Categorieën

Financiering is van vitaal belang voor iedere ondernemer. Of je nu financiering zoekt voor je start up, of geld nodig hebt om je bedrijf te laten groeien, te innoveren of een grote financiële verplichting moet nakomen. Toegang tot voldoende financiering is op bepaalde momenten cruciaal. In dit artikel vertellen we je meer over de mogelijkheden en geven we je een overzicht van de verschillende vormen van financiering.

Als ondernemer is het handig als je kunt investeren op momenten dat het nodig is. Zakelijk krediet kan je hier een handje bij helpen. Maar wat zijn jouw opties? Ontdek direct jouw mogelijkheden

Inhoudsopgave

Welke uitdagingen spelen rondom het verkrijgen van financiering?

Als ondernemer een financiering rondkrijgen, is niet eenvoudig. De financieringsomgeving is uitdagend. Hoewel er veel financieringsbronnen zijn, zoals banken, durfkaptaalfondsen en overheidssubsidies of andere mogelijkheden als crowdfunding of angel investeerders.

Uitdagingen

1. Traditionele financiers zijn vaak terughoudend

Een bank stelt hoge eisen aan startende en kleine ondernemingen. Ze hebben strenge eisen en vragen vaak om garanties en zekerheden die voor veel ondernemers moeilijk te bieden zijn.

2. Beperkte kennis over alternatieve financieringsvormen

De meeste ondernemers zijn niet altijd op de hoogte van de alternatieve financieringsvormen die beschikbaar zijn, zoals durfkapitaal, business angels, crowdfunding en subsidies. Hierdoor missen ze mogelijk kansen om financiering aan te trekken die beter past bij hun specifieke behoeften.

3. Gebrek aan track record en zekerheden

Startende ondernemers hebben vaak geen bewezen track record en kunnen moeite hebben om de benodigde zekerheden aan te tonen. Dit vormt een obstakel om in aanmerking te komen voor financiering, omdat een investeerder of financier vaak op zoek is naar een bepaald niveau van stabiliteit en rendement.

4. Toegang tot durfkapitaal

Hoewel de durfkapitaalsector in Nederland groeit, is de toegang tot durfkapitaal of venture capital nog steeds beperkt. Durfkapitaalfondsen richten zich vaak op specifieke sectoren of stadia van groei, waardoor het voor sommige ondernemers moeilijk is om financiering te vinden die past bij hun behoeften.

Kansen voor een financieringsaanvraag

Opkomst van alternatieve financieringsplatforms

De opkomst van alternatieve financieringsplatforms, zoals crowdfunding en peer-to-peer leningen, biedt nieuwe kansen voor Nederlandse ondernemers. Deze platforms stellen ondernemers in staat om direct contact te leggen met investeerders en kunnen een snellere en flexibelere financieringsoplossing bieden zonder tussenkomst van een bank.

Overheidsinitiatieven

De Nederlandse overheid heeft verschillende initiatieven gelanceerd om ondernemerschap te stimuleren en financiering toegankelijker te maken. Programma’s zoals de Seed Capital-regeling en de Innovatiekredietregeling bieden financiële ondersteuning en begeleiding aan innovatieve start-ups en mkb-bedrijven.

Groeiende rol van impact-investeringen

Impact-investeringen bieden kansen voor ondernemers die sociale en milieu-impact willen combineren met financiële rendementen. Impactinvesteerders zijn vaak bereid om risico’s te nemen en kunnen een waardevolle financieringsbron zijn voor ondernemers met een duidelijke maatschappelijke missie.

Welke veelvoorkomende traditionele financieringsvormen zijn er?

Bankleningen

Banken zijn een veelvoorkomende bron van financiering voor ondernemers. Ze bieden verschillende soorten leningen, zoals een zakelijke lening, werkkapitaalleningen en investeringsleningen.

Nadeel: Banken beoordelen de kredietwaardigheid van een onderneming op basis van zekerheid en willen geen risico lopen. Factoren zoals de financiële geschiedenis, en de waarborgen die kunnen worden geboden zijn belangrijk in de beoordeling.

Leningen van familie en vrienden

Een andere bron van financiering is het lenen van geld van familieleden en vrienden. Dit kan een snelle en toegankelijke optie zijn, vooral in de beginfase van een onderneming.

Uitdaging: Het is heel belangrijk om duidelijke afspraken te maken en professionele overeenkomsten op te stellen om mogelijke conflicten en risico’s in de persoonlijke relaties te voorkomen.

