Categorieën

Een op de tien werknemers heeft last van burn-out klachten. Weet u zeker dat uw werknemers geen gevaar lopen? Deze tips helpen u om uw werknemers te behoeden voor een burn-out.

Snel inzicht in de belangrijkste ondernemerszaken: met de Top 3 Scans van De Zaak: de AOV Scan, de Aftrekposten Scan en de Pensioen Scan

Inhoudsopgave

1. Zorg dat werknemers zich kunnen vereenzelvigen met doelstellingen

Houd bij het aannamebeleid rekening met persoonlijke voorkeuren, passies en mogelijke negatieve associaties en blijf daarover in gesprek met mensen. Breng het bijvoorbeeld steeds ter sprake tijdens beoordelingsgesprekken>

2. Zorg voor een positieve cultuur

Een cultuur van waardering waarin meer aandacht is voor ‘wat werkt’ dan ‘wat werkt niet’.

3. Geef de mogelijkheid voor een goede werk-privé-balans

Het is belangrijk dat mensen de mogelijkheid hebben om voor zichzelf een gezonde balans te vinden tussen en privé Zorg ervoor dat uw werknemers er zelf invloed op kunnen uitoefenen.

4. Zorg voor ontwikkelingsmogelijkheden

Let op dat deze passen bij de persoonlijke ambities van de werknemers.

5. Hanteer een eerlijke en transparante beloningsstructuur

Promotiekansen en beloningen op zich hangen volgens het CBS-onderzoek niet nauw samen met burn-out, maar de openheid hieromtrent speelt wel een rol. Heeft u al een goed waarderingssysteem »

6. Stimuleer werknemers volwassen te zijn in hun werk

Leren keuzes maken en consequenties te aanvaarden, resulteert in effectievere werknemers die bovendien meer voldoening uit hun werk halen.

7. Let op demotivatie

Om de een of andere reden kunnen werknemers minder gemotiveerd zijn. Zodra de verdenking bestaat dat iemand zich overvraagd voelt (of dat nu terecht is of niet!) of om een andere reden minder betrokken is, is het zaak zo snel mogelijk met hem of haar te praten. Juist dán is een gesprek belangrijk.

8. Creëer ruimte voor keuzes

Werknemers die een grote keuzevrijheid ervaren bij het indelen van hun agenda en bij de invulling van hun werkzaamheden, blijken minder snel stress te ervaren. Sta eigen inbreng toe.

9. Creëer een klimaat waarin fouten maken mag

Als mensen niet direct op hun fouten worden afgerekend, zullen deze meer worden ervaren als leerervaring. Zie fouten dus niet als afrekenmateriaal!

10. Laat mensen meedelen in het succes van de organisatie

Niet alleen financieel, maar ook (juist!) in de vreugde van bijvoorbeeld het binnenhalen van een nieuwe klant of in de euforie als gevolg van goede resultaten.


Met dank aan trainings- en adviesbureau
InContext
.

Is jouw pensioenpot al gevuld een zorgeloze oude dag? Check binnen 2 minuten welke pensioenopties voor jou (fiscaal) het beste zijn. Start de gratis Pensioen Scan van De Zaak.

Lees ook…
6 belangrijke tips voor ondernemers over taken, werktijden en roosters voor vastende medewerkers waarmee je hen tijdens de ramadan tegemoet…
Wil jij je bedrijf klaarstomen voor de toekomst en ervoor zorgen dat je medewerkers blijven ontwikkelen en ontwikkelen? Ontdek hoe de SLIM-regeling…
In deze tijd van arbeidskrapte is investeren in opleidingen van je medewerkers een strategische zet om je bedrijf toekomstbestendig te maken. Benieuwd…
In deze globaliserende markt is voor steeds meer ondernemers een vloeiende beheersing van Engels cruciaal. En hoewel Nederlanders over het algemeen…
Sinds 2022 is de wet met betrekking tot verplichte scholing voor werknemers veranderd. Als werkgever moet je scholing die wettelijk verplicht is…