Een op de tien werknemers heeft last van burn-out klachten. Weet u zeker dat uw werknemers geen gevaar lopen? Deze tips helpen u om uw werknemers te behoeden voor een burn-out.

Inhoudsopgave

1. Zorg dat werknemers zich kunnen vereenzelvigen met doelstellingen

Houd bij het aannamebeleid rekening met persoonlijke voorkeuren, passies en mogelijke negatieve associaties en blijf daarover in gesprek met mensen. Breng het bijvoorbeeld steeds ter sprake tijdens beoordelingsgesprekken>

2. Zorg voor een positieve cultuur

Een cultuur van waardering waarin meer aandacht is voor ‘wat werkt’ dan ‘wat werkt niet’.

3. Geef de mogelijkheid voor een goede werk-privé-balans

Het is belangrijk dat mensen de mogelijkheid hebben om voor zichzelf een gezonde balans te vinden tussen en privé Zorg ervoor dat uw werknemers er zelf invloed op kunnen uitoefenen.

4. Zorg voor ontwikkelingsmogelijkheden

Let op dat deze passen bij de persoonlijke ambities van de werknemers.

5. Hanteer een eerlijke en transparante beloningsstructuur

Promotiekansen en beloningen op zich hangen volgens het CBS-onderzoek niet nauw samen met burn-out, maar de openheid hieromtrent speelt wel een rol. Heeft u al een goed waarderingssysteem »

6. Stimuleer werknemers volwassen te zijn in hun werk

Leren keuzes maken en consequenties te aanvaarden, resulteert in effectievere werknemers die bovendien meer voldoening uit hun werk halen.

7. Let op demotivatie

Om de een of andere reden kunnen werknemers minder gemotiveerd zijn. Zodra de verdenking bestaat dat iemand zich overvraagd voelt (of dat nu terecht is of niet!) of om een andere reden minder betrokken is, is het zaak zo snel mogelijk met hem of haar te praten. Juist dán is een gesprek belangrijk.

8. Creëer ruimte voor keuzes

Werknemers die een grote keuzevrijheid ervaren bij het indelen van hun agenda en bij de invulling van hun werkzaamheden, blijken minder snel stress te ervaren. Sta eigen inbreng toe.

9. Creëer een klimaat waarin fouten maken mag

Als mensen niet direct op hun fouten worden afgerekend, zullen deze meer worden ervaren als leerervaring. Zie fouten dus niet als afrekenmateriaal!

10. Laat mensen meedelen in het succes van de organisatie

Niet alleen financieel, maar ook (juist!) in de vreugde van bijvoorbeeld het binnenhalen van een nieuwe klant of in de euforie als gevolg van goede resultaten.


Met dank aan trainings- en adviesbureau
InContext
.

Lees ook…
Werkgevers zijn verplicht om minimaal twee jaar het loon van zieke werknemers door te betalen. Je kunt je gelukkig voor deze kosten verzekeren. In dit…
Of het nu de stijgende energiekosten, de prijzen van boodschappen zijn of een persoonlijke situatie, iedereen kan te maken krijgen met financiële…
Zelf je personeel beoordelen is als ondernemer niet altijd eenvoudig. Met de 360 graden feedback-methode hoef je het niet alleen te doen. Je verzamelt…
Meewerkende kinderen in de zaak lonen! Zij zijn niet alleen een welkome hulp, maar hun bijdrage levert ook fiscale voordelen op voor de zaak. Als er…
Op 1 januari 2023 is het wettelijk minimumloon met maar liefst 10,15 procent gestegen. In 2024 gaat het minimumloon zelfs nog verder omhoog. In dit…
Een medewerker die langdurig ziek is, een ongeval op de bedrijfsvloer… Je hebt als werkgever te maken met financiële risico’s die je de kop kunnen…