Eigen vermogen

Eigen vermogen kun je ook inzetten om je bedrijf te financieren. Dit vermogen kan bijvoorbeeld bestaan uit persoonlijke spaargelden, beleggingen of de verkoop van persoonlijke activa.

Voordeel: geen rente of aflossing.

Nadeel: het kan riskant zijn om al je persoonlijke vermogen in een bedrijf te investeren, omdat het je financiële stabiliteit kan beïnvloeden.

Leasing

Leasing is een financieringsoptie waarbij je apparatuur, voertuigen of andere bedrijfsmiddelen least (huurt) in plaats van koopt.

Voordeel: geen grote investeringen vooraf.

Nadeel: geen bezit en dus geen afschrijvingsmogelijkheden, dure optie op termijn.

Wat zijn populaire alternatieve financieringsvormen?

Alternatieve financieringsvormen worden steeds populairder onder Nederlandse ondernemers. Het voordeel van alternatief of non-bancair financieren is dat deze vorm van financieren vaak laagdrempeliger is dan traditioneel lenen bij de bank.

Crowdfunding

Financiering van investeerders via online platforms. Het kan zowel donaties, leningen als aandelenverkoop omvatten. Behalve geld levert crowdfunding je ook naamsbekendheid op en bindt je klanten aan je onderneming of project.

Nadelen: niet alle crowdfundingcampagnes slagen in het behalen van hun financieringsdoelen. Het is belangrijk om een solide campagneplan te hebben, de verwachtingen realistisch te houden en te zorgen voor een goede communicatie met donateurs.

Vastgoedfinanciering

Je koopt een zakelijk pand via een alternatieve geldverstrekker. Er zijn hiervoor speciale financieringsplatforms. Na de financiële crisis zijn er veel van dit soort financierders op dit gebied bijgekomen.

Nadeel: kijk goed naar de voorwaarden, voordat je met hen in zee gaat. Ze zijn vaak minder flexibel dan ze beloven.

Angel investeerders

Bieden financiële steun en expertise aan start-ups. Zij worden ook wel informele investeerders genoemd voor de startende ondernemer. Het zijn personen die een deel van hun kapitaal inzetten om te investeren in starters of al bestaande bedrijven, waarvan zij zelf niet de eigenaar zijn. Een informele investeerder telt pas als een business angel als het bedrijf waarin geïnvesteerd wordt van een onbekende is: bedrijven van vrienden, familie of collega’s vallen in deze definitie af.

Nadeel: ze zijn moeilijk te vinden. Wil je een financiering aanvragen? Dan is een persoonlijk gesprek een voorwaarde en de persoonlijke klik vaak doorslaggevend. Verwachten vaak hoog rendement.

Venture capital (durfkapitaal)

Wordt verstrekt aan jonge, snelgroeiende bedrijven met een hoog groeipotentieel, vaak start-ups en scale-ups. Venture capital-investeerders zijn meestal professionele investeerders, zoals venture capital-fondsen, private equitybedrijven, of angel investeerders.

Voordeel: deze durfkapitalisten zijn bereid risico’s te nemen. Start-ups en scale-ups hebben vaak een hoger faalpercentage dan gevestigde bedrijven. Zorg dat je goed voorbereid je pitch presenteert.

Nadeel: In ruil voor hun investeringen willen ze meestal aandelen in het bedrijf, waardoor ze de potentiële waardegroei kunnen realiseren voor een succesvolle exit, zoals een beursgang (IPO) of een overname. Kortom ze kunnen de kapitein op jouw schip worden.

Microfinanciering

Qredits is een Nederlandse organisatie die microkrediet en advisering biedt aan ondernemers in het midden- en kleinbedrijf. Het verstrekt leningen aan startende en bestaande ondernemers die niet terecht kunnen bij een reguliere bank. Qredits heeft geen winstoogmerk en verstrekt zakelijke leningen tot 250.000 euro.

Peer to peer leningen

Bij peer-to-peer leningen lenen individuen rechtstreeks geld aan andere particulieren of bedrijven. Dit gebeurt via online platformen die als intermediairs fungeren. Leners en investeerders worden zo rechtstreeks met elkaar in contact gebracht.

Nadeel: deze leningen zijn niet zonder risico. Investeerders lopen het risico op wanbetalingen en het rendement kan variëren afhankelijk van de prestaties van de leners.

