Categorieën

Zeg je een arbeidsovereenkomst op van een van je medewerkers? Dan betaal je in de meeste gevallen een transitievergoeding. Dit artikel biedt helderheid over wanneer en hoe je deze vergoeding moet betalen. We duiken in de essentiële details zoals de berekening, uitzonderingen en de compensatieregelingen. Ontdek alles over de hoogte van de transitievergoeding, wettelijke rente en wat dit betekent wanneer het dienstverband eindigt. Zo ben je goed geïnformeerd en vermijd je juridische valkuilen.

In het kort

 • Werkgevers betalen meestal een transitievergoeding bij het beëindigen van een arbeidsovereenkomst.
 • De transitievergoeding is bedoeld als financiële ondersteuning voor omscholing of werk-naar-werk trajecten.
 • De hoogte van de transitievergoeding is gebaseerd op het bruto maandloon en de duur van het dienstverband.

Inhoudsopgave

Snel inzicht in de belangrijkste ondernemerszaken: met de Top 3 Scans van De Zaak: de AOV Scan, de Aftrekposten Scan en de Pensioen Scan

Waarom moet je een wettelijke transitievergoeding betalen aan een ex-werknemer?

Op 1 juli 2015 is de Wet Werk en Zekerheid ingevoerd. Met deze invoering is de positie van werknemers versterkt. Een belangrijk onderdeel van deze wetgeving is de transitievergoeding bij ontslag. Dit geldt ook voor werknemers met een tijdelijk contract.

Zo’n transitievergoeding is een financieel steuntje in de rug bedoeld voor omscholing of voor een werk-naar-werk traject. Met andere woorden: de vergoeding moet iemand helpen snel weer een nieuwe baan te vinden. Dat betekent trouwens niet dat een ex-werknemer verplicht is om een transitievergoeding te besteden aan het vinden van een nieuwe baan. Het bedrag is vrij besteedbaar. 

De totale transitievergoeding kan variëren en is afhankelijk van verschillende factoren zoals de duur van het dienstverband en of de arbeidsovereenkomst rechtmatig eindigt.

Waaraan moet een werknemer voldoen om in aanmerking te komen voor de transitievergoeding?

In de meeste gevallen heeft een werknemer dus recht op een transitievergoeding. Maar er zijn uitzonderingen wanneer je geen ontslagvergoeding hoeft te betalen: 

 • Arbeidsovereenkomst eindigt met wederzijds goedvinden
 • Ernstig verwijtbaar handelen werknemer (bijvoorbeeld fraude of diefstal)
 • Werknemer is nog geen 18 haar en werkt gemiddeld niet meer dan 12 uur per week
 • Bepaalde bedrijfseconomische redenen. Denk aan faillissement van je bedrijf met collectief ontslag, surseance van betaling of schuldsanering
 • Je werknemer heeft de AOW-leeftijd bereikt


Billijke vergoeding

In sommige gevallen ben je ook een zogenaamde billijke vergoeding verschuldigd aan je ontslagen werknemer. Deze legt een rechter op als het ontslag het gevolg is van ernstig verwijtbaar handelen of nalatigheid van jouw kant.

Een billijke vergoeding staat compleet los van de transitievergoeding, maar het kan voorkomen dat je beide vergoedingen moet betalen aan je werknemer.

Transitievergoeding berekenen? Deze gegevens heb je nodig

Wil je weten hoeveel de maximale transitievergoeding bedraagt? De hoogte van de transitievergoeding is afhankelijk van een aantal factoren. De 2 belangrijkste: 

 • Bruto maandloon (gebaseerd op het bruto-uurloon)
 • Periode in dienst


Met deze gegevens kun je de totale transitievergoeding (globaal) berekenen. 

Voor hele jaren in dienst geldt: je werknemer ontvangt een derde maandloon per 12 maanden in dienst.  Blijven er nog maanden over, bijvoorbeeld als iemand 4 jaar en 3 maanden voor je heeft gewerkt? Dan kun je voor de resterende tijde de volgende formule gebruiken: 

(brutoloon over de gewerkte (= resterende) periode / bruto maandloon) x (een derde bruto maandloon / twaalf)

Deze berekening kun je ook gebruiken als een werknemer nog geen heel jaar voor je heeft gewerkt. 

Andere looncomponenten meenemen in je berekening transitievergoeding

Houd wel rekening met andere looncomponenten. Naast het bruto maandsalaris moet je eventueel ander loon, zoals vakantietoeslag, meenemen in je berekening. De verschillende looncomponenten tel je op bij het bruto salaris. 

Voorbeelden van andere looncomponenten die je meeneemt (indien van toepassing):

 • Bonussen
 • Winstuitkering
 • Overwerkvergoeding
 • Ploegentoeslag
 • Variabele eindejaarsuitkering 


Wettelijke rente

Let op! Wanneer je de transitievergoeding niet op tijd uitkeert, ben je wettelijke rente verschuldigd. Deze 2% komt bovenop de te betalen vergoeding.

