Goede Vrijdag is een officiële feestdag. Maar dat betekent niet automatisch dat het ook een wettelijk bepaalde vrije dag is. Of dat zo is, verschilt per CAO en arbeidsovereenkomst.

Inhoudsopgave

Geen officiële vrije dag

Goede Vrijdag is een officiële feestdag, maar geen wettelijke vrije dag. Logisch, want geen enkele wet schrijft voor welke feestdagen verplichte vrije dagen zijn. Dus ook Eerste Kerstdag en Eerste Paasdag zijn geen wettelijk bepaalde vrije dagen.

Dat kan ook niet, want in verschillende beroepsgroepen – denk aan de zorg – zullen altijd mensen aan het werk moeten zijn. Officiële feestdagen zijn geen vrije dagen, tenzij dat expliciet geregeld is, meestal in een cao.

Velen zijn op Goede Vrijdag vrij

Zoals op meer christelijke feestdagen, zijn veel Nederlanders op Goede Vrijdag vrij. Dat kan verschillende oorzaken hebben, die één ding gemeen hebben: er zijn afspraken gemaakt tussen werkgever en werknemer.

In heel wat cao’s staat welke dagen in de betreffende branche gelden als vrije dag. Daarnaast kan zo’n afspraak in de arbeidsovereenkomst worden opgenomen, of in het arbeidsvoorwaardenreglement staan.

In zulke overeenkomsten is vaak afgesproken dat weekenden gelden als vrij, net als verschillende belangrijke andere feestdagen. Zo worden in een cao dagen als Koningsdag, Hemelvaart en Bevrijdingsdag soms ook opgenomen.

Verplichte vrije dag

Zo’n afspraak kan zijn dat de werkgever de werknemers verplicht een vrije dag op te nemen op een feestdag als Goede Vrijdag. In dat geval kost dat werknemers één dag van het vakantiesaldo.

Voor zo’n verplichte vrije dag is toestemming van de ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging wel een vereiste.

Wie betaalt die vrije Goede Vrijdag?

Het uitgangspunt is: een werknemer werkt ‘gewoon’ op Goede Vrijdag. Staat in een afspraak expliciet beschreven dat het een vrije dag is, dan moet je als werkgever het loon doorbetalen.

Werknemers kunnen uiteraard zelf een vrije dag opnemen, die ten koste gaat van hun vakantiesaldo.

Als je een verplichte vrije dag overeenkomt, dan wordt zo’n lang weekend ook uit het vakantiesaldo betaald.

Veel gestelde vragen

Is Goede Vrijdag een vaste vrije dag?

Nee. De overheid legt geen vaste vrije dagen op, ook al gaat het om een officiële feestdag, zoals Goede Vrijdag. Daarover worden afspraken gemaakt in cao, arbeidsovereenkomst of arbeidsvoorwaardenregelingen.

Is Goede Vrijdag 2023 een verplichte vrije dag?

Van overheidswege worden geen verplichte vrije dagen opgelegd. Wel kun je als werkgever verplichte vrije dagen opleggen aan je personeel, mits de ondernemingsraad of personeelsvereniging daar toestemming voor geeft.

Wie is er vrij met Goede Vrijdag?

Alleen mensen die verplicht vrij krijgen, zelf een vrije dag opnemen of volgens hun arbeidsovereenkomst vrij zijn, hebben een extra lang weekend met Pasen. Een school bepaalt zelf of ze dicht gaat en het personeel vrij krijgt.

Jean-Paul Taffijn

Jean-Paul Taffijn

Jean-Paul Taffijn werkte jarenlang in de journalistiek, voordat hij besloot zijn blik te verbreden. Zijn ervaring gebruikt hij voor het maken van producties die informatie op een aantrekkelijke manier presenteren. De menselijke kant is wat hij zoekt in zijn teksten.
Lees ook…
Elk jaar, vrijwel altijd in mei, vindt Hemelvaartsdag plaats. De hemelvaart van Jezus wordt dan herdacht. Hoe komt het dat Hemelvaartsdag altijd een…
Op 1 januari 2023 is het wettelijk minimumloon met maar liefst 10,15 procent gestegen. In 2024 gaat het minimumloon zelfs nog verder omhoog. In dit…
i.s.m.
Heb je personeel nodig, maar wil je geen werknemers in dienst? Dan is payrolling de oplossing. Jij houdt zeggenschap over het personeel, maar het…
i.s.m.
Jij bent ondernemer. Zodra je (nieuw) personeel wilt aannemen kom je voor de keuze: welke type contract bied ik aan? Veel ondernemers kiezen eerst voor…
i.s.m.
Het gaat goed met je onderneming. Zo goed dat je er over nadenkt om personeel aan te nemen. Of het nu gaat om je eerste medewerker of uitbreiding van…
Meewerkende kinderen in de zaak lonen! Zij zijn niet alleen een welkome hulp, maar hun bijdrage levert ook fiscale voordelen op voor de zaak. Als er…