Factoring

Factoring is een vorm van debiteurenfinanciering. Een ondernemer draagt zijn facturatie en debiteurenrisico over aan een gespecialiseerd bedrijf, de factoringmaatschappij. In ruil voor een vergoeding aan dit bedrijf ontvangt de ondernemer direct zijn geld.

Nadeel: hoger kosten.

Voordeel: snel betaald dus goed voor casflow van je bedrijf.

Welke veelvoorkomende subsidies zijn er?

Er bestaan veel subsidies en regelingen die je als ondernemer verder op weg kunnen helpen. De Subsidie- en financieringswijzer helpt je financiële ondersteuning voor je plannen te vinden. Belangrijke subsidies zijn:

 • De Innovatiebox verlaagt de vennootschapsbelasting voor winsten uit innovatieve activiteiten. Hiervoor geldt dan een effectief belastingtarief van 9% in plaats van het maximale tarief van 25%. De Belastingdienst voert de Innovatiebox uit.
 • De WBSO (Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk) helpt ieder jaar 20.000 ondernemingen om Speur- en Ontwikkelwerk (S&O) uit te voeren. Door de WBSO worden je kosten als ondernemer veel lager. Er wordt namelijk via je belastingaangifte een deel van de kosten en uitgaven van je R&D-project/S&O-project vergoed.
 • Een andere mogelijkheid is de Borgstelling MKB-kredieten. Als je als ondernemer te weinig onderpand hebt om geld te lenen, kun je bij je bank informeren naar de mogelijkheden hiervan. Via deze borgstelling wordt het onderpand vergroot en kun je makkelijker geld lenen.
 • Je kunt ook gebruik maken van de Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing (ISDE). Hiermee krijg je een deel van het investeringsbedrag terug, als je dat hebt besteed aan duurzame doeleinden, zoals een warmtepomp of zonneboiler.

Subsidies en regelingen voor startups en scale-ups?

Er zijn verschillende subsidies en regelingen voor startups of scale-ups. Hier zijn enkele veelvoorkomende opties:

 • Het Innovatiekrediet is een financieringsinstrument dat je innovatieve onderneming ondersteunt bij de ontwikkeling en commercialisering van technologische innovaties. Het krediet wordt verstrekt door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) en is bedoeld voor bedrijven die bezig zijn met technologische vernieuwingen die economische waarde creëren.
 • De al eerder genoemde WBSO (Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk)is een fiscale regeling die bedrijven een korting op de loonbelasting biedt voor speur- en ontwikkelingswerk (R&D). Startups en scale-ups kunnen hier gebruik van maken om de kosten van R&D-projecten te verlagen.
 • Het MIT-programma (Mkb Innovatiestimulering Topsectoren) stimuleert innovatie bij het midden- en kleinbedrijf, in samenwerking met topsectoren. Het biedt subsidie voor verschillende activiteiten, zoals haalbaarheidsstudies, samenwerkingsprojecten en kennisvouchers.
 • De Seed Capital-regeling is gericht op het verstrekken van risicokapitaal aan startups in de vroege fase. Het programma biedt financiering aan fondsen die investeren in innovatieve startups met groeipotentieel.
 • De Vroegefasefinanciering (VFF) is bedoeld om ondernemers in de vroege fase te ondersteunen bij de ontwikkeling van veelbelovende innovatieve projecten. Het biedt financiering en coaching om de haalbaarheid van het project te vergroten.
 • Het Dutch Good Growth Fund (DGGF) is een regeling die ondernemers in ontwikkelingslanden en opkomende markten ondersteunt bij investeringen en export. Het programma biedt financiële instrumenten, zoals leningen, garanties en participaties, aan Nederlandse bedrijven die willen investeren in deze regio’s.
 • Je kunt ook een beroep doen op Regionale ontwikkelingsmaatschappijen (ROM’s). Zij investeren met name in innovatieve en snelgroeiende, regionale bedrijven. Ook herstructureren zij bedrijventerreinen. Kijk op de site van ROM Nederland onder welke ROM jouw bedrijf valt.

Welke subsidies zijn er voor specifieke sectoren?

Er zijn verschillende subsidies en fiscale regelingen beschikbaar die specifiek gericht zijn op bepaalde sectoren om innovatie en groei te stimuleren.

Hier zijn enkele voorbeelden van subsidies en fiscale regelingen voor specifieke sectoren:

 De agrarische sector

Er zijn subsidies beschikbaar om bijvoorbeeld te investeren in duurzame landbouwmethoden, innovatieve technologieën, natuurbeheer en het verhogen van dierenwelzijn.

