Categorieën

Ondernemend Nederland wordt getroffen door de coronacrisis. Maar “We laten u niet in de steek”, beloofde Rutte. En daarom wordt de geldkraan rigoureus opengedraaid en komt de overheid met een nieuw steunpakket voor ondernemers. Een pakket met soepele voorwaarden, een pakket waardoor personeel en zelfstandigen zoveel mogelijk hun werk behouden. Maar wat zit er precies in dit pakket en aan welke voorwaarden moet jij voldoen om hier aanspraak op te doen? Wij zetten de verschillende regelingen kort onder elkaar.

Inhoudsopgave

Als ondernemer is het handig als je kunt investeren op momenten dat het nodig is. Zakelijk krediet kan je hier een handje bij helpen. Maar wat zijn jouw opties? Ontdek direct jouw mogelijkheden

Het steunpakket van de overheid

 1. Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW)
 2. Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo)
 3. Compensatieregeling voor zwaar getroffen sectoren
 4. Uitstel betaling belastingen
 5. Verruiming van Borgstelling MKB-kredieten (BMKB)
 6. Rentekorting kleine ondernemers microkredieten Qredits

Hoe ziet het uitgebreide steunpakket in 2021 eruit? Bekijk een overzicht van steunpakket 3.0.

1. Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW)

Tegemoetkoming loonkosten voor een periode van 3 maanden (max 85% loonsom)

Zet maar een streep door de Werktijdverkorting. Na ruim 78.000 aanvragen heeft het kabinet besloten een nieuwe regeling in te voeren: De Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW). De NOW-regeling is een tijdelijke subsidie voor loonkosten en zorgt ervoor dat jij je personeel kan blijven doorbetalen, ook als het financieel minder gaat als gevolg van de coronacrisis.

Maar op hoeveel compensatie kan jij rekenen? Werkgevers kunnen 3 maanden lang rekenen op maximaal 85% compensatie van de loonkosten. Dit was voorheen 90% en met de Werktijdverkorting regeling nog 75%.

Belangrijke voorwaarden, regels om in aanmerking te komen:

 • De nieuwe regeling geldt voor zowel vaste contracten als flexibele contracten
 • Je verwacht een minimale omzetdaling van 30%

2. Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo)?

Vangnet voor Zzp’ers

De zzp’ers die door het coronavirus in de financiële problemen komen, kunnen rekenen op de steun van hun gemeente vanuit de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo). Hiermee wordt jouw inkomen tijdelijk aangevuld tot het sociaal minimum.

Daarnaast kan een lening voor bedrijfskapitaal (tot maximaal € 10.157) worden aangevraagd. Deze regeling is gebasseerd op de bestaande Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz) regeling, maar de voorwaarden van deze regeling worden tijdens deze crisis wel versoepeld.

Deze regeling ziet er in het uitgebreide steunpakket als volgt uit:

 • Tozo wordt verlengd, per 1 april gaat de vierde regeling in (Tozo 4).
 • Kan met terugwerkende kracht worden aangevraagd vanaf de vorige maand.
 • Vanuit Tozo 4 kan geen aanvraag gedaan worden voor Tozo 3, die loopt t/m 31 maart 2021.
 • De geplande vermogenstoets wordt niet ingevoerd.

Belangrijke voorwaarden, regels om in aanmerking te komen:

 • Deze regeling geldt voor zelfstandig ondernemers woonachtig in Nederland, vanaf 18 jaar tot de pensioenleeftijd
 • Er wordt geen toets op levensvatbaarheid bij de aanvraag toegepast
 • Er is geen sprake van een vermogens- of partnertoets
 • Er wordt binnen 4 weken inkomensondersteuning verstrekt voor een periode van 3 maanden. Het is hierbij mogelijk om een voorschot te ontvangen.
 • Het inkomen zal worden aangevuld tot het sociaal minimum (ca. €1500 per maand netto)
 • De tijdelijke uitkering is een gift en hoeft niet terugbetaald te worden.

3. Compensatieregeling voor zwaar getroffen sectoren

Noodloket voor getroffen ondernemers

Door de gezondheidsmaatregelen van het kabinet worden sommige sectoren extra zwaar getroffen. Denk hierbij aan de horecasector die zijn deuren heeft moeten sluiten, alle evenementen die afgezegd worden en ook de 1,5 meter afstand regeling die ondernemers mogelijk beperkt hun beroep uit te oefenen. Juist voor de bedrijven uit deze sectoren komt er een compensatieregeling, een tegemoetkoming van €4000, om ze in deze eerste periode te ondersteunen. Afgelopen weekend werden de voorwaarden en sectoren verder gespecificeerd door de overheid. Je hebt 3 maanden om de tegemoetkoming aan te vragen en dit kan enkel online via de website van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

Belangrijke voorwaarden, regels om in aanmerking te komen:

 • Deze regeling is voor ondernemers die direct zijn getroffen door de overheidsmaatregelen ter bestrijding van het coronavirus (Bekijk hier de lijst met vastgestelde SBI-codes)
 • Wanneer je in aanmerking komt voor deze compensatieregeling heeft jouw bedrijf recht op het eenmalige bedrag van €4000
 • Er werken in jouw bedrijf niet meer dan 250 werknemers
 • Je verwacht een omzetverlies van minstens €4000 (tussen 16 maart 2020 en 15 juni 2020)
 • Je verwacht vast lasten van minstens €4000 ((tussen 16 maart 2020 en 15 juni 2020)
 • Je hebt ten minste 1 vestigingsadres die niet hetzelfde is als je woonadres (enkele horeca-ondernemingen uitgezonderd, zie hiervoor de website van de RVO)
 • Je kan de tegemoetkoming t/m vrijdag 26 juni 17:00 uur online aanvragen via deze website

