Als werkgever weet je hoe waardevol medewerkers zijn voor het succes van je bedrijf. Je wil er dus ook voor zorgen dat zij gezond en veilig hun werk kunnen doen. Niet alleen voor hen, maar ook voor de toekomst van je bedrijf. Maar, ken je alle risico’s op de werkvloer? En zijn de juiste maatregelen genomen om deze risico’s te beperken?

Inhoudsopgave

Snel inzicht in de belangrijkste ondernemerszaken: met de Top 3 Scans van De Zaak: de AOV Scan, de Aftrekposten Scan en de Pensioen Scan

Veel medewerkers werken nu vanwege de coronomaatregelen thuis. Heb je voldoende zicht op de nieuwe risico’s die dit met zich mee brengt? En hoe tref je maatregelen op de werkvloer tegen verspreiding van het coronavirus? Een RI&E is een instrument dat je daarbij kan helpen.

Wat is een RI&E?

Met een RI&E, of voluit een risico-inventarisatie & -evaluatie, breng je arbeidsrisico’s op de werkvloer in kaart. Vervolgens ontwikkel je met je RI&E een Plan van Aanpak om deze risico’s op te lossen. Bij het opstellen van een RI&E ga je alle mogelijke risico’s op jouw werkvloer na, zodat je niets over het hoofd ziet. Vervolgens maak je een Plan van Aanpak. Daarin leg je vast met welke maatregelen je de risico’s kunt beheersen, wie de maatregelen gaat uitvoeren en binnen welke termijn. Door het Plan van Aanpak steeds bij te stellen, groeit je RI&E mee met jouw bedrijf. En daar heeft iedereen baat bij: het leidt niet alleen tot minder ziekteverzuim, maar bevordert ook het werkplezier en de productiviteit.

‘Als het gaat over risico’s op de werkvloer zijn er altijd wel kleine dingetjes waar je zelf niet direct aan denkt. Met de brandveiligheid ben ik bijvoorbeeld altijd bewust bezig, dat doe ik voor mijn collega’s maar ook voor de gasten. Ook in de keuken let ik op alles wat er op het gebied van gezondheid en veiligheid nodig is, zodat mijn medewerkers veilig kunnen werken. Het fijne van een RI&E is dat je kunt controleren of je overal aan hebt gedacht en dat je het allemaal op een rijtje kunt zien.

John van der Pouw KraanPing Pong Club in Utrecht

Waarom is het hebben van een RI&E belangrijk?

Risico’s op de werkvloer zijn soms minder zichtbaar dan je zou denken. Vaak is iedereen wel bekend met de gevaren van werken met gevaarlijke stoffen, grote apparaten of scherpe objecten. Maar geldt dat ook voor de risico’s van werkdruk, veel beeldschermwerk en langdurig zitten of staan? Dit soort onzichtbare risico’s kunnen grote gevolgen hebben voor de gezondheid van je medewerkers. Ook worden sommige risico’s structureel onderschat. Denk aan veel of zwaar tillen, maar ook werken in een omgeving met harde geluiden of slechte ventilatie. Door het opstellen van een RI&E breng je alle risico’s, zichtbaar en onzichtbaar, in kaart. En dat scheelt jou uiteindelijk kosten door ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid.

Het is ook mogelijk dat er in de loop van de tijd nieuwe risico’s ontstaan, of dat risico’s veranderen. Door de aanschaf van nieuwe apparatuur, het veranderen van werkprocessen of door nieuwe risico’s van buitenaf waar je eerder geen rekening mee hield. Het nieuwe coronavirus zorgt bijvoorbeeld voor nieuwe risico’s. Niet alleen op de werkvloer door de kans op ziekte en besmetting, maar ook doordat medewerkers wellicht meer thuiswerken, wat weer kan zorgen voor lichamelijke klachten, onzekerheid en stress.

Een RI&E helpt je om risico’s in kaart te brengen, maar ook om maatregelen te nemen om de risico’s te voorkomen. Dat is niet alleen goed voor de gezondheid en veiligheid van je werknemers, maar kan jou als ondernemer ook veel tijd en geld besparen. Met een RI&E beperk je als ondernemer doorlopend het risico op hoge kosten door ziekteverzuim, uitval, aansprakelijkheidsclaims en reputatieschade.

‘Wij hebben een RI&E opgesteld samen met een adviseur van onze brancheorganisatie. Ik vind het erg prettig dat een onafhankelijke buitenstaander met een frisse blik naar onze werkvloer heeft gekeken en heeft geadviseerd. Als je altijd in je eigen bedrijf loopt, heb je hier en daar toch last van bedrijfsblindheid.’

‘Dat we een RI&E hebben, geeft een goed gevoel. Ik ben zuinig op mijn personeel en wil gewoon dat iedereen veilig werkt. Dat je aan de eisen voldoet en je aan de richtlijnen houdt, geeft rust en voorkomt bovendien discussie.’