Met een kennisvoucher van het nieuwe Gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) kunnen agrariërs omschakelen naar duurzame landbouw.

De creatieve industrie

Hiermee kun je gebruikmaken van subsidies voor projecten die innovatie en samenwerking bevorderen, zoals het Europees subsidieprogramma Creative Europe. Het programma voor 2021-2027 heeft een budget van liefst 2,44 miljard euro.

 Innovaties in de zorg en gezondheidssector

Subsidies beschikbaar om bijvoorbeeld digitale zorgoplossingen, medische apparatuur en zorgtechnologieën te ontwikkelen.

Een voorbeeld is de subsidieregeling Veelbelovende Zorg. Deze subsidieregeling is bedoeld voor relatief dure zorg die effectief lijkt.

Deze zorg wordt echter niet vergoed uit het basispakket, omdat niet bewezen is dat de zorg minstens even effectief is als de bestaande (gebruikelijke) behandeling in Nederland.

Circulaire economie

Voor projecten en initiatieven gericht op het bevorderen van de circulaire economie zijn er verschillende subsidies beschikbaar, zoals de fiscale regelingen MIA & Vamil, en de regeling Versnelde klimaatinvesteringen in de industrie (VEKI).

De VEKI is bedoeld voor ondernemers in de industrie die CO2-verminderende maatregelen willen nemen.

Techsector

Voor bedrijven werkzaam in de techsector bestaat er Techleap. Dit is het aanjaagprogramma voor een beter startup- en scale-up-ondernemingsklimaat in Nederland.

Techleap komt voort uit StartupDelta. Het is in 2015 gestart om startups en scale-ups in Nederland betere toegang te bieden tot kapitaal, markten, kennis en relevante netwerken.

Conclusie

Traditionele financiers als banken verlenen nog steeds veel financiële steun aan een groot deel van het mkb. Maar er zijn inmiddels veel alternatieve vormen van financiering bijgekomen. Zoals crowdfunding, financiering via durfkapitalisten of peer-to-peer leningen.

Dat is met name prettig voor ondernemers die een beperkt trackrecord hebben, een zeer innovatief bedrijf bezitten of geen onderpand voor een lening kunnen aanbieden.

Let op: Aan die alternatieve vormen kunnen wel wat haken en ogen vastzitten, dus wees op je hoede als je hiervoor kiest.

Als startup, scale-up of innovatief bedrijf kun je ook een beroep op doen op de vele subsidiemogelijkheden en regelingen. Het subsidieaanbod kan wel veranderen en is afhankelijk van de beschikbare budgetten en beleidsdoelstellingen.

Het is dus belangrijk dat je regelmatig de websites van instanties als de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en regionale ontwikkelingsmaatschappijen raadpleegt.

Controle Belastingdienst

Whitepaper Controle Belastingdienst

Controle van de Belastingdienst: Wat nu?! Hoe vaak gebeurt het, hoe voorkom je het en stappenplan als het tóch gebeurt.

Veelgestelde vragen

Wanneer heb je als ondernemer financiering nodig?

Als ondernemer kan financiering nodig zijn in verschillende fasen van het bedrijf, afhankelijk van je specifieke behoeften en doelstellingen. Hier zijn enkele situaties waarin financiering vaak nodig is:

 •  In de beginfase van je bedrijf kan financiering nodig zijn om de opstartkosten te dekken, zoals het ontwikkelen van een prototype, het opzetten van een bedrijfsstructuur, het verkrijgen van de benodigde vergunningen en licenties, en het opzetten van de initiële marketingactiviteiten. Startkapitaal kan afkomstig zijn van eigen besparingen, familie en vrienden, crowdfunding of externe investeerders.
 •  Wanneer je bedrijf de startfase is ontgroeid en zich in de groeifase bevindt, kan financiering nodig zijn om de uitbreiding van je activiteiten, marktpenetratie en schaalvergroting te ondersteunen. Dit kan nodig zijn om nieuwe markten te betreden, productlijnen uit te breiden, marketing- en verkoopinspanningen te intensiveren, personeel aan te nemen en de operationele capaciteit te vergroten. Financieringsopties in deze fase kunnen bestaan uit leningen, venture capital, subsidies, of strategische samenwerkingen.
 • Sommige bedrijven, met name in kapitaalintensieve industrieën zoals technologie, biotechnologie, energie of productie, vereisen aanzienlijke investeringen in activa zoals onderzoek en ontwikkeling, apparatuur, productiemiddelen en infrastructuur. In dergelijke gevallen kan financiering nodig zijn om deze kosten te dekken en je bedrijfsactiviteiten mogelijk te maken.
 •  Soms kan financiering nodig zijn om je bestaande schulden te herfinancieren, het werkkapitaal te verbeteren of de bedrijfsstructuur te herstructureren. Dit kan helpen je financiële stabiliteit te herstellen, je cashflow te verbeteren of nieuwe groeikansen te benutten.
 •  Wanneer je bedrijf een andere onderneming wil overnemen of fuseren, kan financiering nodig zijn om de transactiekosten te dekken en de integratie te ondersteunen. Dit kan worden bereikt door middel van eigen kapitaal, leningen of aandelenemissies.

