Categorieën

Ben jij up-to-date als het gaat om nulurencontracten? Over deze flexibele contractvorm is veel te doen en daarom is het essentieel om op de hoogte te zijn van de laatste ontwikkelingen. In dit artikel leggen we uit wat je als werkgever moet weten over nulurencontracten. Van de basisbegrippen en de rechten en plichten tot de kabinetsplannen voor een totaalverbod.

In het kort

  • Een nulurencontract is een flexibele arbeidsovereenkomst waarbij werknemers alleen werken wanneer er werk beschikbaar is.
  • Werkgevers betalen werknemers met nulurencontracten alleen voor daadwerkelijk gewerkte uren.
  • Voordelen voor werkgevers zijn beheersbare personeelskosten en flexibiliteit in het inroosteren van werknemers.

Inhoudsopgave

Snel inzicht in de belangrijkste ondernemerszaken: met de Top 3 Scans van De Zaak: de AOV Scan, de Aftrekposten Scan en de Pensioen Scan

Wat is een nulurencontract?

Een nulurencontract is een flexibele arbeidsovereenkomst. Als ondernemer roep je werknemers met nulurencontracten op als er werk is en je betaalt ze voor de uren die ze daadwerkelijk maken. Een belangrijk verschil met andere flexibele dienstverbanden, zoals uitzendwerk, is dat je als werkgever bij een nulurencontract zelf een contract sluit met een medewerker.

Net als bij een tijdelijk of vast contract, moet je de afspraken met oproepkrachten met een nulurencontract op papier zetten. Wat een nulurencontract bijzonder maakt, is dat er geen vaste afspraken in staan over het aantal uren dat iemand werkt.

Is zo’n nulurencontract iets voor mijn bedrijf?

Een nulurencontract is vooral handig voor bedrijven waar de werkdruk onvoorspelbaar is, zoals de horeca en detailhandel. Is het tijdje rustig op de zaak? Dan hoef je werknemers niet in te zetten en meestal ook niet te betalen. Is het spitsuur? Dan laat je mensen met een nulurencontract juist komen en betaal je ze voor de uren die ze maken.

Wat zijn voor ondernemers de pluspunten van een nulurencontract?

Beheersbare vaste personeelskosten

Je betaalt werknemers met nulurencontract alleen voor de uren die ze daadwerkelijk werken. Dat helpt bij het beheersbaar houden van personeelskosten.

Flexibiliteit in werkkracht

Je kunt makkelijk mensen oproepen tijdens piekperiodes. Daarbij hoef je je geen zorgen te maken over contracten die een blok aan je been worden wanneer het minder druk is.

Werknemers zijn verplicht om te komen werken

Zodra werknemers een nulurencontract tekenen, zijn ze (onder voorwaarden) verplicht om te komen werken wanneer je ze oproept.

Risico’s van nulurencontracten voor ondernemers

Loondoorbetaling

Werknemers hebben rechten bij een nulurencontract. Zo ben je als werkgever na een contractperiode van 26 weken verplicht om loon door te betalen, ook als er weinig of geen werk is. Dat geldt ook als een klant een opdracht of order afzegt.

Verplichte arbeidsovereenkomst

Als je oproepkrachten structureel inschakelt, kun je na een contractperiode van twaalf maanden verplicht worden om ze een contract aan te bieden voor een vast aantal uren. Dat contract is gebaseerd op het gemiddeld aantal uren dat de werknemer het afgelopen jaar gewerkt heeft. Neemt je oproepkracht dit aanbod aan? Dan verandert het nulurencontract in een contract met vaste uren.

Loondoorbetaling bij ziekte

Als je oproepkracht zich ziek meldt voor een dienst, moet je het loon gewoon doorbetalen. Dat geldt alleen voor de uren van de oproep. Daarbij is de regel dat je minstens 70 procent van het minimumloon betaalt.

Rechten en plichten nulurencontract: dit moet je weten

Overweeg je iemand een nulurencontract aan te bieden? Dan krijg je te maken met wettelijke rechten en plichten. Deze staan in de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) uit 2020. Deze regels zorgen ervoor dat werknemers niet volledig afhankelijk zijn van onzekere oproepen.

Als ondernemer is het belangrijk om deze rechten en plichten te kennen en na te leven. Anders kun je behoorlijk wat juridisch gedoe over jezelf afroepen.

  • Het is belangrijk dat de aan de functie verbonden werkzaamheden incidenteel van aard zijn en geen vaste omvang kennen. Denk aan seizoenswerk of vervanging als een andere werknemer ziek is.
  • Je moet per oproep minimaal drie uur loon uitbetalen. Ook al is het een klus voor minder dan drie uur en gaat iemand na bijvoorbeeld twee uur weer naar huis.
  • Als werkgever ben je verplicht om de werknemer met een nulurencontract op te roepen als er werk is. Je kunt in dat soort gevallen niet een uitzendkracht inzetten.
  • Je oproepkracht is alleen verplicht te komen als je hem minimaal vier dagen van tevoren oproept. Doe je dat niet? Dan heeft hij het recht om het werk te weigeren.
  • Zeg je de oproep binnen vier dagen af? Dan moet je de werknemer uitbetalen voor de uren die waren gepland.


Hoe zit het met vakantiedagen?

