettelijke rente berekenen?

Als klanten te laat betalen kun je soms rente vragen
Je kunt wettelijke rente in rekening brengen als een klant niet op tijd betaalt. Dat geldt als dit een zakelijke klant is, maar ook als het een consument is. In het laatste geval is de wettelijke rente wel lager.
Wanneer kun je wettelijke rente berekenen?

Klant is een bedrijf of overheidsinstantie

Soms betaalt een klant niet op tijd. Is die klant een onderneming of een overheidsinstantie, dan treedt de Wet betalingsachterstand bij handelstransacties in werking. Over het openstaande bedrag kun je dan de wettelijke rente (ook wel handelsrente, of wettelijke rente bij handelstransacties genoemd) berekenen. Daarvoor hoef je de klant geen formele herinnering of aanmaning te sturen.

Deze wettelijke rente wordt doorgaans elk halfjaar aangepast. Kijk hier voor een overzicht met het actuele percentage van de wettelijke rente »

Als je je product of dienst hebt geleverd zonder leveringsvoorwaarden, dan is de betalingstermijn automatisch dertig dagen na ontvangst van de factuur. Als je echter ook geen factuur stuurt, dan mag je pas rente berekenen op de dertigste dag na de levering van de diensten of goederen.

Klant is een particulier of consument

Als je klant een particulier of consument is, dan breng je de wettelijke rente niet-handelstransacties in rekening. Voor het actuele percentage: kijk hier »

De wettelijke betalingstermijn

Als je geen betalingstermijn bent overeengekomen met je klant, dan geldt de wettelijke betalingstermijn. Die verstrijkt:

  • 30 dagen nadat de klant de factuur heeft ontvangen;
  • 30 dagen na ontvangst van het product of de dienst, wanneer niet vaststaat of de klant de factuur heeft ontvangen, of als de klant de factuur eerder ontvangt dan het product of de dienst;
  • 30 dagen nadat de afgesproken termijn is verstreken waarbinnen een klant een product of dienst kan goedkeuren of aanvaarden.

 

De wettelijke rente

De wettelijke rente voor handelstransacties wordt doorgaans elk half jaar aangepast. Hij heeft als basis de herfinancieringsrente van de Europese Centrale Bank, verhoogd met 7%.

Het actuele percentage van de wettelijke rente (en die over voorgaande jaren) vind je hier »

Een voorbeeld

De rente gaat automatisch in na afloop van de betalingstermijn. In jouw leveringsvoorwaarden kan dat bijvoorbeeld al na veertien dagen zijn. Heeft je klant deze voorwaarden geaccepteerd, dan moet hij dus al vanaf devijftiende dag de rente op het openstaande bedrag vergoeden.

Voorbeeld

Wanneer je een product op 1 maart levert en de factuur à € 1.000 wordt tegelijkertijd ontvangen, dan gaat de rente in op 15 maart. Wordt pas op 15 april betaald, dan is de afnemer 31/365 x (11,07% van € 1.000) = € 9,40 aan rente verschuldigd. Blijft de betaling langer dan een jaar uit, dan mag je na een jaar de rente bij de hoofdsom optellen. Daarna bereken je de rente over het hogere bedrag.

TIP

Zet altijd op je factuur, dan wel in je leveringsvoorwaarden: 'Ingevolge art. 119a Boek 6 BW gaat de wettelijke rente à ...% op {datum} in. Gelieve voor die tijd te betalen. Deze rente wordt halfjaarlijks vastgesteld in het kader van de Wet op de betalingsachterstanden bij handelstransacties.'

 

Lees ook:

- Wettelijke handelsrente en buitengerechtelijke incassokosten »

Ga nu naar je mailbox

Je ontvangt een e-mailbericht met instructies om je registratie te bevestigen. Zonder de bevestiging wordt je registratie niet verwerkt.

Ook praktische tips in je mailbox?

Denk na over de toekomst van je bedrijf. Schrijf je in voor onze gratis nieuwsbrieven!

1
0

De Zaak website maakt gebruik van cookies.

We zijn verplicht om je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.

/disclaimer
Meer informatie
Ja, ik geef toestemming