Nieuwsbrief De Zaak

De Zaak Op Orde Nieuwsbrief

Een must voor slimme ondernemers die een succesvol bedrijf willen runnen.

Wanneer kom je in aanmerking voor de compensatieregeling transitievergoeding?

In sommige gevallen kun je compensatie aanvragen voor de transitievergoeding die je betaalt. De vergoeding betaal je wel altijd eerst uit. Vervolgens krijg je het bedrag weer teruggestort van het UWV; mits je aan bepaalde voorwaarden voldoet. 

1. Werknemer ziek uit dienst 

Een werknemer die ziek uit dienst gaat, levert een hoop kosten op. Bij langdurige arbeidsongeschiktheid heb je een zieke werknemer immers al 2 jaar doorbetaald. De overheid beseft ook dat de transitievergoeding nog eens extra kosten oplevert. Vandaar dat je in geval van langdurige ziekte van een werknemer recht hebt op de compensatieregeling. Daarbij gelden de volgende voorwaarden: 

 • De arbeidsovereenkomst is opgezegd vanwege langdurige ziekte (na 2 jaar)  
 • Je werknemer had recht op de transitievergoeding en je hebt deze volledig betaald


Je moet bovenstaande zaken kunnen aantonen. Bijvoorbeeld met een bankafschrift als bewijs dat de (hele) transitievergoeding is betaald. 

2. Bedrijfsbeëindiging bij pensionering (of overlijden) kleine werkgever

Ga je als mkb’er met minder dan 25 mensen in dienst stoppen met je bedrijf? Ook dan kom je in aanmerking voor de compensatieregeling voor de transitievergoeding. Overige voorwaarden waaraan je moet voldoen:

 • Je hebt voor minstens 1 werknemer al een ontslagvergunning wegens bedrijfsbeëindiging ontvangen
 • Je hebt de ontslagvergoedingen betaald op of na 1 januari 2021
 • Je vraagt de compensatie aan binnen 12 maanden nadat je bij het UWV ontslag wegens bedrijfsbeëindiging hebt aangevraagd. 


Heb je minder dan 25 mensen in dienst en ben je zelf langdurig ziek waardoor je gedwongen stopt met je bedrijf? Dan kom je nog niet in aanmerking voor de compensatie voor ontslagvergoedingen. De Rijksoverheid is hier wel mee bezig. 

Betaalde werkgeverspremies niet vergoed

De werkgeverspremies die je hebt betaald, zoals die voor een WW-uitkering, worden niet vergoed. Dat heeft invloed op het bedrag dat je ontvangt van het UWV: de compensatie ligt meestal iets lager dan het bedrag dan de transitievergoeding die je hebt uitgekeerd. 

Twijfel je over de transitievergoeding? Maak gebruik van juridisch advies

De regels rondom de transitievergoeding kunnen complex zijn, maar een goede voorbereiding is het halve werk. Zorg dat je op de hoogte bent van de uitzonderingen, bereken de vergoeding correct en maak slim gebruik van de compensatieregelingen. En onthoud, bij twijfel of specifieke situaties, is juridisch advies inschakelen geen luxe maar een noodzaak. De wetgeving kan namelijk altijd veranderen en er kunnen specifieke omstandigheden van toepassing zijn op jouw situatie.

Leef je de regels niet goed na? Dan kan dit leiden tot juridische geschillen en extra financiële verplichtingen. Bij twijfel is het dus altijd een goed idee om professioneel advies in te winnen en contact op te nemen met een arbeidsjurist. Dan weet je zeker dat je op de goede weg zit. 

Is jouw pensioenpot al gevuld een zorgeloze oude dag? Check binnen 2 minuten welke pensioenopties voor jou (fiscaal) het beste zijn. Start de gratis Pensioen Scan van De Zaak.

Picture of Martin De Coninck

Martin De Coninck

Vanuit mijn werk als freelance copywriter ervaar ik hoeveel er komt kijken bij ondernemen. Tijd is schaars en kennis bijspijkeren op het gebied van ondernemen schiet er al snel bij in. Juist als copywriter vind ik het belangrijk om de tijd te nemen onderwerpen goed te begrijpen en te onderzoeken. Door het vervolgens begrijpelijk op te schrijven wil ik ondernemers kennis bieden en tijd besparen, zodat zij het beste uit hun bedrijf kunnen halen.
Lees ook…
De Belastingdienst voert regelmatig controles uit op zakelijke administraties. Toch is de kans op een boekenonderzoek volgens cijfers van de…
De tijd voor tijd regeling is een manier voor werkgevers en werknemers om overuren te compenseren in tijd. In plaats van overuren uit te betalen,…
Ben jij up-to-date als het gaat om nulurencontracten? Over deze flexibele contractvorm is veel te doen en daarom is het essentieel om op de hoogte te…
Goede Vrijdag is een officiële feestdag. Maar dat betekent niet automatisch dat het ook een wettelijk bepaalde vrije dag is. Of dat zo is, verschilt…