Een oproepkracht heeft recht op arbeidsvoorwaarden, net als de rest van je personeel. Denk aan salaris, verlofdagen en vakantiedagen. Stel: een oproepkracht werkt gemiddeld acht uur per week. Dan heeft hij of zij na een jaar recht op 32 uur vakantie. Dit is gebaseerd op het principe van viermaal het aantal overeengekomen arbeidsuren per week.

Een andere methode is om per gewerkt uur een afgesproken percentage voor de opbouw van vakantie-uren te reserveren. Die afspraken staan in een cao of je legt ze vast in het arbeidscontract. Je kunt maandelijks bijhouden hoeveel uren iemand gewerkt heeft en de opgebouwde vakantie-uren netjes op het loonstrookje vermelden. Zo zorg je ervoor dat je als werkgever aan alle wettelijke verplichtingen rondom personeelsadministratie voldoet.

Naast de vakantie-uren hebben werknemers met een nulurencontract recht op minimaal 8 procent vakantiegeld over hun brutoloon van het afgelopen jaar. Heeft een oproepkracht minder dan een jaar voor je bedrijf gewerkt? Dan ga je uit van de gewerkte periode tot het moment dat je het vakantiegeld gaat berekenen.

Worden nulurencontracten in de toekomst verboden?

Dat is een vraag die al een tijd boven de markt hangt. Vakbonden en sommige politici hebben gepleit voor een verbod en demissionair minister Van Gennip van Sociale Zaken en Werkgelegenheid presenteerde vorig jaar verregaande plannen om nulurencontracten af te schaffen. Of die plannen doorgaan, hangt af van de visie van het nieuwe kabinet.

Hoewel een totaalverbod dus niet officieel is, zijn wel de eerste stappen gezet richting meer vaste contracten en minder flexibele oproepcontracten. Het idee is om nulurencontracten te vervangen door een basiscontract voor het minimumaantal uren waarvoor oproepkrachten in ieder geval worden ingeroosterd. Dat moet meer zekerheid bieden aan werknemers.

In sommige sectoren is de beweging naar meer zekerheid voor werknemers al zichtbaar. Zo hebben werkgevers en werknemers in de zorg afgesproken dat nulurencontracten zo min mogelijk worden afgesloten.

Deze veranderende regelgeving vereist dat je als ondernemer alert blijft op de ontwikkelingen. Het is belangrijk om te weten wat er in jouw branche geldt en hoe toekomstige wetswijzigingen jouw bedrijfsvoering kunnen beïnvloeden. In dit artikel lees je meer over de toekomst van flexwerk.

Controle Belastingdienst

Whitepaper Controle Belastingdienst

Controle van de Belastingdienst: Wat nu?! Hoe vaak gebeurt het, hoe voorkom je het en stappenplan als het tóch gebeurt.

Veelgestelde vragen over nulurencontracten

Wat betekent een nulurencontract?

Een nulurencontract is een flexibele arbeidsovereenkomst. Bij een nulurencontract komen medewerkers alleen wanneer er werk is. Werknemers hebben geen vaste uren.

Hoeveel uur kun je iemand inhuren met een nulurencontract?

Voor werknemers met een nulurencontract staat niet vast hoeveel uur ze werken. Dit hangt af van het beschikbare werk en de afspraken tussen werkgever en werknemer.

Wat is de opzegtermijn bij een nulurencontract?

De opzegtermijn voor de werknemer bij een nulurencontract is hetzelfde als de oproeptermijn: vier dagen. Het kan zijn dat in de cao een kortere oproeptermijn is vastgelegd. Zo ja, dan geldt de cao-afspraak als opzegtermijn. Je kunt het nulurencontract alleen tussentijds opzeggen als dit in de arbeidsovereenkomst is opgenomen.

Moet ik loon doorbetalen bij ziekte van de werknemers?

Als je oproepkracht zich ziek meldt voor een dienst, moet je het loon doorbetalen. Dat geldt alleen voor de uren van de oproep. Daarbij is de regel dat je minstens 70 procent van het minimumloon betaalt.

Is jouw pensioenpot al gevuld een zorgeloze oude dag? Check binnen 2 minuten welke pensioenopties voor jou (fiscaal) het beste zijn. Start de gratis Pensioen Scan van De Zaak.

Picture of Jaap Backx

Jaap Backx

Verhalen vertellen vormt – in wisselde vormen en gedaanten – de rode draad in mijn werkende leven. Soms zijn het verhalen die ik zelf maak, vaker komen ze tot leven binnen een door mij ontwikkeld of aangestuurd concept. Als hoofdredacteur van De Zaak wil ik ondernemers helpen om op basis van actuele, heldere en inspirerende informatie betere bedrijfskeuzes te maken.
Lees ook…
Goede Vrijdag is een officiële feestdag. Maar dat betekent niet automatisch dat het ook een wettelijk bepaalde vrije dag is. Of dat zo is, verschilt…
De Belastingdienst voert regelmatig controles uit op zakelijke administraties. Toch is de kans op een boekenonderzoek volgens cijfers van de…
De tijd voor tijd regeling is een manier voor werkgevers en werknemers om overuren te compenseren in tijd. In plaats van overuren uit te betalen,…
Zeg je een arbeidsovereenkomst op van een van je medewerkers? Dan betaal je in de meeste gevallen een transitievergoeding. Dit artikel biedt helderheid…