Welke gevaren schuilen er bij alternatieve financieringen?

 Bij alternatieve financieringsvormen voor bedrijven zijn er verschillende risico’s waarmee je als ondernemer rekening moeten houden. Hier zijn enkele veelvoorkomende risico’s:

 • Alternatieve financieringsvormen, zoals leningen van online kredietverstrekkers of investeringen van durfkapitalisten, kunnen hogere rentetarieven of vergoedingen met zich meebrengen in vergelijking met traditionele financieringsbronnen. Dit kan de totale kosten van financiering verhogen en de winstgevendheid van je bedrijf beïnvloeden.
 • Sommige alternatieve financieringsvormen hebben een beperkte liquiditeit, wat betekent dat het moeilijk kan zijn om de investering te verkopen of de financiering vroegtijdig af te lossen. Dit kan leiden tot beperkte flexibiliteit bij het beheren van de financiële behoeften van je bedrijf.
 • Alternatieve financieringsvormen kunnen gepaard gaan met hogere risico’s, vooral bij investeringen in risicovollere activa zoals startups, vastgoedontwikkeling of beleggingen in opkomende markten. Het rendement kan hoger zijn, maar er is ook een groter potentieel voor verlies.
 • Bij alternatieve financieringsvormen waarbij externe investeerders betrokken zijn, zoals venture capital, kan het bedrijf afhankelijk worden van de strategische beslissingen en belangen van deze investeerders. Dit kan invloed hebben op de autonomie en de controle over je bedrijf.
 • Sommige alternatieve financieringsvormen, zoals het uitgeven van obligaties, het aantrekken van investeerders via crowdfundingplatforms of het opzetten van complexe financieringsstructuren, kunnen gepaard gaan met administratieve lasten en juridische complexiteit. Het kan nodig zijn om gespecialiseerd advies in te winnen en aan wettelijke vereisten te voldoen, wat extra kosten met zich mee kan brengen.

Het is altijd belangrijk om vooraf een grondige analyse uit te voeren en professioneel advies in te winnen bij het overwegen van alternatieve zakelijke financiering.

Wat zijn alternatieve investeringen?

Alternatieve investeringen zijn verschillend van traditionele beleggingen zoals aandelen en obligaties. Deze investeringen hebben vaak unieke kenmerken, zoals een lage correlatie met de traditionele financiële markten, een beperkte liquiditeit en potentieel hogere risico’s en rendementen.

Voorbeelden hiervan zijn het beleggen in vastgoed, het beleggen in kunst en het investeren in niet-beursgenoteerde bedrijven. Grote beleggers houden zich hier vaak mee bezig om spreiding in het hun portefeuille aan te brengen.

Nieuwsgierig geworden wat jouw kredietopties zijn en tegen welke voorwaarden? Ontdek direct je opties.

Picture of Peter Westhof

Peter Westhof

Ik schrijf als journalist veel over ondernemerszaken en voor De Zaak specifiek over energie voor ondernemers. Ook heb ik veel ondernemers geïnterviewd. Ondernemers willen vooral graag ondernemen, zo heb ik gemerkt. Het is buitengewoon handig en waardevol voor hen als een site als De Zaak op een begrijpelijke manier bepaalde ingewikkelde onderwerpen uitlegt. Daar draag ik graag aan bij.
Lees ook…
Als je als kleine ondernemer een lening nodig hebt om je zaak verder te helpen, kun je bij een bank aankloppen. Vaak is dat een moeilijke weg. Op zo’n…
Als je voor je bedrijf financiering nodig hebt, dan zou je kunnen aankloppen bij familie of vrienden. Dat scheelt je een heel proces bij een bank of…
Als directeur-grootaandeelhouder (dga) mag je geld lenen van je eigen bv. Dit kan een aantrekkelijke manier zijn om persoonlijke uitgaven te…