Bert HofsinkEigenaar AutoFirst Hofsink & Nijland in Hardenberg, 9 personeelsleden

Aan de slag – start jouw route naar RI&E

Nu je weet dat een RI&E belangrijk is voor de gezondheid en veiligheid van je medewerkers én ook wettelijk verplicht is, is het tijd om aan de slag te gaan. Het opstellen van een RI&E is gelukkig makkelijker dan vaak gedacht. Er zijn verschillende manieren om te starten met een RI&E. Je kan zelfstandig aan de slag gaan met het opstellen van een RI&E of gebruik maken van zogenaamde RI&E instrumenten. Een RI&E-instrument is een digitaal hulpmiddel, bijvoorbeeld van een brancheorganisatie. Tot slot is het mogelijk om een externe partij in te schakelen om je te helpen.

Om te ontdekken welke route bij jou past, heeft het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, in samenwerking met sociale partners, de website Route naar RI&E gelanceerd. Op deze pagina ontdek je in een paar simpele stappen welke route het beste past bij jouw bedrijf. Wil je zelf aan de slag met een RI&E? Dan kan je via routenaar.rie.nl direct beginnen.

Wist je dat?

 • Je als werkgever met personeel in dienst wettelijk verplicht bent om een arbobeleid te hebben en dat een RI&E hiervoor de basis is?
 • Wist je dat een RI&E niet alleen bedoeld is om risico’s in kaart te brengen? Met een plan van aanpak zorg je er vervolgens voor dat de risico’s vermeden kunnen worden en zet je de stap naar gezond en veilig werken voor je werknemers.
 • 83% van de werknemers werkt in een bedrijf met een RI&E? Geldt dat ook voor jouw medewerkers?
 • Je zelfstandig aan de slag kunt gaan met een RI&E, maar ook gebruik kunt maken van zogenaamde RI&E-instrumenten, bijvoorbeeld van je branchevereniging.
 • De website routenaar.rie.nl je in een paar stappen helpt ontdekken welke route voor jou het beste past én je helpt om zelf een RI&E op te stellen.

Een RI&E in 7 stappen

 • Stap 1: Inventariseer alle risico’s en beschrijf deze. Let hierbij op zowel zichtbare als onzichtbare risico’s en mogelijke risico’s van buitenaf.
 • Stap 2: Evalueer en prioriteer de risico’s. Vergelijk alle risico’s en rangschik deze van groot naar klein.
 • Stap 3: Stel een Plan van Aanpak op. Leg vast met welke maatregelen de risico’s beheerst kunnen worden, wie de maatregelen gaat uitvoeren en binnen welke termijn.
 • Stap 4: Toetsen. Laat uw RI&E toetsen door een gecertificeerde arbodienst of arbodeskundige.

Werkt u met minder dan 25 medewerkers? Dan kan het zijn dat u uw RI&E niet hoeft te toetsen. Dat kunt u nagaan op routenaar.rie.nl.

 • Stap 5: Bespreek de RI&E binnen je bedrijf. Zorg ervoor dat iedere medewerker, dus ook de flexwerker en uitzendkracht, kennis kan nemen van de RI&E.
 • Stap 6: Aan de slag! Ga aan de slag met het treffen van risico-beperkende maatregelen.
 • Stap 7: Evalueren en bijstellen. Houd je RI&E actueel. Veranderingen of gebeurtenissen binnen of buiten je bedrijf kunnen leiden tot nieuwe inzichten over de risico’s in het bedrijf of de prioriteiten.

RI&E en corona

Veel bedrijven en (branche-)organisaties hebben een corona-protocol ontwikkeld om de geldende maatregelen een plek te geven op de werkvloer. Belangrijk om te weten: corona-protocollen hebben geen juridische status in de arbo-regelgeving. Daarom is het noodzakelijk om ze ook te mee te nemen in de RI&E. Kijk op deze website voor meer informatie over corona en de RI&E.

Besmettingsgevaar en verspreiding van het coronavirus zijn de belangrijkste risico’s, maar ook thuiswerken is door het coronavirus een extra onderwerp van aandacht. Want je kunt je kantoor nog zo ergonomisch hebben ingericht, als je medewerkers nu thuis op een keukenkruk achter hun laptop kruipen, is het risico op overbelasting en mogelijke uitval opeens weer een stuk groter is.

Ondersteuning

Je kan je bij het doorlopen van het stappenplan van de RI&E laten bijstaan door deskundige medewerkers, waaronder door de daarvoor aangestelde preventiemedewerker in uw bedrijf. Ook de ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging kan hierover om advies worden gevraagd. Daarnaast kan je natuurlijk ook gebruik maken van (aanvullend) advies van een arbodeskundige of uw arbodienst.

Gerelateerd lezen:

• Het functionerings- en beoordelingsgesprek
• Gelijke behandeling op de werkvloer
• Dit kenmerkt een goede teamcoach
• De Wazo: overzicht van verlofregelingen

Is jouw pensioenpot al gevuld een zorgeloze oude dag? Check binnen 2 minuten welke pensioenopties voor jou (fiscaal) het beste zijn. Start de gratis Pensioen Scan van De Zaak.

Lees ook…
Jaarlijks krijgen een miljoen mensen in Nederland te maken met grensoverschrijdend gedrag op werk, zoals pesten, seksuele intimidatie en discriminatie….
De gezondheid en het welzijn van werknemers zijn cruciaal voor het succes van elk bedrijf. Een arbo-arts speelt hierin een sleutelrol. Dit is een…
Heb je personeel in dienst? Dan is het cruciaal om te weten wat te doen bij een bedrijfsongeval. Elk jaar gebeuren er honderden bedrijfsongevallen op…