4. Versoepeling uitstel betaling belastingen

Geen deskundigeverklaring meer nodig voor uitstel betaling

Ook bij de Belastingdienst nemen ze maatregelen. Het wordt namelijk tijdelijk makkelijker voor ondernemers om uitstel van betaling belastingen aan te vragen. Dit geldt voor zowel de inkomstenbelasting, de vennootschapsbelasting als de loon- & omzetbelastingen. Eventuele verzuimboetes, hoef jij ook tijdelijk niet te betalen. De aanvraag van uitstel kan, inclusief motivering, per post worden opgestuurd. Geen verdere bewijslast, zoals een verklaring van een derde deskundige, hoeft te worden getoond. Dit houdt in dat jouw uitstel van belastingen direct ingaat, zodra de aanvraag bij de Belastingdienst ontvangen is.

Belangrijke voorwaarden, regels om in aanmerking te komen:

 • Stuur per brief je verzoek tot uitstel met motivering naar Belastingdienst (Belastingdienst, Postbus 100, 6400 AC Heerlen).
 • Regeling is voor alleen ondernemers die door de coronacrisis in tijdelijke betalingsproblemen zijn gekomen. (Let op: het geldt nog niet voor ondernemers die betalingsproblemen verwachten)
 • Een verklaring van een derde deskundige als bewijsmateriaal van financiële problemen is niet nodig bij uitstel aanvragen tot 3 maanden
 • Een verklaring van een derde deskundige als bewijsmateriaal van financiële problemen is alleen nodig bij aanvragen tot uitstel van betaling langer dan 3 maanden.
 • Voorbeelden van een derde deskundige: een externe consultant, een externe financier, een brancheorganisatie, je eigen accountant of fiscaal dienstverlener.

5. Verruiming van Borgstelling MKB-kredieten (BMKB)

Overbruggingskrediet in moeilijke tijden

Als ondernemer kan het zijn dat je niet genoeg onderpand hebt (zoals gebouwen of machines) om een lening af te sluiten. Met een borgstelling MKB-krediet staat het Rijk voor een deel garant voor deze mkb-bedrijven, zodat ondernemers makkelijker geld kunnen lenen. Er wordt dan ook per direct €300 miljoen extra financiering beschikbaar gesteld om ondernemers te ondersteunen in deze coronacrisis. Een essentiële regeling voor de liquiditeit van kleinere ondernemers die als gevolg van het coronavirus inkomsten of productie mislopen.

Belangrijke voorwaarden, regels om in aanmerking te komen:

 • Deze regeling is bedoeld voor mkb bedrijven met maximaal 250 werknemers
 • Deze regeling is bedoeld voor mkb bedrijven met een jaaromzet van maximaal €50 miljoen of een balans totaal van €43 miljoen.
 • De mkb-bedrijven met een kredietbehoefte tot € 266.667 kunnen 75% financieren met de BMKB-kredieten. Is de kredietbehoefte groter, dan wordt maximaal 50% gefinancierd met de BMKB-kredieten.
 • Je dient een verklaring van een derde deskundige toe te sturen als bewijsmateriaal. Hier krijgen ondernemers op dit moment 4 weken de tijd voor.

6. Rentekorting kleine ondernemers microkredieten Qredits

Automatische renteverlaging naar 2% en uitstel van aflossing (6 maanden)

Ook microkredietverstrekker Qredits helpt, met steun van het Ministerie van Economische Zaken & Klimaat, kleine en startende ondernemers die het moeilijk hebben als gevolg van de coronacrisis. Voor alle klanten van Qredits geldt dat ze 6 maanden uitstel van aflossing krijgen en dat rente gedurende deze periode automatisch wordt verlaagd naar 2%.  Op deze manier gaat er voor ondernemers zo min mogelijk liquiditeit verloren.

Ook heeft Qredits een hulplijn geopend voor ondernemers die in de financiële problemen zijn gekomen door de coronacrisis.

Belangrijke voorwaarden, regels om in aanmerking te komen:

 • Klanten hoeven tijdelijk (6 maanden) niet af te lossen
 • Klanten betalen substantieel minder rente (slechts 2%)
 • Heb jij vragen en wil je graag contact opnemen met een van de deskundigen van Qredits dan kan dit telefonisch via 0546-534 080 of per mail via hulp@qredits.nl

Vragen over de coronacrisis?

Nieuwsgierig geworden wat jouw kredietopties zijn en tegen welke voorwaarden? Ontdek direct je opties.

Lees ook…
Financiering is van vitaal belang voor iedere ondernemer. Of je nu financiering zoekt voor je start up, of geld nodig hebt om je bedrijf te laten…
Als je als kleine ondernemer een lening nodig hebt om je zaak verder te helpen, kun je bij een bank aankloppen. Vaak is dat een moeilijke weg. Op zo’n…
Als directeur-grootaandeelhouder (dga) mag je geld lenen van je eigen bv. Dit kan een aantrekkelijke manier zijn om persoonlijke uitgaven te…
Als je voor je bedrijf financiering nodig hebt, dan zou je kunnen aankloppen bij familie of vrienden. Dat scheelt je een heel proces bij een bank of…